Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2021september

Od soboty 25. septembra do nedele 3. októbra sa konajú vo farnosti Toporec ľudové misie, ktoré vedie misijný tím P. Michala Zamkovského. Misie sa v nedeľu 3. októbra skončia odpustom, keďže kostol je zasvätený sv. Michalovi, archanjelovi, ktorého sviatok pripadne na čas misií. Toporec je zároveň rodnou obcou P. Michala Zamkovského, do ktorej často a rád zavíta z neďalekého kláštora redemptoristov v Podolínci. P. Michal pozýva nielen obyvateľov Toporca počas misií zjednotiť sa so všetkými rodákmi po svete, pripomenúť si svoje korene, modliť sa za Toporec, a tak osláviť sv. Michala, ktorý nám pomáha v boji so Zlým. Misie môžete sledovať

Read More

V uplynulých dňoch sa dlhoročný sen stal skutočnosťou, keď súčasný Svätý Otec, pápež František, pristál na letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Slovensko tak v dňoch 12. – 15. septembra zažilo historicky už 4. návštevu pápeža, na ktorej nechýbali ani redemptoristi. Putovanie Sv. Otca Slovenskom sa aj pre našu rodinu stalo príležitosťou vítať a sláviť jeho návštevu spoločne. Tak sestry redemptoristky, bratia a pátri redemptoristi, študenti, ako aj celá širšia redemptoristická rodina so svojimi farníkmi sa v najväčšom zastúpení stretla práve na sviatok Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Počas svojej homílie nás všetkých pápež František povzbudil, aby sme hľadeli na Pannu Máriu ako na vzor viery a rozpoznali

Read More

My, rodina redemptoristov, oslavujeme 26. septembra na celom svete ďalšieho svätého muža, blahoslaveného Gašpara Stanggassingera. Narodil sa 12. januára 1871 v Berchtesgadene v južnom Nemecku. Bol druhým zo 16 detí. Jeho otec bol roľníkom a vlastnil kameňolom. Od detstva v ňom narastala túžba stať sa kňazom. Gašpar sa ako dieťa hrával na kňaza a „kázaval“ svojim bratom a sestrám krátke kázne a viedol ich sprievodom do kaplnky uprostred hôr neďaleko ich domu. V roku 1890 vstúpil do diecézneho seminára v Mníchove a Freisingu, ale štúdium a rozlišovanie ho presvedčili, aby si vybral povolanie rehoľníka. Ako rehoľník väčšinu svojho času trávil vyučením študentov,

Read More

Prinášame vám článok o oslavách storočnice prítomnosti redemptoristov na Slovensku, ktoré sa konali v dňoch 10.-12. septembra 2021 v Stropkove. Článok bol pôvodne uverejnený na stránke michalovskej viceprovincie redemptoristov www.misionar.sk. Sviatkovať vyvrcholenie nášho jubilea sme začali už v piatok večernou svätou liturgiou a chválami, ktoré viedli naši otcovia z Michaloviec – viceprovinciál o. Metod Marcel Lukačik CSsR a o. Jozef Kišak CSsR, aby sme v prvom rade poďakovali Bohu za jeho požehnanie. V sobotu 18. 9. 2021 sme o deviatej hodine pokračovali kolokviom o histórii redemptoristov a ich činnosti za tých sto rokov v Stropkove a na Slovensku. Na začiatku kolokvia sme si

Read More

Dnes – na sviatok zakladateľky redemptoristiek bl. Márie Celesty Crostarosy – zložili novici br. Ján Kniez a br. Samuel Opálka v kostole Nanebovzatia Panny Márie na Motyčkách do rúk provinciála provincie Bratislava - Praha Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa P. Václava Hypiusa dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Na slávnosti sa zúčastnil aj ich novicmajster P. Maurizio Iannuario z Neapolskej provincie. Ján Kniez, ktorý pochádza z Lovčice – Trubína v Banskobystrickej diecéze, začal svoju formáciu v reholi redemptoristov v roku 2018. V nasledujúcom akademickom roku bude pokračovať v bakalárskom štúdiu teológie a filozofie na TF TU v 3. ročníku. Samuel Opálka pochádza z Kováčovej v Banskobystrickej diecéze a svoju formáciu v reholi redemptoristov začal v roku

Read More

V sobotu 11. septembra 2021 sa pod vedením P. Ivana Flimela CSsR spolu s P. Róbertom Režným CSsR a P. Arturom Bilykom CSsR začali ľudové misie v meste Žiar nad Hronom. Trvať budú do nedele 19. septembra. Misie prebiehajú podľa programu v dvoch tunajších kostoloch. V Žiari nad Hronom sú dve farnosti: farnosť Povýšenia sv. Kríža a Sedembolestnej Panny Márie. Z tohto dôvodu tu na začiatku misií v nedeľu bola v jednom kostole hodová slávnosť zo sviatku Povýšenia sv. Kríža a v druhom kostole v stredu zasa hodová slávnosť zo slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. V pondelok bol v cirkevnej základnej škole pomôcť aj P. Jozef Mihok CSsR so spoločenstvom Shekinah. Na piatok je plánované stretnutie s mládežou, aj

Read More

P. František Hurina sa narodil 11. septembra 1921 v Staškove (okres Čadca) na Slovensku. Už od detstva sa túžil stať kňazom. Vstúpil do juvenátu redemptoristov. Počas 2. svetovej vojny bol ako bohoslovec poslaný na nútené práce do Nemecka. Dňa 20. júna 1948 prijal kňazskú vysviacku z rúk pražského arcibiskupa Josefa Berana. Od 13. apríla 1950 bol internovaný v kláštore na Králíkách a neskôr bol na tri a pol roka v PTP. Potom pracoval ako robotník v Ostrave až do uväznenia v roku 1961 v rámci celoštátnej akcie namierenej proti redemptoristom. Až od roku 1968 mohol pôsobiť v duchovnej správe. Najskôr ako kaplán

Read More

9. augusta 1956 pochodovalo viac ako 20 000 žien do vládneho centra (Budovy Únie) v Pretórii v Južnej Afrike na protest proti „schvaľovaniu zákonov“ apartheidu (t. j. politika rasovej oddelenosti). Teraz, v tento deň (9. augusta) je štátny sviatok a celý august je určený ako mesiac žien. Tento rok sa komunita redemptoristov v našej farnosti Panny Márie, Retreat, Kapské Mesto, rozhodla pripomenúť si mesiac žien venovaním sa počas týždennej Novény na počesť našej Matky ustavičnej pomoci problémom žien. Každý týždeň bola pozvaná iná žena, aby sa podelila o svoje skúsenosti v rôznych súčasných situáciách a zamyslela sa nad tým, ako jej

Read More

Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenie, ktorý pápež František ustanovil v auguste 2015, sa tento rok slávil 1. septembra. Snaží sa vo všetkých veriacich prebudiť integrálnu konverziu (porov. LS 137) ako odpoveď na súčasnú ekologickú krízu. Týmto dňom sa tiež začína Obdobie stvorenia, ekumenická iniciatíva, ktorá sa končí 4. októbra na pamiatku sv. Františka z Assisi, ku ktorej sa Cirkev pripája aj vo svojej túžbe podporovať obranu spoločného domova. Mnoho vedcov súhlasí s tým, že globálne otepľovanie je realitou. Ovplyvňuje každý kút našej planéty Zem v neobyčajnom rozsahu a kde najviac postihnutí sú vždy najchudobnejší. V médiách každý deň počúvame

Read More
close

Zdieľajte príspevok..