Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2020december

Vianočné posolstvo generálneho predstaveného P. Michaela Brehla CSsR Bratia a sestry v Kristovi, našom Vykupiteľovi, Pre mnohých z nás budú tento rok Vianoce iné. Všetci sme si vedomí obmedzení, ktorým čelíme. Príliš dobre vieme, koľko strát sme utrpeli počas tejto pandémie. Niektorí z nás sú skľúčení a znepokojení. Niektorí dokonca hovorili o „zrušení“ Vianoc! Bratia a sestry, nemohli sme zrušiť Vianoce, aj keby sme to chceli urobiť! Cisári a diktátori, vojny a rany, všetci sa pokúšali zrušiť Vianoce v minulosti a nikdy sa im to nepodarilo. Pretože Vianoce nezávisia od nás. Závisí to od Boha - je to Božia iniciatíva!Tieto Vianoce musíme

Read More

Evanjelizovať a nechať sa evanjelizovať chudobnými z periférie Úvod Chudoba je podstatným rozmerom nášho zasvätenia sa ako misionárov-redemptoristov. Hlavným dôvodom je naše zameranie na Ježiša, ktorý sa svojím seba-vyprázdnením (kenózou) stal chudobným s chudobnými, aby nás svojím hojným vykúpením obohatil (Konštitúcia 61). Druhým dôvodom je charakter nášho misionárskeho spoločenstva, ktoré bratsky zdieľa všetky svoje dobrá podľa ideálu evanjeliového života a apoštolskej disponibility (Konšt. 62-63). Tretím dôvodom je naša solidarita s chudobnými, našimi celoživotnými priateľmi v evanjelizácii, ktorých životný štýl, práca a obetavosť nás inšpirujú (Konšt. 65). Nakoniec je chudoba podmienkou pre našu misionársku disponibilitu, ktorá je bez akýchkoľvek materiálnych alebo kultúrnych ohraničení, aby

Read More

Exercičný dom na Svatej Hore, najväčšom českom mariánskom pútnickom mieste, ktoré spravujú redemptoristi, pre vás pripravil na budúci rok rôznorodú ponuku duchovných cvičení a kurzov. Ak vás niečo z ponuky oslovilo, môžete sa prihlásiť písomne poštou, mailom alebo prostredníctvom formulára (podrobnosti sú uvedené pod programom).

Read More

Aj počas tohtoročného Adventu sa budú v kostoloch pri komunitách redemptoristov konať rorátne sväté omše. Tu je ich prehľad: Bratislava – Kramáre, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho: každý deň o 6.30 okrem nedieľ do 16. decembra vrátane Bratislava – Puškinova, Kostol sv. Cyrila a Metoda: od 2. do 16. decembra každý deň (okrem nedele) o 6.00, v sobotu o 7.00 Frýdek, Farní kostel Sv. Jana Křtitele: každý deň okrem nedele o 6.30 Gaboltov, Kostol Krista Kráľa: každý utorok a sobotu o 6.00 Kostolná-Záriečie, Kaplnka Matky ustavičnej pomoci: každý piatok a sobotu o 7.00 Podolínec, Kostol sv. Stanislava: od pondelka do piatku o 6.30 a v sobotu o 6.50 Svatá Hora, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie: každú sobotu

Read More
close

Zdieľajte príspevok..