Home2020marec (Page 2)

Štátny sekretár Vatikánu, kardinál Pietro Parolin, adresoval pri príležitosti 200. výročia smrti sv. Klementa v mene pápeža Františka list Generálnemu predstavenému. Spomínajúc významné udalosti zo života nášho svätého spolubrata zdôraznil jeho vášeň pracovať pre Boha a svojho blížneho, ako aj veľkú vieru sv. Klementa, ktorý dôveroval Bohu aj v náročných situáciách, uprostred nedorozumení a zlyhaní. V liste čítame: Svätý Klement Hofbauer vyzýva súčasné kresťanské spoločenstvá, aby zanechali svetské istoty a zastarané pastoračné schémy, a oslobodili sa od strachov a lenivosti, aby tak mohli prijať volanie zranených mužov a žien, ozývajúce sa z našich miest, a tiež priniesť radosť Evanjelia do všetkých kútov. V závere listu kardinál vyjadruje priania Svätého Otca a odovzdáva pápežovo požehnanie všetkým, ktorí oslavujú jubileum sv. Klementa. Nižšie uvádzame celý

Read More

V čase, keď sa pripravujeme na otvorenie jubilejného roka pri príležitosti výročia 200 rokov od smrti sv. Klementa Máriu Hofbauera CSsR, pripomeňme si oslavy ku cti nášho svätého spolubrata, ktoré sa konali vo Viedni v roku, keď bol svätorečený – teda pred viac než 110 rokmi. Páter Martin Leitgöb CSsR takto opisuje tieto udalosti: „Samotné oslavy sv. Klementa sa odohrávali ako súčasť osemdňových slávností od 9. do 17. októbra 1909 na Maria am Gestade. Na záver sa uskutočnila procesia s relikviami sv. Klementa z kostola na Maria am Gestade do katedrály sv. Štefana. Procesie sa zúčastnilo viac než 10 000 ľudí, vrátane nespočetných nábožných združení a spolkov.“ Medzi ľuďmi nesúcimi urnu s Klementovými pozostatkami si môžeme všimnúť ctihodného pátra Wilhelma

Read More

Šenkvice, ako ich poznáme v súčasnosti, vznikli v roku 1964 spojením dvoch obcí: Malých a Veľkých Šenkvíc. História dediny je ovplyvnená chorvátskymi kolonistami, ktorí v 16. storočí znovuzaložili obec zničenú vojnami. Najvyššou stavbou a dominantou obce je Kostol sv. Anny, v ktorom prebieha aj obnova ľudových misií. Prvý kostol v Šenkviciach, postavený okolo roku 1350 v gotickom slohu, pravdepodobne zhorel. Na jeho mieste si chorvátski kolonisti postavili nový kostol v barokovom slohu, ktorý potom postupne v rokoch 1614 – 1619 rozširovali. V roku 1666 bol kostol radikálne prestavaný prakticky do takej podoby, akú má dnes. Súčasne s kostolom dokončili aj výstavbu hradieb okolo kostola a

Read More