Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

Nový obraz Matky ustavičnej pomoci so sv. Jozefom je inšpiráciou brata Bonfilia, ktorý toto dielo dokončil za pomoci umelkyne Maria Judith z Mexika. Pápež František vyhlásil Rok sv. Jozefa na počesť 150. výročia svätcovho vyhlásenia za patróna univerzálnej Cirkvi. Začal sa 8. decembra 2020 a bude končiť 8. decembra 2021. Dekrét stanovil, že „každý veriaci človek môže podľa jeho príkladu (sv. Jozefa) každodenne posilňovať svoj život viery v úplnom plnení Božej vôle.“ Okrem dekrétu vydal František apoštolský list venovaný Ježišovmu pestúnovi. Pápež v liste nazvanom Patris corde („So srdcom otca“) vysvetlil a zdieľal niekoľko „osobných úvah“ o manželovi blahoslavenej Panny Márie. „Moje želanie urobiť

Read More

Obnova misií vo farnosti sv. Štefana v Piešťanoch, ktorú viedli pátri Ivan Flimel, Róbert Režný a Jozef Jackanin, sa konala necelý rok po ľudových misiách. P. Róbert v krátkosti opísal obnovu, ktorá trvala od stredy do nedele: "Začali sme v stredu večer úvodnou omšou a spovedaním. Každý deň sme mali omše ráno a večer s misijnými príhovormi. Plus vo štvrtok doobeda sme spovedali a mali omšu aj pre tunajšiu cirkevnú základnú školu a v piatok bola omša predpoludním s udelením sviatosti pomazania chorých. Vo štvrtok sme zároveň navštívili aj chorých v ich domácnostiach. V piatok večer bola omša s obnovou manželských

Read More

Bratia a sestry, laickí spolupracovníci a priatelia, prajem vám veľa požehnania počas tejto novény a sviatku našej Matky ustavičnej pomoci. Keď v túto nedeľu budeme oslavovať pred pôvodnou Ikonou, zverím všetky vaše úmysly do jej starostlivosti a opatery - pretože ona je skutočne našou Neustálou pomocou. Rovnako ako Mária drží malé ruky nášho Vykupiteľa vo svojich rukách, tak aj ja do nich vložím našu kongregáciu, širšiu redemptoristickú rodinu a každého jedného z našich spoločenstiev po celom svete. V mene generálnej rady by som rád vyjadril našu vďačnosť všetkým vám – spolubratom, sestrám a laickým spolupracovníkom – ktorí ste sa zúčastnili štyroch prípravných zasadnutí našej generálnej kapituly. Vaše úvahy

Read More

V nedeľu, 27. júna 2021, Vás pozývame na Deň otvorených dverí do nášho kláštora v Kostolnej - Záriečí, ktorý je spojený s odpustovou slávnosťou Panny Márie Matky ustavičnej pomoci. Celá slávnosť bude prebiehať v záhrade, pri zachovaní všetkých protiepidemiologických opatrení, ktoré sa vzťahujú na bohoslužby. Program začína o 9.00 hodine. Po svätej omši budú pre deti pripravené súťaže, hry, detský bazén so šmýkačkou, skákacie hrady, maľovanie na tvár a veľa iných atrakcií. Osoby, ktoré majú respiračné príznaky ako kašeľ, zvýšenú teplotu nad 37.2 °C alebo sú v karanténe, prosíme, aby sa tejto akcie nezúčastňovali a neohrozovali tak iných. Pri vstupe

Read More

Cirkev si každoročne 7. júna pripomína spomienku sv. Antona Gianelliho, biskupa Bobbio a zakladateľa Dcér Panny Márie Záhrady. Ľahko možno rozpoznať vplyv sv. Alfonza z Liguori na životy ďalších svätcov, predovšetkým na troch redemptoristických svätých, sv. Gerarda Majellu, sv. Klementa Mária Hofbauera a sv. Jána Nepomuka Neumanna. Avšak svätému Alfonzovi sa podarilo inšpirovať a ponúkať svoje učenie a službu aj mimo Kongregácie redemptoristov. To je prípad sv. Antona Maria Gianelliho, talianskeho svätca, ktorý sa narodil dva roky po smrti sv. Alfonza. Sv. Anton Gianelli sa priblížil k učeniu sv. Alfonza ešte skôr, ako bol ten vyhlásený za svätého. Svätec mohol v skutočnosti vidieť svojho

Read More

Denník Štandard priniesol na konci mája rozhovor s P. Jozefom Mihokom CSsR. Hovorí o tom, či sú charizmatici reakciou na sekularizmus, do akej miery v charizmatickom kresťanstve pôsobia emócie, ako funguje dar jazykov a dar poznania. Na otázku, akú veľkú ranu utrpela cirkev na Slovensku a koľko bude trvať, kým sa trochu zahojí, P. Mihok odpovedá: „Myslím si, že oveľa dôležitejšie bude zistiť, koľko ľudí za tento rok rástlo na ceste svätosti. Sčítanie ľudu je veľmi dôležité a je dôležité aj to, aby sme sa prihlásili k viere. To všetko je zásadné. Ale v tejto miestnosti, kde nahrávame tento rozhovor,

Read More

Misie v Čereňanoch pri Prievidzi sa v tíme P. Flimela CSsR uskutočnili ako prvá apoštolská práca po pol roku. Dôvodom bol samozrejme lockdown a s ním súvisiace obmedzenia, ktoré zasiahli do celej spoločnosti na Slovensku.  Farnosť Čereňany vznikla iba pred pár desiatkami rokov oddelením od farnosti Oslany. Farský kostol je zasvätený sv. Márii Magdaléne a pochádza z obdobia okolo roku 1440. Súčasťou farnosti je aj filiálka Chalmová, kde sú aj funkčné kúpele. V celej farnosti je cca 1800 obyvateľov. Dominantou obce je kaštieľ, kde je vyhľadávaná reštaurácia známa po celom Slovensku, a kde sa konajú aj rozličné spoločenské eventy.  Misie začali v sobotu

Read More

V tomto čase od 5. 6. do 13. 6. 2021 vo farnosti na Kramároch prebiehajú ľudové misie, ktoré vedie P. Michal Zamkovský CSsR spolu s pátrami redemptoristami z provinciálneho domu v Bratislave (Puškinova). Je to čas duchovnej obnovy pre celú farnosť. Všetci ste srdečne pozvaní intenzívne prežívať posilu a spoločenstvo s Kristom - Vykupiteľom. „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním (Mt 11,28).“ P. Michal Zamkovský v pozvánke na misie hovoril: „Vieme, že bratislavské Kramáre boli v poslednom čase dosť v centre pozornosti. Sú tam veľké nemocnice, je tam Ministerstvo zdravotníctva SR a iné zdravotnícke inštitúcie, ktoré prechádzali veľkou skúškou. Je to

Read More

Vstup do Spišskej diecézy sa ukázal ako zásadný krok. Práve tu nadviazali redemptoristi blízke vzťahy s mnohými angažovanými kňazmi, v neposlednom rade aj s mladým kaplánom Jánom Vojtaššákom, budúcim diecéznym biskupom. Okrem toho sa dvaja z týchto kňazov rozhodli aj vstúpiť priamo do rehole. Nový priaznivý vietor si všimol aj istý čitateľ Katolíckych novín zo Spiša a už na jeseň 1882 vyzýval ku konaniu ľudových misií aj v Spišskej diecéze: Za príkladom Jeho Eminencie najd. pána kardinála prímasa zaviedol toho leta duchovné cvičenia v dioecesi svojej aj Jeho Excellencia osv. pán biskup spišský. (…) Veru tešíme sa, že učinen vážny počiatok s duch. cvičeniami pre kňazstvo, jakých v biskupii spišskej

Read More
close

Zdieľajte príspevok..