Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2020

Vydavateľstvo Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov spustilo v týchto dňoch svoj e-shop. Čitatelia v ňom nájdu nové i staršie obľúbené tituly, ale aj predplatné časopisu. Nový e-shop www.slovomedzinami.sk umožní čitateľom pohodlný nákup kníh obľúbených autorov – Scotta Hahna, Johna Eldredgea, Roberta Barrona, Gregorza Ryśa, Henriho Nouwena, Neala Lozana, Carla Maria Martiniho, Adama Szustaka a ďalších. Nechýbajú ani knihy zakladateľa redemptoristov Alfonza de Liguoriho. Po registrácii a prihlásení je k dispozícii prehľad objednávok a možnosť objednať si knihy z vydavateľstva. Objednávka časopisu Slovo medzi nami je možná aj bez registrácie. Ten vychádza 10-krát ročne a okrem aktuálnych tém v oblasti kresťanskej viery a kresťanského života prináša meditácie k liturgickým textom na každý deň. Čoskoro

Read More

Jednou z najväčších obetí Covid-19 sa stal bezpochyby sv. Klement Mária Hofbauer: keď vo Viedni bolo už všetko pripravené na oslavy 200. výročia jeho smrti, vlády európskych krajín rozhodli o opatreniach, ktoré znemožnili konanie podujatí tak významných pre redemptoristickú rodinu. Tento veľký svätec, ktorý vo svojom živote čelil toľkým skúškam a utrpeniam, opäť riskoval, že bude vytlačený na okraj, či dokonca že ostane celkom nepovšimnutý. Už dávno pred začiatkom pandémie bolo jasné, že povinnou témou každoročnej duchovnej obnovy v Taliansku bude tentokrát sv. Klement a jeho posolstvo pre súčasnosť. V kontexte terajšej skúsenosti s neistotou a obavami sa táto téma ukázala byť ešte viac naliehavá a aktuálna. Okolo štyridsiatky spolubratov

Read More

Na Motyčkách pri Donovaloch sa 15. a 16. septembra 2020 uskutočnil každoročný Misijný kongres Provincie Bratislava - Praha. Je to formačno-pracovný čas pre redemptoristov a ich laických spolupracovníkov, ktorí sa v akejkoľvek forme podieľajú a spolupracujú na mnohých apoštolských a evanjelizačných akciách na Slovensku, v Českej republike či v Litve. Najviditeľnejšou formou evanjelizačných a apoštolských prác je už od čias sv. Alfonza hlavne konanie farských misií. Stretnutia sa tento rok zúčastnilo osem redemptoristov a štyria laici zo spoločenstiev laikov pri domoch redemptoristov. Okrem formačných prednášok o evanjelizácii chudobných a spolupráci redemptoristov s laikmi v súčasných náročných podmienkach pandémie koronavírusu sa diskutovalo aj o nových plánoch misií na rok 2021. Pracovný návrh

Read More

Ďakovaním za prijaté milosti misii aj úrody, tzv. dožinkovou slávnosťou, sa dnes končí obnova misií v Hornej Súči. Po niekoľkých mesiacoch sa tak opäť rozprúdila misijná práca. Misionármi sú P. Ivan Flimel a P. Róbert Režný. Obnova sa začala v stredu večer 9. septembra svätými omšami vo farskom kostole a vo filiálke Vlčí Vrch a pokračovala návštevami chorých po domoch, kde boli vysluhované sväté sviatosti. Tieto návštevy absolvovali pátri redemptoristi vo štvrtok a v piatok doobeda po osadách a v dedine. Dohromady navštívili okolo 50 veriacich. V tieto dni boli sv. omše s misijnými príhovormi vo filiálkach aj vo farskom kostole.

Read More

Večer 1. septembra bol v Ciorani pri Neapole otvorený medziprovinciálny noviciát, ktorého súčasťou sú aj Ján Kniez a Samuel Opálka z našej provincie Bratislava-Praha. Noviciát je v našom rehoľnom živote výnimočným časom intenzívneho rozlišovania povolania, a zároveň časom prípravy na redemptoristický apoštolský život podľa sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti. Ročný noviciát strávia Ján a Samuel v komunite spolu s troma novicmi s Talianska (provincie Rím a Neapol) a jedným zo Španielska (provincia Madrid). Ľudsky a duchovne ich bude sprevádzať magister P. Maurizio Iannuario z Neapolskej provincie. Je to vôbec prvýkrát, čo naši bohoslovci prežijú noviciát v Taliansku, na mieste, kde

Read More

Redemptoristi v Michalovciach pozývajú na 8. ročník pešej púte k relikviám blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku, ktorá sa uskutoční v sobotu 29. augusta 2020.Púť sa začne o 6.15 svätou liturgiou v gréckokatolíckom chráme v Nižnom Hrabovci. Po skončení liturgie pútnici pôjdu po ceste do Poše, Nižného Hrušova, cez les na Vybuchanec, a ďalej cestou do Lesného, Suchého, Topoľan a Michaloviec. V každej obci sa zastavia v miestnom gréckokatolíckom chráme, kde bude krátka modlitba a príhovor. Predpokladaný príchod do Baziliky minor Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach je okolo 17.00. Pútnici sa tam môžu zúčastniť aj na programe odpustovej slávnosti.

Read More

"Piesňou chcem Božie meno osláviť a velebiť ho chválospevmi." (Ž 69, 31) V sobotu 22. augusta 2020 sa v Podolínskom kláštore nahráva ďalší album chválových piesní. Po dlhšej príprave v štúdiách sa dnes koná finálne nahrávanie pri modlitbe v kostole za účasti spoločenstiev Rieka života i Calvary z Bratislavy a s odbornou pomocou spoločenstva Piar Prievidza. Dávam tento oznam preto, lebo vnímam, že sa jedná o veľmi dôležitú evanjelizačnú a misijnú činnosť redemptoristov, a preto ju odporúčame do vašich modlitieb. Mnohí hovoríte, ako vám piesne chvál z predošlých albumov pomáhajú žiť hlbšie svoju vieru a pomáhajú vám v rôznych situáciách života modliť sa a oslavovať Boha. O niečom vieme, niečo nám tu môžete napísať, ale Pán Boh

Read More

Hybnou silou pre akúkoľvek misijnú činnosť Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov  je silné vedomie o bezhraničnej Božej dobrote, prejavenej v hojnom vykúpení, ktoré Boh ponúka ľuďom vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. S týmto posolstvom prichádzame ako poslovia predovšetkým k ľuďom a spoločenstvám, ktoré sú v Cirkvi a v spoločnosti opustenejšie a chudobnejšie. Keďže našou povinnosťou je vyhľadávať nové apoštolské aktivity, snažíme sa neustrnúť v podmienkach a štruktúrach, v ktorých by ich činnosť už nebola misionárska. Neustále hľadáme nové cesty, ktorými by sa evanjelium hlásalo všetkému stvoreniu. Pastoračnými prioritami provincie Bratislava – Praha sú ľudové misie a exercície, farská pastorácia, pastorácia povolaní, spolupráca s laikmi,

Read More