Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2020október

Počas misijného mesiaca október poďme navštíviť vzdialenú farnosť redemptoristov v Kemerove, na Sibíri, v Rusku. Video, ktoré je uvedené nižšie nás vovádza na cestu. Prechádzaním širokých a dlhých sibírskych vzdialeností a pri stretávaní sa s ľuďmi, môžeme zakúsiť ich jednoduchý život a pohostinnosť, a zacítiť tak smäd po vykúpení, po vzácnom Ježišovom dare, ktorý ponúka všetkým. Redemptoristi v Rusku a Kazachstane začali svoju prácu v roku 1993. V Rusku žijú v štyroch komunitách (Orenburg, Orsk, Kemerovo a Togliatti) a v jednej komunite v Kazachstane. V súčasnosti je tam deväť pátrov z Varšavskej provincie redemptoristov. Pracujú v rozľahlých farnostiach - hlavne v ruskom jazyku, vedú farské misie a

Read More

Počas môjho posledného roka (1964 - 1965) v malom seminári redemptoristov vo vtedajšej provincii Edmonton si náš ročník zvolil za svojho patróna sv. Klementa. Predtým sme si prečítali životopisy troch redemptoristov, ktorí už boli v tom čase kanonizovaní (Alfonz, Gerard a Klement). Všetci pokladali Klementa za najsympatickejšieho z týchto troch; predovšetkým preto, že spomedzi nich sa nám javil ako ten, ktorý je najviac praktický a “nohami na zemi”. V nás, osemnásť a deväťnásťročných perspektívnych redemptoristoch, rezonoval Klementov misionársky zápal a tvorivosť. Ako plynuli roky môjho redemptoristického apoštolského života, postupne som spoznával prameň Hofbauerovho apoštolského zápalu: je ním hlboká a silná katolícka

Read More

Nedávno uplynulo 35 rokov od smrti ukrajinského redemptoristu O. Romana Bachtalovského (1897-1985), misionára, pedagóga, duchovného vodcu, spisovateľa a väzňa sovietskych lágrov. Jeho životný príbeh je súčasťou dramatických dejín ukrajinských redemptoristov a gréckokatolíckej cirkvi v 20. storočí. Pre vernosť svojmu povolaniu bol dvakrát odsúdený. Bol mimoriadne plodným autorom duchovnej literatúry, hoci dosiaľ väčšina z jeho diel nie je verejnosti známa. Zomrel s povesťou svätosti, preto Cirkev v roku 2006 začala proces jeho blahorečenia. Roman Bachtalovskyj sa narodil v roku 1897 v rodine gréckokatolíckej kňaza vo východnej Haliči. Okrem Romana sa stali kňazmi aj dvaja jeho bratia a jeden z nich, Štefan, bol dokonca redemptoristom, ktorý pôsobil prevažne v Kanade medzi ukrajinskou diasporou.

Read More

Hoci v týchto dňoch nemôžeme Ježiša v Eucharistii prijímať vôbec alebo aspoň nie tak často ako sme by sme chceli, od Jeho lásky nás nič nemôže odlúčiť (porov. Rim 8, 35) a aj naďalej Ho môžeme každý deň prijímať duchovným spôsobom. V histórii Cirkvi existuje prax, špeciálne potvrdená Tridentským koncilom, ktorú pápež František spomenul počas prvej vlny pandémie niekoľkokrát. Je to duchovné sväté prijímanie, kedy veriaci modlitbou vyjadruje nesmiernu túžbu prijať Ježiša Krista aspoň duchovne, keď mu to nie je umožnené sviatostne. Pápež sa počas slávení Eucharistie v Dome sv. Marty často modlieval slovami sv. Alfonza, pozývajúc k duchovnému sv. prijímaniu aj nás: „Môj

Read More

Úrad verejného zdravotníctva vydal konečnú verziu opatrení, ktoré sú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. Pripravili sme prehľad slávenia sviatostí vo farnostiach, v ktorých pôsobia redemptoristi. Vo všetkých bohoslužobných priestoroch platia všetky aktuálne opatrenia, predovšetkým dezinfekcia rúk pri vchode a prekrytie nosa a úst. Bratislava - Puškinova, Kostol sv. Cyrila a Metoda Až do odvolania sa nebudú sláviť verejné sväté omše. Všetky prijaté úmysly svätých omší budú odslúžené v daný deň neverejne. Od pondelka do soboty v čase od 17.30 do 18.30 a v nedeľu od 9.00 do 10.30 je kostol otvorený a pre záujemcov o prijatie Eucharistie alebo sviatosti zmierenia je k dispozícii

Read More

Úvod Generálne vedenie vyhlásilo rok 2020/2021 za jubilejný rok ku cti „druhého zakladateľa“ Kongregácie, svätého Klementa Máriu Hofbauera. Slovné spojenie jubilejný rok evokuje množstvo emócií. Pre kongregáciu naznačuje, ako sa v priebehu rokov rozrástla a emocionálne rozprúdila v nás, súčasných redemptoristoch, to, aby sa naše životy stotožňovali s duchovnými základmi. V tejto úvahe mám v úmysle priblížiť a zamerať sa na mariánske eucharistické pobožnosti svätého Klementa. Predstavím, ako môže redemptorista, brat, kňaz a laický spolupracovník s rovnakými postojmi a zároveň svedok Vykupiteľa rozdávať energiu, odvahu, nádej a vykúpenie z týchto pobožností. Ich ovocie je pre všetkých, ku ktorým sme poslaní slúžiť, a taktiež

Read More

Srdečne zdravím z misií v Piešťanoch. Keďže sme nevedeli ako sa vyvinie situácia okolo verejných bohoslužieb - teda či by misie pokračovali, je isté, že misie sa ukončia zajtra, v nedeľu, požehnaním devocionálií a misijného kríža. Chvála Bohu za to, že aj keď s veľkými obmedzeniami, misie mohli trvať plných osem dní. Piešťany majú dve farnosti: my sme vo farnosti sv. Štefana, uhorského kráľa, ktorá je vlastne pôvodnou farnosťou. Z nej sa pred niekoľkými rokmi oddelila farnosť sv. Cyrila a Metoda, ktorá je v centre mesta a blízko kúpeľov. V meste je aj komunita a kaplnka Spoločnosti Ježišovej (jezuitov), ktorí pracujú

Read More