Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2020november

Nad tohtoročným adventom sa zamýšľa br. Milan Haluš CSsR, člen komunity redemptoristov v Banskej Bystrici - Radvani. Prvé zamyslenie je o Advente, ktorý znamená príchod, a nájdete ho v našom podcaste vo svojich smartfónoch alebo si ho môžete prehrať tu: Druhé zamyslenie je o Ježišovom skrytom príchode nájdete v našom podcaste vo svojich smartfónoch alebo si ho môžete prehrať tu:

Read More

Sme dostatočne súčasní? „Budeš žiť v zaujímavých časoch!“ hovorí čínske príslovie. Nie je jasné, či je toto príslovie dobrým prianím alebo kliatbou. Nech je to akokoľvek, Klement Mária Hofbauer žil v zaujímavých časoch. Širšie svetové politické dianie sa z času na čas dotýkalo jeho osobného života. Pre neho však bolo intelektuálne a spoločenské dianie jeho doby dôležitejšie ako vonkajšie udalosti. Uprostred tohto diania sa snažil žiť svoju vieru a hlásať evanjelium slovom a skutkom. Jedným z dôvodov úspechu jeho pastoračnej a misijnej práce bola jeho osobnosť, ktorá mu umožňovala odpovedať na potreby prítomnosti. Aby sme to o čosi lepšie pochopili, pozrime sa na posledné roky svätcovho života vo Viedni. Skôr ako

Read More

Úvod Tí, ktorí sú povolaním misionári, sa často ocitajú v neznámych situáciách. Všetko je nové a úplne neznáme. Niekedy sa človek snaží použiť metódy, ktoré boli vyskúšané a aplikované inde, čo sa však často pokazí. Alebo sa niekedy človek rozhodne ísť vpred sám. Bez kontaktu s druhými človeku zvyčajne trvá dlho, kým otvorí oči a je schopný vidieť rôzne situácie a skutočnosti. Klement Mária Hofbauer musel vo svojom živote čeliť mnohým takýmto výzvam - z mnohých sa vyvinulo veľa dobrého, čo nás môže inšpirovať dodnes - v neposlednom rade to bolo jeho prepojenie s mnohými ľuďmi, ktorí sa na misii podieľali. Nie sami – spolu Vo Varšave

Read More

Novici Samuel Opálka a Ján Kniez nás pozývajú modliť sa za nové povolania do Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristov. Noviciát je v našom rehoľnom živote výnimočným časom intenzívneho rozlišovania povolania, a zároveň časom prípravy na redemptoristický apoštolský život podľa sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti. Ročný noviciát strávia Ján a Samuel v komunite v talianskom Ciorani, na mieste, kde pred takmer 300 rokmi pôsobil sv. Alfonz a prví redemptoristi. Zverujeme Jána a Samuela do vašich modlitieb!

Read More

Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári a spolupracovníci, pozdravujem Vás z Ríma, v čase príprav každoročného Dňa povolaní misionárov-redemptoristov, ktorý slávime 8. novembra 2020 vo všetkých našich komunitách a kostoloch. Bude to zvláštne slávenie, v tomto čase globálnej Covid-19 pandémie. Napriek všetkému, nech je tento deň naplnený modlitbou, nádejou a vierou v Ježiša, nášho Vykupiteľa a brata, ktorý ostáva s nami. Pápež František, nám vo svojej nedávnej encyklike Fratelli tutti: O bratstve a sociálnom priateľstve  pripomína, že táto pandémia odhalila, aký zranený je v skutočnosti náš svet. Pandémia sa dotýka nás všetkých. „Všetci sme na jednej lodi.“ Mnoho ľudí ostalo opustených, zavrhnutých, nechaných na okraji. Viac ako kedykoľvek predtým si uvedomujeme, ako zneužívanie prírodných

Read More

Narodil sa 18. augusta 1952 v Sačurove, prvé sľuby zložil 15. decembra 1978 a večné sľuby 15. augusta 1981. Kňazskú vysviacku prijal z rúk kard. Jána Ch. Korca 25. júna 1983 v Bratislave. Pôsobil v Stropkove, v Michalovciach, v Toronte, v Starej Ľubovni. V rokoch 1993 – 1996 bol viceprovinciálom michalovskej viceprovincie. Horlivo plnil službu misionára a ohlasovateľa hojného Vykúpenia. Pohrebné obrady budú v sobotu 7. novembra 2020 v Bazilike Zoslania Sv. Ducha v Michalovciach o 9.30. Tieto pohrebné obrady bude vysielať aj TV Logos. Prosíme vás o modlitbu za spásu duše zomrelého otca Miroslava. 

Read More

Dnes si duchovná rodina redemptoristov pripomína výročie narodenia Božieho služobníka Jána Ivana Mastiliaka. Narodil sa 5. novembra 1911 v Nižnom Hrabovci. Verejnosti je známy ako gréckokatolícky redemptorista, ktorý za svoju vernosť Bohu a Gréckokatolíckej cirkvi bol nespravodlivo obvinený a odsúdený totalitným komunistickým režimom. Štátny súd v Prahe ho 5 apríla 1950 odsúdil na doživotný trest. Ten mu bol postupne amnestiami zmiernený. Z väzenia bol prepustený s podlomeným zdravím po 15 rokoch a takmer dvoch mesiacoch. Napriek ťažkým okolnostiam života sa nepoddal a naďalej horlivo ako tajný profesor a formátor slúžil Bohu i cirkvi. Pre lepšie poznanie jeho života a diela ponúkame úryvok z príspevku Ján Ivan Mastiliak, profesor v Obořišti, ktorý bude

Read More

Zo života blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku (1886 – 1959) je najznámejšia udalosť, ako si v leopoldovskej väznici spieval koledu, kvôli čomu bol uvrhnutý do korekcie. Na následok zlého zaobchádzania dostal obojstranný zápal pľúc, no veliteľstvo väznice nedovolilo adekvátnu liečbu. Napriek vážnosti situácie tento blahoslavený redemptorista odpustil všetkým, ktorí spôsobili toto vážne ochorenie a napokon aj jeho predčasnú smrť. Dnes si pripomíname, že bol pred 19 rokmi, 4. novembra 2001, na Svätopeterskom námestí vyhlásený za blahoslaveného mučeníka. Ako protoigumen michalovskej viceprovincie redemptoristov sa v roku 1947 zúčastnil na generálnej kapitule v Ríme. Úryvok z rukopisu pripravovanej knihy o bl. mučeníkovi hovorí o tom, kde všade bol a

Read More

Na sviatok Všetkých svätých Cirkev oslavuje všetkých svätých: kanonizovaných alebo blahoslavených a množstvo tých, ktorí sú už v nebi, žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista. Medzi nimi je aj mnoho našich spolubratov, ktorí svoj život zasvätili hlásaniu hojného vykúpenia. Je ich určite veľa, mená niektorých z nich poznáme. Boh nám ich dáva spoznať prostredníctvom autority Cirkvi:   sv. Alfonz Mária de´ Liguori (1696-1787) sv. Klement Mária Hofbauer (1751-1820) sv. Gerard Majella (1726-1755) sv. Ján Neumann (1811-1860) bl. Peter Donders (1809-1887) bl. Gašpar Stanggassinger (1871-1899) bl. Január Sarnelli (1702-1744) bl. František Xaver Seelos (1819-1867) bl. Metod Dominik Trčka (1886-1959) bl. Mikuláš Čarneckyj (1884-1959) bl. Vasiľ Velyčkovskyj (1903-1973) bl. Zynovij Kovalyk (1903-1941) bl. Ivan

Read More