Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2022apríl

Páter Joseph Amand Passerat zohral dôležitú úlohu v dejinách redemptoristov. V rokoch 1820 až 1848 bol generálnym vikárom redemptoristov mimo Talianska, takzvaných „za Alpami“. Sám Klement Hofbauer ho pred smrťou (1820) navrhol za svojho nástupcu. V decembri 1820 P. Passerat s niekoľkými redemptoristami prišiel do Maria am Gestade vo Viedni a na Štedrý večer začali svoju prácu. V roku 1901 sa začal proces jeho blahorečenia, v roku 1980 ho pápež Ján Pavol II. vyhlásil za ctihodného. Páter Passerat bol predstaveným väčšej a dynamickejšej časti kongregácie redemptoristov takmer tri desaťročia. Zastával titul generálneho vikára a tak mal rozsiahle právomoci. V praxi mal

Read More

Svätý Otec František ustanovil prostredníctvom Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie ďalších misionárov milosrdenstva z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov, čím sa ich počet v Provincii Bratislava – Praha a Viceprovincii Michalovce zvýšil na 12. Novými misionármi milosrdenstva sú P. Rastislav Dluhý CSsR, P. David Horáček CSsR, P. Tomáš Regeš CSsR a P. Miroslav Szuda CSsR. Na Slovensku, v Česku, na Litve a na Ukrajine pôsobí už 12 misionárov milosrdenstva z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov z Provincie Bratislava – Praha a Viceprovincie Michalovce. V komunite Podolínec je to P. Michal Zamkovský, vedúci jedného z misijných tímov; v severomoravskej farnosti Frýdek P. František Boldy, vikár provinciála a správca farnosti; vo farnosti Banská

Read More

Tretie celosvetové stretnutie misionárov milosrdenstva s pápežom Františkom sa konalo od 23. do 25. apríla 2022. Témou stretnutia bola „Misionári milosrdenstva: znamenie prijatia". Medzi približne 400 účastníkmi stretnutia bolo deväť redemptoristických misionárov milosrdenstva z Talianska, Slovenska, Veľkej Británie, Albánska a Poľska. Prvý deň stretnutia sa začal modlitbou. Potom sa účastníci, rozdelení do malých skupín, podelili o svoje skúsenosti so službou od predchádzajúceho stretnutia, ktoré sa konalo v roku 2018. Bol to čas na vzájomné počúvanie a spoznávanie bratov misionárov z rôznych častí sveta. Arcibiskup Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady pre podporu novej evanjelizácie, predstavil profil misionára milosrdenstva ako človeka otvoreného prijať

Read More

Vo farnosti Viničné sa 23. apríla 2022 začali farské misie pod vedením tímu P. Ivana Flimela CSsR. Misie vyvrcholia hodovou slávnosťou patrónov kostola sv. Filipa a Jakuba v nedeľu 1. mája. Misie sa tu konajú presne po 10 rokoch, kedy tu bol tiež P. Ivan. Farnosť je rýchlo rozrastajúca sa v blízkosti Bratislavy, a to z dôvodu prisťahovalectva ľudí z celého Slovenska. Nájdeme tu ľudí doslova z celej republiky. Je to podobný fenomén ako v celom bratislavskom regióne, kde sa zloženie obcí rýchlo mení. Samotná obec má cca 3 000 obyvateľov, z toho praktizujúcich katolíkov je cca 400. Farnosť je zasvätená

Read More

Súčasná vojnová situácia prinútila mnohé rodiny opustiť Ukrajinu. Utečenci začali prichádzať aj do Příbrami. Niekoľko miest na ubytovanie ukrajinských utečencov ponúkli redemptoristi v exercičnom dome a zopár i priamo v budove svojho kláštora. Okrem ubytovania je tam k dispozícii aj celodenná strava. Na zabezpečení potrebného ubytovania redemptoristi spolupracujú s Charitou a novozriadeným Regionálnym centrom pomoci pre Ukrajinu v Příbrami. Pomáhajú im tiež s vybavovaním na úradoch. Od piatku 4. marca sú tam ubytované najmä matky s deťmi. Viaceré z nich sa po krátkom čase vydali ďalej na západ (Francúzsko, Holandsko, Írsko a i.). Okrem Svatej Hory naša provincia pomáha utečencom z Ukrajiny aj v ďalších komunitách: Náš dom

Read More

Svätý Otec sa v Ríme opäť stretne s misionármi milosrdenstva. V aule Paula VI. sa v sobotu 23. apríla začne program modlitieb, workshopov a zamyslení. V nedeľu 24. apríla budú misionári milosrdenstva prítomní na eucharistickom slávení Nedele Božieho milosrdenstva, ktorému bude predsedať pápež František. V pondelok 25. apríla sa program zakončí audienciou so Svätým Otcom. V programe s prednáškami vystúpia predseda Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu arcibiskup Rino Fisichella, pápežský kazateľ kardinál Raniero Cantalamessa OFMCap a profesor pápežskej univerzity Gregoriana Damián Guillermo Astigueta SJ. Za Provinciu Bratislava – Praha Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa sa stretnutia zúčastnia P. František Boldy CSsR a P. Jozef Mihok CSsR, za Viceprovinciu Michalovce o. Jozef Jurčenko

Read More

Vo veku 91 rokov zomrel 6. apríla 2022 v Tuchowe Páter Marian Brudzisz CSsR. V Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa pôsobil 74 rokov a 67 rokov bol v kňazskej službe. Odpočinutie večné daj mu, Pane. Pohrebná svätá omša sa konala v sobotu 9. apríla 2022 o 11.00 vo svätyni Panny Márie v Tuchove. Páter Marian Brudzisz bol dobrodincom redemptoristov na Slovensku a v Česku. Sprostredkoval napríklad tajnú vysviacku P. Michala Zamkovského, ako na to spomína v tomto článku. P. Marián Brudzisz s P. Michalom Zamkovským v Podolínci v roku 2014 P. Marian Brudzisz sa narodil 8. septembra 1930 v Rožnoviciach (Tarnovská diecéza) rodičom Wojciechovi a Márii, rodenej Róż. Prvé

Read More

Keď svätý pápež Ján Pavol II. 9. apríla 2000 vyhlasoval za blahoslaveného redemptoristu Františka Xavera Seelosa, vo svojej homílii povedal aj toto: „Daj mi opäť radosť zo svojej pomoci, podpor ma duchom horlivosti, aby som učil previnilcov tvojim cestám a hriešnikov, aby sa k tebe vrátili" (Ž 51, 14-15). Páter František Xaver Seelos, verný duchu a charizme Kongregácie redemptoristov, ku ktorej patril, často rozjímal nad týmito slovami žalmistu. Podporovaný Božou milosťou a intenzívnym životom modlitby, opustil rodné Bavorsko a veľkoryso a s radosťou sa venoval misijnému apoštolátu medzi komunitami prisťahovalcov v Spojených štátoch. Na rôzne miesta, kde pôsobil, prinášal psvoje nadšenie, ducha

Read More
close

Zdieľajte príspevok..