Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2021november

Vo veku 94 rokov odovzdal 28. novembra 2021 vsvoju dušu Vykupiteľovi P. Virgilius Čierny CSsR. Narodil sa 9. mája 1927 v Bojniciach. Oženil sa s Máriou r. Belicovou, s ktorou mal tri deti. Keď v máji 1985 jeho manželka zomrela, po istom čase v tajnosti ešte za totality vstúpil do noviciátu redemptoristov a v roku 1992 sa stal kňazom. Pôsobil ako kaplán na Starých Horách, u sestier Božského Vykupiteľa v Raslaviciach a neskôr v komunite redemptoristov v Kostolnej pri Trenčíne. Posledné roky svojho života prežil v Zariadení pre seniorov v Prievidzi. Ďakujeme za vaše modlitby!

Read More

Pozývame vás tohtoročný Advent prežiť aj prostredníctvom duchovnej obnovy, ktorú pripravil P. Peter Hertel CSsR. P. Peter už niekoľko rokov pôsobí v litovskom Kaunase, pred odchodom zo Slovenska viedol jeden z misijných tímov a je misionárom milosrdenstva. https://youtu.be/MYrssEhv7zs https://youtu.be/E7U2FbeaxuY https://youtu.be/akVWFeGqnsU

Read More

„15. november, svetový deň bez alkoholu, bol príležitosťou požiadať o pomoc ´kňaza-ochrancu´ ľudí trpiacich závislosťou, redemptoristu Alfreda Pampalona,“ píše portál Aleteia preberajúc pritom preklad jedného zo svojich článkov vo francúzštine. Milióny ľudí trpia alkoholizmom a jeho následkami, a mnohí z nich sa o svoje skúsenosti delia v hnutí Anonymných alkoholikov. Hovoriť o alkohole, aby sme sa ho zbavili, je mottom hnutia, ktoré už viac ako 57 rokov združuje viac ako dva milióny ľudí na celom svete. Niektorí z nich nasledujú aj duchovnú cestu, chcú „objaviť, že existuje Boh, ktorý ich miluje,“ a spoliehajú sa na ochranu P. Alfréda Pampalona CSsR, patróna

Read More

V tesnej blízkosti študentského mestečka na križovatke ulíc Saulėtekio a Nemenčinės vo Vilniuse sa nachádza budova kláštora, v ktorom pôsobili redemptoristi v dramatickom období 30. a 40. rokov minulého storočia. Vtedy sa táto okrajová časť mesta nazývala v poľštine Pośpieszka, podľa panského dvoru, ktorý sa tu niekedy rozprestieral. Po zabratí kláštora sovietskou mocou až do roku 2012 v budove sídlili zdravotné zariadenia, dnes je v nej antikvariát. Témou tretieho článku o redemptoristoch v Pobaltí je ich pôsobenie vo Vilniuse. Pred prvou svetovou vojnou bol Vilnius, rovnako ako väčšina dnešného územia Litvy, súčasťou cárskeho Ruska. Od roku 1864 bola činnosť misijných katolíckych

Read More

Pred niekoľkými rokmi bol u nás na Slovensku jeden spolubrat redemptorista z Libanonu. Keď zazneli tóny piesne „Celá krásna si, Mária“, úplne ožil a nadšene riekol, že túto pieseň majú aj v Libanone. Hudba má moc presiahnuť aj jazyk. Mnohí z vás, našich čitateľov, iste zažili podobnú situáciu niekde v zahraničí. Boli ste na svätej omši, jazyku ste však dobre nerozumeli. Ani z čítaní ste takmer nič nezachytili, nieto ešte z príhovoru kňaza. Avšak zrazu sa začala spievať pieseň, ktorej melódiu ste poznali aj z domoviny. Slovám ste nerozumeli, no hudbu ste dobre poznali. Odrazu ste si začali pohmkávať slová po slovensky a v tom

Read More

Prví Litovci v kongregácii redemptoristov V predchádzajúcom príspevku o redemptoristoch v Pobaltí sme hovorili o pôsobení prvých členov kongregácie v Kurónsku na území dnešného Lotyšska na prelome 18. a 19. storočia. O sto rokov neskôr na prelome 19. a 20. storočia registrujeme v kongregácii prvých členov pochádzajúcich z tejto časti Európy, konkrétne z územia dnešnej Litvy, v tom čase cárskeho Ruska. Všetci títo boli emigranti a vstúpili do rehole v Spojených štátoch Amerických, do Baltimorskej provincie redemptoristov. Rehoľní bratia Dvaja sa stali rehoľnými bratmi. George Garpszts (1874 – 1935) pochádzal z Waldaike (v súčasnosti Valdeikiai). Rehoľné sľuby zložil v roku 1905 v Annapolis (štát Maryland). Pôsobil pod rehoľným menom Lambert v kláštore v Ephrata (štát Pennsylvania), kde aj

Read More

Redemptoristi si tento rok pripomínajú sté výročie od príchodu na Slovensko. O pokračovanie misie redemptoristov sa počas týchto sto rokov zaslúžili mnohé generácie redemptoristov. Jedným z nich je aj páter Jozef Bednárik CSsR, ktorého sté výročie od jeho narodenia si tento rok rehoľa pripomína. Páter Jozef Bednárik patril do druhej generácie redemptoristov pochádzajúcich zo Slovenska. Bol prvým slovenským novicom, ktorý mal noviciát na Slovensku (Stropkov). V časoch normalizačného útlaku pôsobil ako vikár viceprovinciála. Od roku 1985 bol poverený vedením viceprovincie a v roku 1986 vymenovaný za viceprovinciála. Narodil sa 7. novembra 1921 v Zelenči pri Trnave. Keď v roku 1934 nastúpil na

Read More

Rím, 6. november 2021 Spomienka španielskych mučeníkov Prot. N.0000 171/2021 Drahí spolubratia, sestry, partneri v misii, V nedeľu, 14. novembra, budeme na celom svete sláviť už siedmy deň modlitieb za redemptoristické misionárske povolania. Vo všetkých komunitách a našich kostoloch budeme ďakovať Bohu za dar misionárskeho povolania pre Kongregáciu a budeme sa modliť, aby sa k tomuto povolaniu pripojili ďalší. V rodinách našich laických partnerov a v kláštoroch sestier redemptoristiek si opäť pripomenieme, že modlitba za nové misionárske povolania je spoločná nám všetkým.   Bratia a sestry, náš svet prežíva jedno z najťažších období. Platí to zvlášť pre najzraniteľnejších spomedzi nás: chudobných, opustených, marginalizovaných. Aj keď sa

Read More

Misia redemptoristov v Lotyšsku na prelome 18. a 19. storočia Klement Hofbauer a jeho spoločníci vo Varšave Dvaja novovysvätení kňazi, redemptoristi, Klement Mária Hofbauer a Tadeáš Hübl, oživení nádejou, že budú môcť rozšíriť Kongregáciu aj za Alpy, dokázali nadchnúť generálneho predstaveného Františka Antona De Paola v Ríme (v tej dobe bola Kongregácia redemptoristov rozdelená na dve časti s dvoma generálnymi predstavenými, v Neapolskom kráľovstve a v Pápežskom štáte) a ten ich po niekoľkých mesiacoch poslal na sever. Do Viedne prišli koncom roka 1785. V tom čase im pravdepodobne napadlo, možno pod vplyvom nejakej ponuky, venovať sa práci medzi katolíkmi na územiach, ktoré pri prvom delení Poľska v roku 1772 pripadli

Read More
close

Zdieľajte príspevok..