Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

Drahí spolubratia, posielam vám pozdravy a požehnania pri príležitosti osláv tohtoročného sviatku svätého Alfonza! Odovzdajte, prosím, moje pozdravy členom vašej provincie, viceprovincie, regiónu a misie. Keď tento rok oslavujeme 150. výročie vyhlásenia svätého Alfonza za učiteľa Cirkvi, opäť sa venujeme misii, ktorú Boh prostredníctvom Vykupiteľa zveril našej kongregácii v Duchu svätého Alfonza. Tento sviatok je pre nás vynikajúcou príležitosťou zamyslieť sa znova nad nádherným listom, ktorý pri tejto príležitosti poslal pápež František. Počas osláv tohto sviatku si tiež veľmi dobre uvedomujeme, že náš svet je naďalej veľmi zranený pandémiou Covid-19. Modlíme sa za všetkých, ktorí boli najvážnejšie postihnutí - spolubratov,

Read More

Článok vyšiel v časopise .týždeň a publikujeme ho s láskavým súhlasom šéfredaktora Štefana Hríba a autora Štefana Chrappu. List z roku 1969 adresovaný prvému tajomníkovi Komunistickej strany Slovenska Gustávovi Husákovi podpísal slovami „V patričnej úcte bývalý (január – apríl 1955) spolubývajúci z cely č. 150 Dr. Ján Mastiliak“. Kto je tento muž, ktorý si dlhé roky odsedel v komunistickom žalári, a ktorý si dovoľuje neustále písať bývalému spoluväzňovi Husákovi? Žiadať ho, pripomínať mu, prosiť ho odvolávajúc sa na morálku i spoločnú históriu? Kto je ten muž, čo priebežne klope Husákovi na dvere. Husákovi, ktorý prešiel cestu životom od chlapca, ktorý miništroval v kostole, cez

Read More

Po roku, kedy sa arcidiecézna púť v Gaboltove z dôvodu pandemických opatrení konala iba na farskej úrovni, mariánsky Gaboltov opäť ožíva púťami. Gaboltov – hlavné pútnické miesto Košickej arcidiecézy - privítal minulý víkend, na sviatok Panny Márie Karmelskej, množstvo pútnikov z blízkeho a ďalekého okolia. Veriaci sem každoročne prichádzajú vzdať úctu Panne Márii Škapuliarskej a vyprosovať milosti pre seba a svoje rodiny.  Pre Rádio Lumen o tohtoročnej púti v Gaboltove hovoril aj predstavený miestnej komunity redemptoristov P. Tomáš Regeš CSsR. Samotný program začal už v piatok o 10:00 úvodnou sv. omšou. Večernú sv. omšu spolu s chválami celebroval P. Michal Zamkovský CSsR. V homílii hovoril o tom, že sa všetci potrebujeme

Read More

Rozhovor so svätým Otcom Františkom pre časopis Studia Moralia Alfonziánskej akadémie, moderovaný a spracovaný P.  Alfonsom V. Amarantem C.Ss.R., prezidentom Alfonziánskej akadémie. Úvod V marci 2021 sme si pripomenuli 150. výročie vyhlásenia sv. Alfonza za učiteľa Cirkvi. Požiadali sme Svätého Otca o možnosť rozhovoru zameraného na niektoré aktuálne morálne otázky. Podnety, ktoré nám pápež v rozhovore ponúkol, nadobúdajú konkrétny význam, nielen pre Alfonziánsku akadémiu, ktorá sa pripravovala na toto jubileum. Podnety Svätého Otca sú pozvaním k zamysleniu sa a prehĺbeniu teologického-morálneho podnetu Svätého Učiteľa pre dnešnú dobu. Ešte predtým, 9. februára 2019, bola Alfonziánska akadémia pri príležitosti 70. výročia založenia prijatá na osobnej audiencii pápeža Františka. Pápež pri tejto príležitosti vo

Read More

Dňa 29. júna 2021 sa v Podolínci uskutočnilo stretnutie provinciálov jednotiek Varšavy, Ľvova, Bratislava-Praha a Michaloviec. Prítomný bol tiež koordinátor Konferencie Európa (KRE) P. Johannes Römelt CSsR. Kvôli pandemickým obmedzeniam bol provinciál Ľvovskej provincie redemptoristov, P. Andriy Rak, prítomný iba online. Stretnutie trvalo celý deň; hlavnou témou bola spolupráca spomínaných jednotiek. Provinciáli vytvorili záverečnú verziu dokumentu a dohodu odoslali do Ríma na schválenie generálnou radou. Venovali sa aj ďalším témam: situácii v jednotkách, zvlášť pandémii COVID-19, príprave na 26. generálnu kapitulu, situácii vo formácii, príprave na doživotné sľuby atď. Večer spolu s redemptoristkami v Kežmarku slávili sv. omšu. Nasledujúci deň (30. júna) sa konalo stretnutie rady

Read More

Na prvú júlovú nedeľu, keď Ukrajina oslavuje Deň námorných síl a Ukrajinská katolícka cirkev byzantského obradu zároveň sviatok Panny Márie ustavičnej pomoci, najvyšší predstaviteľ ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, Jeho blahoslavenstvo Svyatoslav, zveril ukrajinskú vojenskú flotilu do ochrany Matky ustavičnej pomoci. V tento deň veriaci v komunitách pamätajú na vojakov a veteránov ukrajinského námorníctva a ich rodinných príslušníkov, ktorí ich zverili do duchovnej starostlivosti vojenským kaplánom. „Veríme, že dnes, keď náš národ prechádza mnohými utrpeniami a skúškami, bude Božia Matka svojím materinským srdcom počúvať modlitby ukrajinských námorníkov a ich veliteľov a zostane spoľahlivým útočiskom a láskavým sprievodcom výzvami a statočnosťou každodennej vojenskej služby

Read More

V Kostolnej - Záriečí sa 6. júla 2021 konalo II. zasadanie II. provinciálnej kapituly redemptoristov. Kapitulári v nej zvolili svojho vokála a jeho náhradníka na prvú a tretiu fázu XXVI. generálnej kapituly, schválili zmenu stanov Provincie Bratislava-Praha a Apoštolský plán na aktuálne quadrennium (štvorročie). Diskutovalo sa tiež o novovzniknutej misii redemptoristov na Litve, či o vplyve sociálnych médií ako účinného prostriedku na poli evanjelizácie. Prostredníctvom online videohovoru sa redemptoristom prihovoril aj generálny predstavený redemptoristov P. Michael Brehl CSsR. Hosťom kapituly boli P. Johannes Römelt CSsR, koordinátor Konferencie Európa, a členovia mediálneho tímu Eva Güttlerová a br. Lukáš Michalovič CSsR. Pripravil: mediálny tím redemptoristov

Read More

5. júla si na Slovensku každoročne pripomíname sviatok sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, spolupatrónov Európy. Pri tejto príležitosti sa v našom Kostole sv. Cyrila a Metoda, na Puškinovej ulici v Bratislave, konala o 8:30 slávnostná svätá omša. Hlavným celebrantom bol P. Václav Hypius, provinciál redemptoristov. P. Václav po predstavení krátkej historickej vložky príchodu sv. Cyrila a Metoda na Moravu vo svojej homílii zdôraznil, že: „odkaz sv. Cyrila a Metoda nie je pre nás len o nejakom akoby folklóre, že nám priniesli vieru a my iba chodíme do kostola. Ale práve ich vzťah k Bohu pozýva aj nás k živému vzťahu s Bohom, ktorý by sme si s ním mali vybudovať.“ Veriaci si spolu s

Read More

V nedeľu 27. júna 2021 sa v záhrade kláštora redemptoristov v Kostolnej-Záriečí konala slávnosť Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci. Aj tento rok bola oslava spojená s dňom otvorených dverí, na ktorý prišli ľudia zo širokého okolia. Program začal o 9.00 spoločnou modlitbou ruženca, ktorú viedli členovia spoločenstva Koral. Po ruženci nasledovala novéna k Matke ustavičnej pomoci, ktorú sa predmodlievali redemptoristi-študenti z Bratislavy. Nasledovala slávnostná svätá omša, ktorej hlavným celebrantom a tohtoročným slávnostným kazateľom bol páter Jozef Jackanin CSsR, prefekt študentov, ktorý pôsobí v komunite Puškinova v Bratislave. Modlitby ako aj liturgia, ktorú svojím spevom sprevádzal Zbor sv. Kataríny z Drietomy,

Read More
close

Zdieľajte príspevok..