Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2021apríl

O najsilnejších zážitkoch spojených s Božím milosrdenstvom sa s nami podelil aj P. Peter Hertel CSsR, misionár milosrdenstva,  ktorý pôsobí v komunite redemptoristov v Kaunase na Litve. Nemálo príbehov je, keď príde človek na spoveď po rokoch a dá si do poriadku život – príde a hovorí: Potreboval by som na spoveď, ale už som dlho nebol. Naberie odvahu a ide, odovzdá Pánovi ťarchu, ktorú roky niesol. A odchádza slobodný a šťastný, neraz aj cez slzy radosti, neraz s nájdením novej chuti žiť, lebo predtým ju nemal… Veľakrát som videl takú milosť udelenú mnohým, najmä počas ľudových misií. Môže nás trápiť hocičo – rozbité

Read More

V roku sv. Jozefa, ktorý vyhlásil pápež Františkek, sme pozvaní uctiť si sv. Jozefa ako pestúna a ochrancu Cirkvi a jej veriacich prostredníctvom vrúcnej modlitby a zbožnosti a povzbudzovať tak všetkých vziať si jeho čnostný život za vzor pre uskutočnenie vlastného povolania k svätosti. P. Vincenzo La Mendola CSsR, ktorý skúma dejiny Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, predstavuje blahoslaveného Januára Máriu Sarnelliho ako šíriteľa úcty k sv. Jozefovi: „Medzi ľuďmi najbližšími k svätému Alfonzovi bolo niekoľko neapolských autorov, ktorí žili pred ním alebo boli jeho súčasníkmi. Medzi nimi zastáva bezpochyby výsadné miesto jeho prvý spoločník Január Mária Sarnelli. V literatúre o sv. Jozefovi má popredné miesto, keďže kodifikoval rozšírenú pobožnosť Sedem bolestí

Read More

"Drahí spolubratia, bratia a sestry, On vstal z mŕtvych! Aleluja! Aleluja! Dnes, keď slávime Vzkriesenie Pána, mám radosť, že vám môžem poslať toto prianie! Nech prostredníctvom oslavy Kristovho víťazstva nad smrťou v tomto ťažkom čase plnšie a osobnejšie vstúpime do tajomstva Vykúpenia, aby cez apoštolskú lásku, ktorá zjednocuje celý náš život, a ktorou sa v istom zmysle stotožňujeme s Kristom Vykupiteľom, on pokračoval v plnení vôle svojho Otca a cez nás prinášal Vykúpenie (Konšt. 52)." P. Michael Brehl CSsR, generálny predstavený Johannes Römelt CSsR Ježiš prichádza k Tomášovi a ukazuje mu svoje rany: Pozri, utrpenie - akékoľvek utrpenie - nie je jednoducho vymazané alebo zabudnuté! Rany

Read More