Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2020január

2. február 2020, Sviatok Obetovania Pána Drahí spolubratia, sestry a spolupracovníci v misii, 15. marca 2020 si pripomenieme 200. výročie smrti sv. Klementa Mária Hofbauera,  často označovaného za „apoštola Varšavy a Viedne“ a „druhého zakladateľa Kongregácie“. Prínos sv. Klementa v rámci histórie a rozvoja Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa zanechal stály odtlačok na našej spiritualite a misijnej činnosti. Z tohto dôvodu sa Generálna rada rozhodla vyhlásiť Jubilejný rok na počesť sv. Klementa, a to od 15. marca 2020 do 15. marca 2021. Počas tohto roka si opäť pripomenieme osobnosť a prácu nášho brata Klementa, ktorého „život bol založený na láske k Bohu a k svätej Cirkvi a na túžbe viesť duše k Bohu“ – čo potvrdili tí, ktorí ho

Read More

Do Kostola sv. Cyrila a Metoda v Bratislave sa pred 30 rokmi vrátili redemptoristi. Slávnostne ho prevzali 14. januára 1990. Rovnaké výročie si pripomínajú i v Podolínci, kde rehoľa obnovila svoju činnosť 28. januára 1990. Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa si výročie pripomenula na nedeľnej slávnostnej svätej omši 19. 1. 2020, ktorú celebroval provinciál Provincie Bratislava – Praha P. Václav Hypius CSsR. P. Martin Macko CSsR, pôsobiaci v Historickom inštitúte redemptoristov v Ríme, sa v prednáške po sv. omši zameral na prvé kontakty redemptoristov s Bratislavou – vtedajším Prešporkom – v prvej polovici 19. storočia, teda viac ako storočie pred tým, keď 28. septembra 1935 prevzali budovu na Puškinovej ulici. O dva roky skôr, v roku

Read More

V januári sa pátri redemptoristi vrátili do Báhoňa, aby tu po 14 mesiacoch viedli obnovu misií, ktoré sa konali v novembri 2018 pod vedením P. Ivana Flimela a P. Róberta Režného. Farnosť tvorí obec Báhoň a filiálka Jarná, ktorá je paradoxne súčasťou obce Cífer. Je to jedna z najživších farností z okolia Trnavy - aj pre dlhoročnú prácu rehole saleziánov, ktorí sem pravidelne prichádzajú. Obnova misií začala v stredu večer 22. januára sv. omšami vo farskom kostole aj vo filiálke. Misionári sa spolu s veriacimi zamýšľali nad tým, čo znamená patriť do Cirkvi a čo sa od misií v

Read More

Dva mesiace pred oslavami 200. výročia smrti sv. Klementa Hofbauera sa minulý týždeň zástupcovia redemptoristov a viedenskej arcidiecézy mali česť stretnúť s primátorom Viedne Dr. Michaelom Ludwigom v jeho kancelárii na viedenskej radnici. Predstavili mu plány osláv a pozvali ho, aby sa zúčastnil niektorých podujatí. Bol dobre oboznámený so životom a dielom sv. Klementa a veľmi prívetivý. Okrem oslavy v Dóme sv. Štefana 15. marca hovorili o ďalších dvoch veľkých podujatiach. Katolícke školy z Viedne privedú 24. apríla 800 žiakov do kostola redemptoristov Maria am Gestade a na mnoho ďalších miest spojených so sv. Klementom. V úzkej spolupráci s redemptoristami arcidiecéza pre deti na tento deň pripravila úžasný katechetický materiál. Je tradíciou, že na

Read More

Svätý Otec prijal rezignáciu dovtedajšieho arcibiskupa Petra Stasiuka CSsR a vymenoval za biskupa pátra Mykolu Bychoka CSsR, v súčasnosti pôsobiaceho vo farnosti sv. Jána Krstiteľa v Newarku (USA). Páter Mykola Bychok sa narodil 13. februára 1980 v Ternopile na Ukrajine. Do Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa vstúpil v júli 1997. Formáciu absolvoval na Ukrajine a v Poľsku, kde získal licenciát z pastorálnej teológie. Rehoľné sľuby zložil 17. augusta 2003 a 3. mája 2005 bol vo Ľvove vysvätený za kňaza. Pôsobil ako misionár v Rusku, predstavený domov a člen provinciálnej rady na Ukrajine, a od roku 2015 ako vikár vo farnosti sv. Jána Krstiteľa v Newarku (USA).

Read More

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa má dvoch nových oblátov. Manželom Magdaléne a Stanislavovi Dzurjaninovcom, dlhoročným spolupracovníkom redemptoristov, udelil dekrét obláta generálny predstavený rehole P. Michael Brehl. Na žiadosť vedenia Provincie Bratislava – Praha udelil generálny predstavený Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa P. Michael Brehl CSsR Magdaléne a Stanislavovi Dzurjaninovcom titul obláta 2. decembra 2019. Certifikát o prijatí za obláta im pri svätej omši v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Bratislave v nedeľu 12. januára 2020 odovzdal provinciál redemptoristov P. Václav Hypius CSsR. Obláti Kongregácie majú účasť na duchu a misionárskej činnosti redemptoristov. Stanislav Dzurjanin, ktorý sa venuje podnikaniu v oblasti informačných technológií, pochádza z gréckokatolíckej rodiny. Tá pomáhala najmä gréckokatolíckym redemptoristom počas komunistického režimu.

Read More

Komunita redemptoristov v Kostolnej - Záriečí pozýva mužov i ženy na duchovnú obnovu pod názvom Sudca Gedeon - ako prekonať strach a prijať svoje poslanie. Duchovná obnova sa uskutoční od 13. do 15. marca 2020. Program sa začína v piatok o 17:00 a končí obedom v nedeľu. Exercitátorom bude P. Miloš Miloslav Pizovka CSsR. Prihlásiť sa môžete emailom na cssrkostolna@gmail.com alebo na telefónnych číslach 0911 226 117 a 0908 030 897 každý deň v čase 10:00 - 11:00 a 19:30 - 20:30.

Read More

V novom roku 2020 začínajú pátri redemptoristi svoju misijnú činnosť na východe Slovenska vo farnosti Radatice. V sobotu 11. januára sa tu takmer po 80 rokoch začali pod vedením P. Michala Zamkovského ľudové misie. Súčasťou akcie boli už tradične sväté omše s misijnými kázňami, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, detská svätá omša, katechéza pre mužov a katechéza pre ženy, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Matke ustavičnej pomoci, stretnutie s mladými, udelenie sviatosti pomazania chorých a obnova manželských sľubov. Misie trvali do nedele 19. januára. Ľudovým misiám predchádzala duchovná príprava veriacich, ktorá vyvrcholila v piatok 10. januára celodennou adoráciou vo farskom kostole. Misie sú pozvaním, časom,

Read More

Pozývame na duchovnú obnovu mladých mužov a ženy od 18 do 35 rokov, ktorá sa  uskutoční v dňoch 31. 1. až 2. 2. 2020 v Kostolnej - Záriečí pri Trenčíne. Témou obnovy je "Čo mám robiť, Pane?". O svojej životnej ceste budú hovoriť manželia, rehoľníci, lekári a ďalší. Bude tiež čas na osobnú modlitbu, spoveď, adoráciu a chvály. Prihlásiť sa môžete na adrese frantisek.skonc@gmail.com do 26. 1. 2020. Duchovná obnova sa začína v piatok 31. januára o 17:30 hod. a končí v nedeľu 2. februára obedom. 

Read More

"Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle." Lk 2, 14 Drahí spolubratia,  drahí laickí misionári Najsvätejšieho Vykupiteľa, drahí partneri v misii, v týchto dňoch sme videli fotku jasličiek z redemptoristickej misie v Albánsku, ktorú zahŕňam aj ja do tohto vianočného listu: ukazujú Ježiša Krista, nášho Vykupiteľa, ktorý sa rodí v troskách nášho narušeného sveta. Je to realistický obraz, a zároveň svedectvo nádeje, ktorú žijeme: na mnohých miestach nášho sveta a v rôznych situáciách ľudia bojujú za život v mieri a spravodlivosti. Náš Vykupiteľ sa narodil do tohto sveta - na strane ľudí, ktorí majú obzvlášť ťažký čas a sú odsúvaní

Read More