Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2021marec (Page 2)

Chaldejský katolícky arcibiskup Erbilu Mons. Bashar Warda CSsR je presvedčený, že úcta irackého ľudu ku kresťanskej komunite, ktorá bola v priebehu rokov zdecimovaná vojnami, terorizmom a prenasledovaním, v súvislosti s pápežovou návštevou Iraku vzrastie. Mottom návštevy je „Všetci ste bratia“. „Úcta irackých obyvateľov k tejto komunite vzrastie. Ľudia v Iraku o nás vedia len málo. Dúfame, že si uvedomia, že nie sme hosťami, ale pôvodnými obyvateľmi krajiny,“ uviedol Mons. Warda. Hoci v roku 2003 malo kresťanské spoločenstvo v Iraku 1,5 milióna veriacich, dnes je ich menej ako 500 tisíc. V nedeľu 7. marca potom pápež František odletí do Erbilu, kde ho privítajú

Read More

(z blogu Alfonziánskej Akadémie) Koncom januára sme si pripomenuli Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Zmienil sa o ňom aj Pápež František vo svojej encyklike Fratelli Tutti (FT 246 – 254). Tvárou v tvár temným stránkam histórie riskujeme, že sa staneme necitlivými, mysliac si, že minulosť sa už stala a nedá sa zmeniť, že je od nás priestorovo aj časovo vzdialená a že nemá dosah na našu vlastnú zodpovednosť. Pápež však rozhodne tvrdí: „Nie, pre Boha vás prosím! Bez pamäte nemôžeme kráčať dopredu.“ (FT, 249) Sme povinní vystríhať nasledujúce generácie pred tým, čo sa deje, a udalosti holokaustu (hebr. Shoah) sú strašným svedectvom o

Read More

Duchovnú pôstnu obnovu pripravil P. Róbert Režný CSsR, rektor komunity v Banskej Bystrici - Radvani. V tento rok Svätý Otec František slávil omšu Popolcovej stredy nie ako to býva zvykom v rímskej bazilike sv. Sabíny, ale v bazilike sv. Petra vo Vatikáne, a to z dôvodu pandemickej situácie. V homílii, ktorá predchádzala udeľovaniu popola na hlavu zúčastnených veriacich na znak pokánia a obrátenia, Svätý Otec okrem iného povedal tieto slová: „Začíname cestu Pôstneho obdobia. Otvárajú ju slová proroka Joela, ktoré naznačujú smer, akým sa treba uberať. Je tu pozvanie, ktoré sa rodí zo srdca Boha, ktorý nás s dokorán roztvorenými ramenami a s očami plnými nostalgie prosí: Obráťte sa ku mne

Read More