Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2020august

Brat Stanislav Marcin CSsR zloží 15. augusta 2020 na sviatok Nanebovzatia Panny Márie v kostole sv. Stanislava v Podolínci do rúk provinciála Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa P. Václava Hypiusa doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Stanislav Marcin, ktorý pochádza z Raslavíc v Košickej arcidiecéze, začal svoju formáciu v reholi redemptoristov v roku 2014. Po noviciáte v Lubaszowej v Poľsku a v Podolínci zložil 15. augusta 2017 dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Po ukončení bakalárskeho štúdia a 4. ročníka na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity (TF TU) strávil pastoračný rok v komunite redemptoristov v Londýne. V nasledujúcom akademickom roku bude pokračovať v magisterskom štúdiu teológie a filozofie na TF TU v 5. ročníku.

Read More

Celý svet je šokovaný tragédiou obyvateľov Libanonu. Ohromný výbuch v Bejrúte zabil v utorok 4. augusta vyše sto ľudí (desiatky sú zatiaľ nezvestné) a spôsobil obrovské škody. Prebiehajú záchranné akcie, je potrebná humanitárna a modlitebná podpora. Prinášame vám výpoveď P. Binoya Mandapathila, redemptoristu, ktorý pracuje v Bejrúte a zblízka vidí následky katastrofy. "Bolo pol siedmej večer 4. augusta 2020, keď v bejrútskom prístave nastal výbuch. Veľké otrasy a tlaková vlna ohrozili nás všetkých. V Libanone sme prežívali neustáli chaos. Revolúcia, ktorá sa začala 17. októbra 2019, spôsobila politickú, sociálnu a finančnú nestabilitu. K tomu prišla pandémia Covid-19, ktorá paralyzovala tunajší život. Miera chudoby dosahuje svoj vrchol kvôli nárastu nezamestnanosti, neistote zapríčinenej zdravotnými problémami a obmedzeniami v každej oblasti života.

Read More

Drahí spolubratia, sestry, laickí partneri v misii a spolupracovníci,  posielam vám požehnanie v deň slávnosti sv. Alfonza Márie de Liguori! Počas dnešnej Eucharistie v prvom čítaní počúvame slová, ktoré odrážajú prorockú výzvu adresovanú nám sv. Alfonzom, výzvu pripomínajúcu nám povolanie, ktoré sme dostali od nášho Vykupiteľa. Dovoľte mi trochu parafrázovať Izaiášove slová:  „Duch Pána, Boha, je nad nami, pretože nás Pán pomazal: poslal nás hlásať radostnú zvesť chudobným, uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie, ohlásiť rok milosti Pána… aby sme potešili všetkých zarmútených.“ (porov. Iz 61, 1-2) To je výzva! Skutočne veríme, že tento rok, 2020, je „rokom milosti Pána“? Čo je „radostnou zvesťou“,

Read More