Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2021 (Page 13)

Apoštolský život (vita apostolica) redemptoristov charakterizuje celé ich bytie ako misionárske. Apoštolské mu životu Kongregácie sú venované naše Konštitúcie a Stanovy. Kardinál Joseph Tobin CSsR vo svoje druhej Communicande, ktorú písal ešte ako generálny predstavený, podčiarkol vzťah medzi spiritualitou redemptoristu a jeho apoštolským životom. Vysvetľuje spojenie medzi zasvätením a misiou a upozorňuje, že spojka „a“ môže falšovať zmysel tohto vzťahu (porov. Communicanda 2, č. 9). Zdôraznil, že naša spiritualita je vnútorne prepojená  s misiou, teda s cieľom či účelom Kongregácie: „Alfonzov génius, jeho intuícia nanovo objavená v našich obnovených Konštitúciách, je jeho viera, že misia dodáva jednotu celému životu redemptoristov. Táto jednotiaca sila sa nazýva apoštolským životom: ide

Read More
close

Zdieľajte príspevok..