Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2022január

Mons. Andrea Bellandi, arcibiskup diecézy Salerno-Campagna-Acerno, ustanovil 19. januára náš kostol Najsvätejšej Trojice v Ciorani ako diecéznu svätyňu pod titulom blahoslaveného Januára Mária Sarnelliho. Redemptoristi, ktorí od roku 1994 uchovávajú v materskom dome kongregácie telesné pozostatky odvážneho svedka viery a hrdinského sociálneho pracovníka, akým bol blahoslavený Január Sarnelli v 18. storočí v Neapole, pociťujú veľkú vďačnosť za tento neočakávaný dar. Okrem toho tí, ktorí poznajú históriu kongregácie, vedia, že dom v Ciorani bol osem rokov - od roku 1735 do roku 1743 - jediným istým majetkom kongregácie, hoci, aby sme boli presní, stavebné práce sa skončili až v roku 1738. Odtiaľto

Read More

V Afrike a na Madagaskare sa uskutočnila prvá fáza 26. generálnej kapituly redemptoristov. Všetci účastníci boli online, zastupovali 13 krajín Afriky; ďalší účastníci boli z Ríma, Brazílie a Írska. Prvá fáza 26. generálnej kapituly Konferencie pre Afriku a Madagaskar sa kvôli cestovným obmedzeniam Covid-19 konala online od 16. do 25. januára. Zúčastnilo sa na nej 26 účastníkov vrátane generálneho predstaveného P. Michaela Brehla CSsR a troch členov generálneho vedenia. Moderátormi zhromaždenia boli pátri Joaquim Parron CSsR a Bento Katchingangu CSsR. Generálna kapitula sa už po druhýkrát koná v troch fázach, ktoré ponúkajú možnosť širšej a väčšej účasti na procese generálnej kapituly vrátane

Read More

Drahí spolubratia, sestry a partneri v misii, dnes vám píšem s osobitnou naliehavosťou. Predpokladám, že väčšina z nás si je vedomá rastúceho napätia na hraniciach medzi Ukrajinou a Ruskom a pokračujúceho úsilia o vyriešenie tejto situácie bez vypuknutia ďalších násilností. Je zrejmé, že táto situácia by mohla mať dôsledky, ktoré ovplyvnia celý európsky kontinent, ale môže mať aj väčší dosah na náš zranený svet. Pápež František v nedeľu vyslovil „úprimnú výzvu všetkým ľuďom dobrej vôle, aby pozdvihli svoje modlitby k všemohúcemu Bohu, aby každá politická akcia a iniciatíva slúžila ľudskému bratstvu viac než nejakým jednotlivým záujmom… Z tohto dôvodu a s veľkým

Read More

Jezuitský online portál America magazine nedávno citoval kardinála Josepha Tobina CSsR, ktorý hovorí: „Synodalita je spôsob existencie cirkvi založený na myšlienke, ideáli, že všetci pokrstení kráčajú spolu so spoločnou pozornosťou k Duchu Svätému." Redemptorista kardinál Tobin bol od roku 2012 arcibiskupom diecézy Indianapolis a od roku 2017 je arcibiskupom diecézy Newark. V rokoch 1997 - 2009 bol generálnym predstaveným Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Kardinál Tobin, ktorý pôsobí vo vatikánskej Kongregácii pre biskupov, povedal, že pápež František pokračuje v hľadaní odpovedí na otázku synodality a že zdôrazňuje podobné témy. „Čím dlhšie a čím ďalej spoločne putujeme, čím viac sa stretávame, tým je všetko

Read More

Bratia redemptoristi z viceprovincie Západná Afrika si 8. januára v Ouagadougou (Burkina Faso) pripomenuli 75 rokov od založenia redemptoristickej misie a svojej prítomnosti na tomto mieste. V Miamey (Niger) oslávili 9. januára deň vďakyvzdania. Západoafrická viceprovincia svedčí a vďačí Pánovi za 75 rokov svojej misionárskej prítomnosti v západnej Afrike. Dňa 28. mája 1946 bolo reskriptom Posvätnej kongregácie "Propaganda Fide" oficiálne schválené vyslanie redemptoristických misionárov, aby sa podieľali na evanjelizačnom diele na Sahare. Na základe reskriptu „Propaganda Fide" sa P. Constant Quillard a jeho piati spoločníci vydali do francúzskej západnej Afriky a následne sa tak stali zakladateľmi redemptoristickej misie v tejto krajine,

Read More

Nedeľa 9. januára 2022 sa navždy zapíše do sŕdc farníkov a do análov Kongregácie ako deň posviacky nového farského kostola sv. Gerarda Majellu v Port-au-Prince. Takmer 12 rokov po zemetrasení, ktoré zničilo starý farský kostol, a po štyroch rokoch tvrdej práce a obetavosti mnohých pracovníkov v réžii španielskej spoločnosti Gateway Office Park (GOP) a pod dohľadom PROCHE, arcibiskup metropolita Port-au-Prince, J. E. Mons. Max Leroy Mesidor, slávnostne posvätil nový farský kostol na radosť všetkých prítomných. Arcibiskup vstúpil do kostola v slávnostnom sprievode ako prvý, za ním nasledovali kňazi, náboženské skupiny, úrady a veriaci. Nový chrám bol síce veľkoryso dimenzovaný, ale príliš

Read More

Peter Donders sa narodil 27. októbra 1809 v Tilburgu v Holandsku. Od mladosti sa cítil byť povolaný ku kňazstvu, ale pre chudobu svojej rodiny mu bolo prerušené štúdium, aby sa mohol venovať tkáčskemu remeslu svojho otca. To mu však nebránilo, aby vo voľnom čase vyučoval deti katechizmus. Mal dobrý vplyv aj na mladých ľudí v jeho veku. Ako dvadsaťdvaročný vstúpil s pomocou svojho farára do menšieho seminára v St. Michael-Gestel ako seminarista a brigádnik, čím si platil ubytovanie a stravu. Za kňaza bol vysvätený 5. júna 1841. Mohol nasledovať svoje misionárske povolanie a vydal sa do Surinamu, ktorý bol vtedy

Read More

To, že medzi učeníkmi Ježiša Krista boli viacerí príbuzní, nie je až také prekvapivé; nečakané je azda skôr to, že do úzkeho kruhu apoštolov sa dostali také rozdielne osobnosti. Medzi redemptoristami pôsobiaci uplynulých 100 rokov na Slovensku by sme našli všetky možné príbuzenské prepojenia. Avšak aj ľudí natoľko rozdielnych, že v bežnom živote by sa z nich stali spolupracovníci asi len ťažko. V tomto prípade ich však nespájali rovnaké koníčky, ale spoločná misia. Aj napriek pomerne silnej snahe rehole vtesnať členov do jedného rámca (napr. v zásade identický poriadok a modlitby v jednotlivých domoch kongregácie kdekoľvek na svete) našlo sa vždy dosť možností, kde

Read More

"Bol blízko chorým, rád bol s chudobnými, bol priateľom hriešnikov a teraz je slávou všetkých emigrantov." - týmito slovami zhrnul pápež Pavol VI. činnosť svätého Jána Neumanna, redemptoristu, filadelfského biskupa (homília pri príležitosti Neumannovej kanonizácie, 19. júna 1977). Ján Neumann sa narodil 28. marca 1811 v Prachaticiach v Čechách. Teológiu študoval v seminári v Českých Budějoviciach. Horlivý pre misionársky život a privádzanie duší ku Kristovi sa rozhodol opustiť svoju vlasť, aby sa venoval európskym prisťahovalcom v Amerike, ktorí boli bez duchovnej podpory. Neumann bol v júni 1836 newyorským biskupom vysvätený za kňaza a venoval sa pastorácii ľudí v rozsiahlej oblasti okolo Niagarských

Read More

Vatikánske vianočné známky patria k najznámejším na svete. Autorom dvoch minuloročných známok bol nečakane poľský umelec bez domova Adam Piekarski. V Ríme žije už šesť rokov a donedávna prespával na ulici. Vtedy sa oňho začal zaujímať P. Leszek (Ruben) Pyś CSsR. „Pred viac ako rokom ma P. Leszek videl kresliť a spýtal sa ma, či by som nemohol urobiť portrét pre ich kaplnku, a tak sa to všetko začalo,“ hovorí Piekarski. S prejavom dôvery ho kňaz, redemptorista, požiadal o obraz, portrét sv. Klementa Mária Hofbauera CSsR. Keďže Piekarski nemal ani farby, ani štetce, poskytol mu ich P. Ruben. Medzitým si Adam

Read More
close

Zdieľajte príspevok..