Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2021 (Page 12)

"Drahí spolubratia, sestry a partneri v misii, Popolcovou stredou 17. februára 2021 začneme Pôstne obdobie. Tento rok obmedzenia v súvislosti s pandémiou Covid-19 dramatický ovplyvnia naše liturgické slávenia, naše ohlasovanie a takmer každý aspekt našich „obvyklých“ pôstnych praktík. Vo svojom Posolstve na Pôstne obdobie 2021 nás pápež František pozýva k hlbokej obnove našej viery, nádeje a lásky pomocou praktizovania pôstu, modlitby a dobročinnosti podľa Ježišových slov (Mt 6, 1-18). Povzbudzujem vás k zamysleniu sa nad slovami pápeža Františka v modlitbe a nad sprístupnením tohto Posolstva ľuďom, ktorým sme povolaní slúžiť. Hoci pandemické opatrenia zmenšia rozsah našej apoštolskej činnosti v pôstnych týždňoch, nemôžu oslabiť naše vychádzanie k ľuďom a spoločenstvo s nimi v modlitbe

Read More

Jednou z dôležitých čŕt dvestého výročia smrti nášho spolubrata Klementa Hofbauera bola rozmanitosť inšpiratívnych a užitočných textov v tejto sérii o redemptoristickej spiritualite. Od čírej svätosti človeka, cez jeho misijnú víziu a úspechy až po jeho vnútorný život, sme mohli nahliadnuť do vnútra muža, ktorého právom nazývame "náš druhý zakladateľ". V tejto reflexii sa chcem pozrieť na zlyhania v živote Klementa alebo skôr na to, ako sa s neúspechmi vyrovnal. Niekedy pri čítaní životopisov svätých máme sklon dospieť k záveru, že sú „úžasné, hodné obdivu, ale ťažko napodobiteľné“. Koniec koncov všetci máme čosi spoločné s neúspechom; niekedy sa dokonca môžeme cítiť uväznení alebo

Read More

(z blogu Alfonziánskej akadémie) Odkedy sme si uvedomili, že pandémia Covid-19 tu s nami bude dlhé obdobie našich životov, často sme počúvali ľudí hovoriť: "Dúfajme, že všetko sa čo najskôr vráti k tomu, ako to bolo predtým". Čo to však znamená, že všetko sa vráti k tomu, ako to bolo predtým? Pandémia v nás vyvoláva nostalgiu za svetom, ktorý je v súčasnosti pozastavený. Ale aký svet sme to nechali za sebou? Je to nostalgia za minulou skúsenosťou alebo je to slepota pre to nové? Osobne verím, že pandémia je tá najväčšia príležitosť, akú sme ako spoločenstvo veriacich mohli dostať. Terajšia zdravotná kríza zastavila

Read More

Drahí spolubratia, pozdravujem vás z Ríma! Počas tejto pandémie sa naďalej modlíme za vás a za všetkých spolubratov, sestry, laických spolupracovníkov a rodiny. Sprevádzame svojimi modlitbami najmä opustených a chudobných, z ktorých mnohí sú izolovaní, bez obživy a čelia veľmi vážnym a skutočným výzvam pre seba a svoje rodiny. Toto je zranený svet, v ktorom sme dnes povolaní svedčiť Vykupiteľovi! Píšem vám týchto pár riadkov dnes, aby som vás čo najskôr informoval, že koronavírus prišiel do našej komunity tu v Sant’Alfonso v Ríme. Za posledný týždeň mali piati členovia našej komunity a päť zamestnancov pozitívne testy. Vďaka Bohu, že nikto netrpí vážnymi

Read More

Nemôžeme hovoriť o „reštrukturalizácii pre službu“ bez toho, aby sme sa nasmerovali priamo na tých, ktorí už misiami žili a boli ich súčasťou. Jednou z vecí, na ktorú sa pri pohľade na minulosť budeme vždy odvolávať, je misijný život našich predchodcov a to, koľko urobili pre vykonávanie svojho redemptoristického povolania a poslania. A jedným z nich je svätý Klement M. Hofbauer. Celý pozemský život Klementa bol v skutočnosti neustálym úsilím realizovať poslanie, ktoré dostal. V tejto krátkej úvahe nemôžeme vymenovať všetky udalosti – radostné či bolestivé – ktoré pri plnení svojho poslania prežíval; preto budeme uvažovať iba o „ceste na sever“, ktorú sv.

Read More

Stropkov sa stane miestom centrálnych osláv príchodu redemptoristov preto, lebo práve tu založili v roku 1921 svoj prvý kláštor. Neskôr pribudli kláštory v Podolínci, v Kostolnej-Záriečí, v Michalovciach a v Bratislave. Provinciál provincie Bratislava-Praha Václav Hypius hovorí, že storočnica je príležitosť uvedomiť si, koľko ľudí sa zaslúžilo o ich pôsobenie u nás. „Koľko ľudí sa pričinilo o to, aby redemptoristi prišli na územie dnešného Slovenska a intenzívne pokračovali vo svojej misii, ktorú tu započali niekoľko desaťročí predtým! Na mnohých z nich, najmä na našich spolubratov, sa už nepamätá. Niektorých významných z nich si chceme osobitne pripomenúť a za všetkých chceme byť vďační Bohu, ktorý viedol ich kroky,

Read More

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa slávi od 18. do 25. januára. Mnoho kongregácií, diecéz a kresťanských spoločenstiev po celom svete usporadúva oslavy, výmeny skúseností a ekumenické bohoslužby v poslušnosti Kristovi, ktorý sa modlí za jednotu svojich učeníkov „aby svet uveril“. Jednota je skôr Božím darom ako dôsledkom ľudského úsilia, a preto sú kresťania na celom svete vyzvaní v modlitbe vyjadriť spoločenstvo, ku ktorému sme všetci povolaní žiť v jednote. Odpoveď, že svet čelí nepriaznivým účinkom pandémie, nám môže ponúknuť znak spoločenstva, ktorý nám umožní oceniť našu vzájomnú prepojenosť a následne nás vedie k hľadaniu spôsobov jednoty a spoločenstva, v tomto

Read More

14. januára si v Cirkvi a osobitne v našej Kongregácii pripomíname blahoslaveného Petra Dondersa, misionára v Suriname, veľkého apoštola malomocných. Zo svojho 78 rokov trvajúceho života (1809-1887) prežil na misii v tropickom Suriname (Južná Amerika) 45 rokov, z toho v službe malomocným 26 rokov. Tieto čísla hovoria samy za seba. Peter Donders nebol za tento čas ani raz na dovolenke. Jeho holandský rodák, P. Ignaz Dekkers CSsR charakterizoval spiritualitu bl. Petra kategóriami dobroty a pokoja, z ktorých pramenil jeho apoštolský zápal. Jeho misionársky život spočíval v duchu viery, v živote modlitby, v eucharistickej a mariánskej úcte, vo svedectve o plnosti vykúpenia

Read More

Gašpar Stanggassinger, narodený v Berchtesgaden (Nemecko) 12. januára 1871, bol druhým zo šestnástich detí. Keď ukončil školu v rodnej obci a štúdiá v seminári vo Freisingu, a po tom, ako si prečítal diela sv. Alfonza a spoznal redemptoristov, vstúpil 6. októbra 1892 do Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa. Sľuby zložil v roku 1983 a kňazskú vysviacku prijal 16. júna 1895. Chcel ísť ako misionár do Brazílie, ale jeho predstavení ho poverili formáciou mladých kandidátov na kňazstvo. Jeho život bol krátky a obyčajný, avšak bol to život neobyčajnej odovzdanosti a sebadarovania sa Bohu a jeho bratom a sestrám. Zomrel 26. septembra 1899 v

Read More

V roku 2021 si redemptoristi pripomínajú 100 rokov od príchodu na Slovensko. Prvý kláštor bol založený v Stropkove v roku 1921, nasledovali kláštory v Podolínci (1922), Kostolnej – Záriečí (1923), Michalovciach (1931) a v Bratislave (1935). Prvý kláštor redemptoristov na Slovensku – Kláštor Najsvätejšej Trojice v Stropkove – založili pátri z Čiech a Moravy v roku 1921. Z pražskej provincie redemptoristov neskôr vznikli dve samostatné jednotky: v roku 1940 Viceprovincia Bratislava, dnes Provincia Bratislava – Praha, a v roku 1946 Viceprovincia Michalovce. Redemptoristi zo Slovenska robia misie nielen na Slovensku a v Česku; slovenských misionárov privítali i v Kanade, Rusku, Kazachstane,

Read More
close

Zdieľajte príspevok..