Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

Misie vo farnosti Pruské sa začali v sobotu 28. mája 2022 a vyvrcholia 5. júna 2022 na slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Farský kostol; www.misijnediela.sk Okrem P. Ivana Flimela CSsR a P. Róberta Režného CSsR, ktorí sú na misiách celý čas, prestriedajú sa tu aj pátri Jozef Mihok CSsR, P. František Boldy CSsR a P. Peter Kvetan CSsR. Františkánsky kostol Bývalý františkánsky kláštor Pruské je veľkou, živou farnosťou. Sú tam dva kostoly: farský sv. Petra a Pavla a tzv. františkánsky (v ňom sa omše slávia iba cez letné prázdniny, dvakrát v týždni) spolu s bývalým kláštorom, v ktorom sú momentálne ubytovaní Ukrajinci (asi 50 ľudí).

Read More

Od 28. mája sa v katedrále v Kaunase konajú farské misie. Ich ústrednou témou je myšlienka „videl som nové mesto, ktorého lampou je Baránok“. Sú to prvé misie od pandemickej, utečeneckej a vojnovej krízy v ostatných rokoch. Súčasťou tímu zodpovedného za misie sú pátri redemptoristi Rastislav Dluhý a Peter Hertel (líder misijného tímu), ktorí už niekoľko rokov žijú na Litve a slúžia v tunajších spoločenstvách. Rôzne časti programu sú určené pre mužov, ženy, deti, mladých ľudí a utečencov zasiahnutých vojnou a ich hostiteľov. Všetkých spojí spoločný čas modlitby a adorácie. Kňazi budú vysluhovať sviatosť zmierenia alebo budú k dispozícii na duchovný rozhovor.

Read More

V arcidiecéze Kaunas začala od začiatku roka opäť Misijná škola, ktorú tu organizujú už od roku 2017. Cieľom je slúžiť komunitám prehlbovaním viery a získavaním nových skúseností evanjelizáciou a zdieľaním svojej viery. Účastníci misijnej školy sa doteraz intenzívne pripravovali na týždeň misií vo farnosti, ktorý začal v katedrále v Kaunase 28. mája a bude trvať do 5. júna. Celý program pozostáva zo štyroch víkendov a misijného času. Prvé dva víkendy sa konali vo februári a v marci. Tretí víkend Misijnej školy sa konal v Podolínci s intenzívnym programom: stretnutiami, školeniami a workshopmi s členmi spoločenstva Rieka Života: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“

Read More

Pápež František schválil dekrét o zázraku, ktorý sa stal na príhovor ctihodnej Božej služobnice Maríe de la Concepción (Conchity) Barrecheguren García (1905 - 1927), dcéry redemptoristu P. Francisca Barrechegurena. Conchitina tichá povesť svätosti sa rozšírila krátko po jej smrti 13. mája 1927 s neobyčajnou prudkosťou a pretrváva dodnes nielen v Španielsku, ale aj v rôznych európskych mestách a štátoch amerického kontinentu, Afriky a Ázie. Proces kanonizácie, ktorý sponzorovala arcidiecéza Granada a o ktorý sa starali misionári redemptoristi z madridskej provincie, sa začal 21. septembra 1938 a skončil sa v diecéznej fáze 7. novembra 1945. Na žiadosť Kongregácie pre kauzy svätých sa v

Read More

Svätá omša, ktorej predsedal generálny predstavený P. Michael Brehl CSsR, oficiálne ukončila prvú fázu 26. generálnej kapituly Severoamerickej konferencie redemptoristov (9. - 20. máj 2022). Druhá fáza, kanonická, sa bude konať na jeseň tohto roku v Ríme. Členovia prvej fázy sa venovali práci na rôznych správach severoamerickej konferencie. Ďalšie úvahy a diskusie o pracovnom dokumente konferencie boli hlavnou náplňou práce malých skupín a väčšej skupiny. Pátri Kevin O'Neil a Santo Arrigo predstavili pracovný dokument pripravený pre prvú fázu. Pracovný dokument bol výsledkom širokých konzultácií v kongregácii, vrátane generálnej rady, konferenčných koordinátorov, vyšších predstavených a ich rád, spolubratov a partnerov v misii (PIM)

Read More

Misionári redemptoristi sú už 156 rokov prítomní v Suriname, v regióne, kde blahoslavený Peter Donders pracoval s vykorisťovanými a marginalizovanými ľuďmi. Misia v tomto regióne zostáva v starostlivosti Únie redemptoristov Brazílie. Vzhľadom na proces reštrukturalizácie v kongregácii túto zodpovednosť teraz preberá nová provincia RJ-SP-BA. Misionár-redemptorista z provincie Rio, P. Fagner Dalbem CSsR, prišiel do Surinamu v októbri 2020 a odvtedy sa venuje štúdiu holandského jazyka a pastoračnej práci. V tomto rozhovore kňaz rozpráva niektoré zaujímavosti z tejto skúsenosti v Suriname. Ako pracujete v Suriname? Ako sa delíte o svoje pastoračné aktivity? V Suriname sme štyria misionári: ja, P. Ricardo (provincia São Paulo), P.

Read More

Vo farnosti Ružomberok sa 14. mája 2022 začali farské misie. Prebiehajú pod vedením misijného tímu P. Michala Zamkovského CSsR a redemptoristov z komunity Bratislava – Puškinova. Rozhovor s P. Michalom Zamkovským si môžete pozrieť tu. Reportáž z misii si môžete pozrieť tu. Témou prebiehajúcich misií je: „Hľa, všetko robím nové.“ (Zjv 21,15) Foto: FB Mesto Ružomberok Posledné (tzv. Akademické) misie sa v Ružomberku konali v roku 2012 na pôde Katolíckej univerzity. Prvé ľudové misie prebiehali v Ružomberku v roku 2006. V programe nechýbajú sväté omše, vysluhovanie sviatosti zmierenia, vedenie duchovných rozhovorov, modlitby príhovoru a viaceré evanjelizačné programy so žiakmi a pedagógmi na jednotlivých školách. Každý deň tu svojou službou pomáhajú členovia

Read More

Scala News, informačný portál redemptoristickej rodiny, získal začiatkom mája videoposolstvo od redemptoristov z Ukrajiny. Páter Andriy Rak CSsR, provinciálny predstavený Ľvovskej provincie, v ňom informuje o situácii na Ukrajine, ktorá trpí pokračujúcou ruskou agresiou. Zároveň ďakuje všetkým spolubratom a ľuďom dobrej vôle, ktorí zareagovali humanitárnou pomocou a naďalej zostávajú zjednotení v modlitbe za napredovanie mieru. https://youtu.be/l5NSt15TUZw

Read More

Pápež František nás pozýva k tomu, aby sme sa nehanbili vymenovať vlastné hriechy, lebo Pán nás robí opäť spravodlivými, keď nám odpúšťa; a nie iba jeden raz, ale vždy. Je tu však jedna podmienka: „Božie odpustenie v nás mocne účinkuje za predpokladu, že my odpustíme druhým. A toto nie je jednoduché, lebo zášť vytvára v našom srdci akýsi uzol a je tam vždy istá trpkosť." Obnova nám má pripomenúť, že iba zmierením s Bohom vytvárame cestu k zmiereniu s blížnym a nakoniec aj so sebou samým. Dovoľme Bohu preťať uzol, ktorý vyrástol v našom srdci. Obnova sa uskutoční 10. až 12.

Read More

Svätý Otec vymenoval pátra Geralda Freire Soaresa CSsR, v súčasnosti výpomocného farára a formátora v Arapiraca (diecéza Penedo, štát Alagoas), za biskupa diecézy Iguatu (Brazília). Mons. Geraldo Freire Soares CSsR (životopis): Jeho Excelencia Mons. Geraldo Freire Soares CSsR sa narodil 6. januára 1967 v Sertânii v diecéze Pesqueira (Pernambuco). Študoval filozofiu na Saleziánskom filozofickom inštitúte v Recife (Pernambuco) a teológiu na Instituto São Paulo de Estudos Superiores-ITESP v São Paulo. Rehoľnú profesiu zložil 11. februára 1996 v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa a kňazskú vysviacku prijal 1. júla 2000. V rámci redemptoristickej viceprovincie Recife bol formátorom v Campina Grande (Paraíba) a Arapiraca (Alagoas) a tri

Read More
close

Zdieľajte príspevok..