Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2021február

Pred 272 rokmi, 25. februára 1749, pápež Benedikt XIV. po vypočutí stanoviska kardinálov Svätej kongregácie koncilu (od roku 1967 je to Kongregácia pre klérus), schválil Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa a jej regulu apoštolským listom Ad Pastoralis Dignitatis fastigium. Pápežské schválenie prispelo k zvýšeniu počtu povolaní do nového inštitútu. P. Berthe, jeden zo životopiscov svätého Alfonza, popisuje udalosť takto: P. Villani získal od najvýznamnejších kardinálov schválenie Inštitútu a reguly našej Kongregácie. Stále bolo potrebné získať od pápeža potvrdenie dekrétu kardinálov a zaslanie schvaľovacej listiny. Villani poprosil o audienciu u pápeža, aby požiadal o túto poslednú láskavosť. Nakoniec boli 25. februára uverejnené Apoštolské listy vo Forma

Read More

Duchovnú pôstnu obnovu pripravil P. Róbert Režný CSsR, rektor komunity v Banskej Bystrici - Radvani. Názov pôstnej obnovy, ktorú vám chcem ponúknuť, je veľavravný. Chcem sa spolu s vami zamyslieť nad pôstnym obdobím, ktoré práve prežívame spolu so Svätým Otcom Františkom. Pozrieť na tento čas jeho očami. Prečo? Pápeži všetkých čias sú viditeľnou hlavou Cirkvi a preto, bez ohľadu na ich ľudské kvality, teda hriešnosť či cnosti, sú prorokmi každej doby. Skrze nich nás Boh napomína, povzbudzuje, utišuje, zobúdza z letargie či ľahostajnosti. A je to tak práve preto, lebo Boh prisľúbil, že neopustí svoju Cirkev až do konca čias a že skrze Petrov primát bude

Read More

https://youtu.be/diFYtHG33lY Hybnou silou pre akúkoľvek misijnú činnosť Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov je silné vedomie o bezhraničnej Božej dobrote, prejavenej v hojnom vykúpení, ktoré Boh ponúka ľuďom vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. S týmto posolstvom prichádzame ako poslovia predovšetkým k ľuďom a spoločenstvám, ktoré sú v Cirkvi a v spoločnosti opustenejšie a chudobnejšie. Keďže našou povinnosťou je vyhľadávať nové apoštolské aktivity, snažíme sa neustrnúť v podmienkach a štruktúrach, v ktorých by naša činnosť už nebola misionárska. Neustále hľadáme nové cesty, ktorými by sa evanjelium hlásalo všetkému stvoreniu. Pastoračnými prioritami provincie Bratislava – Praha sú ľudové misie a exercície, farská pastorácia, pastorácia povolaní, spolupráca s laikmi, pastorácia cez vydavateľstvo

Read More

Impulz zo Svätého Písma: Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. (Lk, 16, 10) Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. (Lk, 24, 35) Reflexia: Chlieb na ceste Ako dieťa som veľmi rád stál vedľa svojej pratety Mamie a pomáhal jej pri príprave chleba. Trvalo hodiny zhromaždiť suroviny, namastiť panvice, vymiesiť cesto, nechať kysnúť kvások, vykysnúť cesto, nech ho vyrásť, vymiesiť, opäť ho nechať rásť, a potom upiecť chlieb v rúre na starom olejovom sporáku. Celé tie hodiny sme sa rozprávali a ona

Read More

"Drahí spolubratia, sestry a partneri v misii, Popolcovou stredou 17. februára 2021 začneme Pôstne obdobie. Tento rok obmedzenia v súvislosti s pandémiou Covid-19 dramatický ovplyvnia naše liturgické slávenia, naše ohlasovanie a takmer každý aspekt našich „obvyklých“ pôstnych praktík. Vo svojom Posolstve na Pôstne obdobie 2021 nás pápež František pozýva k hlbokej obnove našej viery, nádeje a lásky pomocou praktizovania pôstu, modlitby a dobročinnosti podľa Ježišových slov (Mt 6, 1-18). Povzbudzujem vás k zamysleniu sa nad slovami pápeža Františka v modlitbe a nad sprístupnením tohto Posolstva ľuďom, ktorým sme povolaní slúžiť. Hoci pandemické opatrenia zmenšia rozsah našej apoštolskej činnosti v pôstnych týždňoch, nemôžu oslabiť naše vychádzanie k ľuďom a spoločenstvo s nimi v modlitbe

Read More

Jednou z dôležitých čŕt dvestého výročia smrti nášho spolubrata Klementa Hofbauera bola rozmanitosť inšpiratívnych a užitočných textov v tejto sérii o redemptoristickej spiritualite. Od čírej svätosti človeka, cez jeho misijnú víziu a úspechy až po jeho vnútorný život, sme mohli nahliadnuť do vnútra muža, ktorého právom nazývame "náš druhý zakladateľ". V tejto reflexii sa chcem pozrieť na zlyhania v živote Klementa alebo skôr na to, ako sa s neúspechmi vyrovnal. Niekedy pri čítaní životopisov svätých máme sklon dospieť k záveru, že sú „úžasné, hodné obdivu, ale ťažko napodobiteľné“. Koniec koncov všetci máme čosi spoločné s neúspechom; niekedy sa dokonca môžeme cítiť uväznení alebo

Read More

(z blogu Alfonziánskej akadémie) Odkedy sme si uvedomili, že pandémia Covid-19 tu s nami bude dlhé obdobie našich životov, často sme počúvali ľudí hovoriť: "Dúfajme, že všetko sa čo najskôr vráti k tomu, ako to bolo predtým". Čo to však znamená, že všetko sa vráti k tomu, ako to bolo predtým? Pandémia v nás vyvoláva nostalgiu za svetom, ktorý je v súčasnosti pozastavený. Ale aký svet sme to nechali za sebou? Je to nostalgia za minulou skúsenosťou alebo je to slepota pre to nové? Osobne verím, že pandémia je tá najväčšia príležitosť, akú sme ako spoločenstvo veriacich mohli dostať. Terajšia zdravotná kríza zastavila

Read More