Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2020apríl

Vo vydavateľstve Slovo medzi nami vychádza kniha Obnov svoje znamenia, ktorú napísal medzinárodne uznávaný kazateľ Damian Stayne. Autor si v nej kladie otázku, či aj v dnešnej dobe potrebujeme duchovné dary, akými sú proroctvo a uzdravovanie. Michelle Moran, líderka komunity Sion, o knihe Obnov svoje znamenia s podtitulom Duchovné dary pre súčasnosť hovorí, že podáva bohatstvo učenia o charizmách či charizmatických daroch, ktoré sú vyzdvihnuté v 12. kapitole Prvého listu Korinťanom, čerpá z Písma i z Tradície Cirkvi, ako aj z múdrosti otcov a svätých. Autor svoje učenie pretkáva jasnými a praktickými usmerneniami, v rámci ktorých ľudí povzbudzuje priblížiť sa k charizmám. V poapoštolskej Cirkvi a zvlášť v súčasnosti sa prestala zdôrazňovať prítomnosť a úloha služby znamení – ako potvrdenia

Read More

Svätý Otec napísal všetkým veriacim osobitný list na mesiac máj, v ktorom ich vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v domácnostiach. Ruženec má všetkých zjednotiť ako duchovnú rodinu na prekonanie súčasnej krízy spojenej s pandémiou Covid-19. K listu sú pripojené dve osobitné modlitby k Panne Márii, ktoré Svätý Otec odporúča na záver ruženca. Drahí bratia a sestry, už je blízko mesiac máj, v ktorom Boží ľud s osobitnou intenzitou vyjadruje svoju lásku a úctu k Panne Márii. V tomto mesiaci je tradíciou modliť sa ruženec doma, v rodine. Doceniť tento domáci rozmer nás „prinútili“ obmedzenia spojené s pandémiou, a to aj z duchovného hľadiska. Preto by som chcel všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci

Read More

Správa zo Španielska: "V týchto dňoch sledujeme nezvyčajné scény odohrávajúce sa na celom svete kvôli opatreniam zavedeným v súčasnom stave ohrozenia koronavírusom. 14. apríla priniesla polícia v španielskom meste Jaén na kliniku Krista Kráľa ikonu Matky ustavičnej pomoci za aplauzu a vrelého prijatia zdravotníkmi. Niečo také by sa nebolo stalo za iných okolností." Hoci sa teraz nemôžeme modliť novénu k Matke ustavičnej pomoci v našich kostoloch spoločne, pozývame čitateľov k súkromnej alebo rodinnej modlitbe. Informácie o ikone, rôzne modlitby, rozjímania a novénu k Matke ustavičnej pomoci nájdete na tomto odkaze. Zdroj: www.cssr.news Preklad: br. Lukáš Michalovič CSsR

Read More

Na jar 1950 nariadil Ústredný výbor komunistickej strany Československa likvidáciu mužských reholí. Cieľom Akcie K bolo obsadiť kláštory, vyťahovať rehoľníkov a zmocniť sa majetku cirkvi. Je tomu práve 70 rokov, keď v noci z 13. na 14. apríla 1950 príslušníci národnej bezpečnosti - polície, ľudových milícií, ŠtB a niekde aj príslušníci armády vnikli do mužských kláštorov a na Slovensku internovali 881 rehoľníkov z 11 reholí, ktorých sústredili do internačných kláštorov. Jedným z nich bol aj kláštor v Podolínci. Likvidácia kláštorov bola sprevádzaná násilnosťami, ničením vzácnych rukopisov, náboženských predmetov a obrazov. Pre svoju brutalitu a násilnosti si noc z 13. na 14. apríla vyslúžila pomenovanie Barbarská. Na Akciu K – likvidáciu kláštorov

Read More

Pred nami sú najväčšie sviatky liturgického roka: sviatky nádeje – sviatky Veľkej noci. Mnohí z nás sa pýtajú: ako ich prežiť? V podmienkach ovplyvnených epidémiou, takmer bez možnosti účastniť sa liturgie, bez bežnej dostupnosti sviatostí a iných veľkonočných obradov (ako požehnanie jedál), bez možnosti navštevovania najbližších – obmedzení je veľa a všetci ich stále opakujú. Ja jednak – dovoľte – sa nimi nebudem teraz zaoberať. Chcem radšej odpovedať na vašu (našu) otázku: ako prežiť tieto sviatky? Odpoviem krátkym úryvkom z Prvého listu sv. Pavla Korinťanom. Apoštol písal tento list tesne pred Veľkou nocou v roku 57. V piatej kapitole evidentne radí adresátom akým spôsobom majú sláviť nadchádzajúcu

Read More

Drahí spolubratia, bratia a sestry, opäť vás pozdravujem od sv. Alfonza v Ríme, zo svätyne našej Matky ustavičnej pomoci. O pár hodín sa celý zranený svet opäť rozozvučí radostným zvolaním: Kristus vstal z mŕtvych! Aleluja! Naozaj vstal! Aleluja! V mene nás všetkých, ktorí sme tu, v Ríme, vám prajem naozaj požehnanú a radostnú Veľkú noc! Nech vás Pán požehná pokojom, nádejou a novým životom! Tento rok je naozaj jedinečný. Po prvý raz je celé Generálne vedenie spolu počas celého pôstneho obdobia. Prišiel som do Ríma na Popolcovú stredu, ešte predtým, než sa všetko začalo uzatvárať, a čo paralyzovalo veľkú časť Európy, teraz už aj zvyšok sveta. Celý svet je túto Veľkú noc zjednotený, ako ešte nikdy predtým: - Všetci

Read More

Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. (Jn 13,15) Drahí spolubratia, drahí laickí misionári najsv. Vykupiteľa, drahí partneri v misii, tohtoročný Veľký týždeň a Veľkú noc slávime uprostred veľkých reštrikcií. Snaha premôcť Covid-19 znemožnila verejné slávnosti a v takmer všetkých európskych krajinách je nemožné stretávanie sa ľudí. V niektorých krajinách je dokonca odchod z domu iba výnimkou z prísnych obmedzení. Naša pastoračná činnosť ako redemptoristov je rovnako zasiahnutá. Aby sme sa vyhli pravdepodobnej infekcii, musíme zachovávať odstup – a to aj v situáciách, keď ľudia sú v zajatí strachu, otrasení a hľadajú pomoc. Je to pre mnohých osobitne ťažké. Je však zároveň povzbudzujúce všimnúť si, že sa objavujú nové formy solidarity. V mnohých krajinách zaznieva

Read More