Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

Misie v Čereňanoch pri Prievidzi sa v tíme P. Flimela CSsR uskutočnili ako prvá apoštolská práca po pol roku. Dôvodom bol samozrejme lockdown a s ním súvisiace obmedzenia, ktoré zasiahli do celej spoločnosti na Slovensku.  Farnosť Čereňany vznikla iba pred pár desiatkami rokov oddelením od farnosti Oslany. Farský kostol je zasvätený sv. Márii Magdaléne a pochádza z obdobia okolo roku 1440. Súčasťou farnosti je aj filiálka Chalmová, kde sú aj funkčné kúpele. V celej farnosti je cca 1800 obyvateľov. Dominantou obce je kaštieľ, kde je vyhľadávaná reštaurácia známa po celom Slovensku, a kde sa konajú aj rozličné spoločenské eventy.  Misie začali v sobotu

Read More

V tomto čase od 5. 6. do 13. 6. 2021 vo farnosti na Kramároch prebiehajú ľudové misie, ktoré vedie P. Michal Zamkovský CSsR spolu s pátrami redemptoristami z provinciálneho domu v Bratislave (Puškinova). Je to čas duchovnej obnovy pre celú farnosť. Všetci ste srdečne pozvaní intenzívne prežívať posilu a spoločenstvo s Kristom - Vykupiteľom. „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním (Mt 11,28).“ P. Michal Zamkovský v pozvánke na misie hovoril: „Vieme, že bratislavské Kramáre boli v poslednom čase dosť v centre pozornosti. Sú tam veľké nemocnice, je tam Ministerstvo zdravotníctva SR a iné zdravotnícke inštitúcie, ktoré prechádzali veľkou skúškou. Je to

Read More

Vstup do Spišskej diecézy sa ukázal ako zásadný krok. Práve tu nadviazali redemptoristi blízke vzťahy s mnohými angažovanými kňazmi, v neposlednom rade aj s mladým kaplánom Jánom Vojtaššákom, budúcim diecéznym biskupom. Okrem toho sa dvaja z týchto kňazov rozhodli aj vstúpiť priamo do rehole. Nový priaznivý vietor si všimol aj istý čitateľ Katolíckych novín zo Spiša a už na jeseň 1882 vyzýval ku konaniu ľudových misií aj v Spišskej diecéze: Za príkladom Jeho Eminencie najd. pána kardinála prímasa zaviedol toho leta duchovné cvičenia v dioecesi svojej aj Jeho Excellencia osv. pán biskup spišský. (…) Veru tešíme sa, že učinen vážny počiatok s duch. cvičeniami pre kňazstvo, jakých v biskupii spišskej

Read More

Po niekoľkomesačnej prestávke počas lockdownu budú od soboty 5. júna naši pátri a laickí spolupracovníci opäť viesť ľudové misie. Do bratislavskej farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Kramároch príde tím P. Michala Zamkovského a laici z misijného spoločenstva Calvary. Misijné sväté omše môžete sledovať online. Na Hornú Nitru, do farnosti Čereňany a Chalmová sa zase vydá dvojica misionárov, P. Ivan Flimel a P. Róbert Režný. Piatkový program pre mladých budú viesť laici zo spoločenstva Shekinah z Banskej Bystrice. Zahrňte tieto farnosti a našich misionárov do svojich modlitieb, aby ľudové misie mohli priniesť naozaj bohaté ovocie. Ďakujeme za vaše modlitby! Mediálny tím redemptoristov

Read More