Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2022január (Page 2)

Drahí spolubratia, sestry a laickí partneri v misii, na túto slávnosť Panny Márie, ktorá je zároveň prvým dňom nového roka, vás pozdravujem s požehnaním nádeje a radosti. Dnes je aj Svetový deň modlitieb za mier a my sa spolu s pápežom Františkom, celou Cirkvou a všetkými ľuďmi dobrej vôle modlíme za pokoj, ktorý môže nášmu zranenému svetu priniesť iba Boh. Kiež by sme spolupracovali s Bohom a vytvorili podmienky, ktoré tento mier umožnia všetkým, najmä opusteným a chudobným. Rok 2021 bol pre mnohých z nás ťažký a náročný, ako každý iný rok, požehnaný nádejou a radosťou, ale aj postihnutý utrpením a sklamaním.

Read More
close

Zdieľajte príspevok..