Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2022február

K aktuálnej situácii a reakcii ukrajinských spolubratov na humanitárnu krízu spôsobenú ruskou agresiou uverejňujeme prehľad, ktorý nám poskytol P. Andrij Rak CSsR, provinciálny predstavený Ľvovskej provincie vo svojom liste z 27. februára ráno. Drahé sestry a bratia, milí priatelia! Keďže prichádza veľa správ a listov so slovami podpory, a zároveň s otázkami o súčasnej situácii, posielam vám tento krátky informačný list. Dňa 24. februára 2022 sme sa na Ukrajine prebudili do vojny… Dňa 24. februára 2022 o 4. hodine ráno (SEČ) Rusko zaútočilo na Ukrajinu balistickými raketami a viacerými raketovými systémami z mnohých rôznych smerov zo zahraničia: z územia Ruskej federácie, ako aj

Read More

V uplynulých dňoch sa nám ozvalo niekoľko spolubratov z Ukrajiny, ako aj Misijné sestry Najsvätejšieho Vykupiteľa (Gars). Páter Andriy Rak CSsR, predstavený Ľvovskej provincie, mi povedal, že zatiaľ sú všetci v bezpečí. Zostávajú v blízkosti ľudí, medzi ktorými slúžime, a v skutočnosti prijímajú utečencov v našich domovoch a kostoloch, aby sme sa s nimi podelili o to, čo môžeme. Medzi týmito utečencami sú deti, ako aj staršie osoby. V piatok sme dostali nasledujúce fotografie z nášho domu na severovýchode Ukrajiny, neďaleko hraníc s Bieloruskom. Naďalej sa za nich a za mnohých ľudí, ktorých vyhnali bomby a letecké útoky, modlíme. Kongregáciu budeme aj

Read More

Generálny predstavený Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa vyzval včera v liste adresovanom redemptoristickej rodine všetkých spolubratov, sestry a partnerov v misii, aby sa najmä tento víkend zapojili do jednotnej modlitby za mier, predovšetkým na Ukrajine. „Prosím, venujte v každom z našich kostolov, kláštorov, konventov, komunít a domovov čas na túto modlitbu a pozvite Boží ľud, aby sa k nám pripojil. Táto modlitba za mier je vyjadrením nášho spoločenstva a solidarity s našimi bratmi a sestrami redemptoristami na Ukrajine i v Rusku, ako aj so všetkými ľuďmi,“ píše v liste P. Michael Brehl. „Je nám jasné, že táto modlitba bude zahŕňať a vyjadrovať

Read More

Drahí spolubratia, sestry a partneri v misii, dnes vám opäť píšem s určitou naliehavosťou. Verím, že väčšina z nás si je vedomá vypuknutia vojny v súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajinu a pokračujúceho úsilia svetových lídrov vyriešiť túto situáciu a zabrániť ďalšiemu násiliu. Je zrejmé, že táto situácia bude mať dôsledky, ktoré ovplyvnia celý európsky kontinent, ako aj väčší dosah na náš zranený svet. Pápež František nás všetkých naďalej pozýva, aby sme sa v modlitbe pripojili k spoločenstvu a solidarite so všetkými obeťami vojny a násilia. Pripomenul nám a všetkým ľuďom dobrej vôle, že vojna je šialenstvo, dielo Zlého a ťažký hriech,

Read More

Všemohúci Bože,voláme ťa naším Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom.Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji a v tvojej láskea posielaš nám Ducha Svätého,aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu.Ty si darcom pokoja, preto nás láskavo vypočuj,keď ťa úpenlivo prosíme o mier a pokoj vo svete:aby všetci ľudia pochopili,že nik nemá právo dosahovať svoje záujmy násilím a nenávisťou,aby kvôli sebectvu niekoľkých nemuseli mnohí utekať z vlastného domova,aby zodpovední bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí,aby nikto netrpel pre svoju vieru a národnosť,aby navždy zmĺkli zbrane, ktoré spôsobujú vyhasínanie

Read More

Hybnou silou pre akúkoľvek misijnú činnosť Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov  je silné vedomie o bezhraničnej Božej dobrote, prejavenej v hojnom vykúpení, ktoré Boh ponúka ľuďom vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. S týmto posolstvom prichádzame ako poslovia predovšetkým k ľuďom a spoločenstvám, ktoré sú v Cirkvi a v spoločnosti opustenejšie a chudobnejšie. Keďže našou povinnosťou je vyhľadávať nové apoštolské aktivity, snažíme sa neustrnúť v podmienkach a štruktúrach, v ktorých by ich činnosť už nebola misionárska. Neustále hľadáme nové cesty, ktorými by sa evanjelium hlásalo všetkému stvoreniu. Pastoračnými prioritami provincie Bratislava – Praha sú ľudové misie a exercície, farská pastorácia, pastorácia povolaní, spolupráca s laikmi, pastorácia cez vydavateľstvo

Read More

Dňa 22. októbra tohto roku oslávime v katedrále Almudena v Madride blahorečenie P. Vicenae Renuncia Toribia CSsR a spoločníkov mučeníkov, spolu dvanásť spolubratov našej redemptoristickej charizmy. Slávnosti bude predsedať kardinál prefekt pre kauzy svätých Marcello Semeraro. Dvanásť mučeníkov, šesť kňazov a šesť bratov koadjútorov, členov dvoch redemptoristických komunít Ustavičnej pomoci a svätého Michala Archanjela v Madride, bolo zavraždených medzi 20. júlom a 7. novembrom 1936 na začiatku krvavého náboženského prenasledovania, ktoré trvalo v Španielsku do roku 1939. Už teraz pozývame s intenzitou prežiť toto nadchádzajúce podujatie našej kongregácie redemptoristov. Najlepšou prípravou je nepochybne posilniť našu spiritualitu, nechať sa viac formovať Tým, ktorý

Read More

Svet kresťanstva, ktorý je súčasťou konzervatívneho denníka Postoj, sa rozprával s P. Arturom Bilykom CSsR. Páter Artur sa narodil na Ukrajine a v súčasnosti pôsobí v komunite Gaboltov. Pavol Rábara s P. Bilykom hovoril o tom, prečo váhal ísť na misie do Ruska, čo prežívajú jeho príbuzní na Ukrajine a ako vníma tému vojny z duchovného hľadiska. Pýtal sa ho aj na to, či sa po výzve pápeža Františka modliť sa za Ukrajinu modlí aj za ruského prezidenta Putina: „Modlím sa za pokoj vo svete. Lebo nejde iba o Rusko a Ukrajinu. Môžem sa modliť za Rusko, za Kazachstan, ale čo keď prídem

Read More
close

Zdieľajte príspevok..