Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2020

Vianočné posolstvo generálneho predstaveného P. Michaela Brehla CSsR Bratia a sestry v Kristovi, našom Vykupiteľovi, Pre mnohých z nás budú tento rok Vianoce iné. Všetci sme si vedomí obmedzení, ktorým čelíme. Príliš dobre vieme, koľko strát sme utrpeli počas tejto pandémie. Niektorí z nás sú skľúčení a znepokojení. Niektorí dokonca hovorili o „zrušení“ Vianoc! Bratia a sestry, nemohli sme zrušiť Vianoce, aj keby sme to chceli urobiť! Cisári a diktátori, vojny a rany, všetci sa pokúšali zrušiť Vianoce v minulosti a nikdy sa im to nepodarilo. Pretože Vianoce nezávisia od nás. Závisí to od Boha - je to Božia iniciatíva!Tieto Vianoce musíme

Read More

Evanjelizovať a nechať sa evanjelizovať chudobnými z periférie Úvod Chudoba je podstatným rozmerom nášho zasvätenia sa ako misionárov-redemptoristov. Hlavným dôvodom je naše zameranie na Ježiša, ktorý sa svojím seba-vyprázdnením (kenózou) stal chudobným s chudobnými, aby nás svojím hojným vykúpením obohatil (Konštitúcia 61). Druhým dôvodom je charakter nášho misionárskeho spoločenstva, ktoré bratsky zdieľa všetky svoje dobrá podľa ideálu evanjeliového života a apoštolskej disponibility (Konšt. 62-63). Tretím dôvodom je naša solidarita s chudobnými, našimi celoživotnými priateľmi v evanjelizácii, ktorých životný štýl, práca a obetavosť nás inšpirujú (Konšt. 65). Nakoniec je chudoba podmienkou pre našu misionársku disponibilitu, ktorá je bez akýchkoľvek materiálnych alebo kultúrnych ohraničení, aby

Read More

Exercičný dom na Svatej Hore, najväčšom českom mariánskom pútnickom mieste, ktoré spravujú redemptoristi, pre vás pripravil na budúci rok rôznorodú ponuku duchovných cvičení a kurzov. Ak vás niečo z ponuky oslovilo, môžete sa prihlásiť písomne poštou, mailom alebo prostredníctvom formulára (podrobnosti sú uvedené pod programom).

Read More

Aj počas tohtoročného Adventu sa budú v kostoloch pri komunitách redemptoristov konať rorátne sväté omše. Tu je ich prehľad: Bratislava – Kramáre, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho: každý deň o 6.30 okrem nedieľ do 16. decembra vrátane Bratislava – Puškinova, Kostol sv. Cyrila a Metoda: od 2. do 16. decembra každý deň (okrem nedele) o 6.00, v sobotu o 7.00 Frýdek, Farní kostel Sv. Jana Křtitele: každý deň okrem nedele o 6.30 Gaboltov, Kostol Krista Kráľa: každý utorok a sobotu o 6.00 Kostolná-Záriečie, Kaplnka Matky ustavičnej pomoci: každý piatok a sobotu o 7.00 Podolínec, Kostol sv. Stanislava: od pondelka do piatku o 6.30 a v sobotu o 6.50 Svatá Hora, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie: každú sobotu

Read More

Nad tohtoročným adventom sa zamýšľa br. Milan Haluš CSsR, člen komunity redemptoristov v Banskej Bystrici - Radvani. Prvé zamyslenie je o Advente, ktorý znamená príchod, a nájdete ho v našom podcaste vo svojich smartfónoch alebo si ho môžete prehrať tu: Druhé zamyslenie je o Ježišovom skrytom príchode nájdete v našom podcaste vo svojich smartfónoch alebo si ho môžete prehrať tu:

Read More

Sme dostatočne súčasní? „Budeš žiť v zaujímavých časoch!“ hovorí čínske príslovie. Nie je jasné, či je toto príslovie dobrým prianím alebo kliatbou. Nech je to akokoľvek, Klement Mária Hofbauer žil v zaujímavých časoch. Širšie svetové politické dianie sa z času na čas dotýkalo jeho osobného života. Pre neho však bolo intelektuálne a spoločenské dianie jeho doby dôležitejšie ako vonkajšie udalosti. Uprostred tohto diania sa snažil žiť svoju vieru a hlásať evanjelium slovom a skutkom. Jedným z dôvodov úspechu jeho pastoračnej a misijnej práce bola jeho osobnosť, ktorá mu umožňovala odpovedať na potreby prítomnosti. Aby sme to o čosi lepšie pochopili, pozrime sa na posledné roky svätcovho života vo Viedni. Skôr ako

Read More

Úvod Tí, ktorí sú povolaním misionári, sa často ocitajú v neznámych situáciách. Všetko je nové a úplne neznáme. Niekedy sa človek snaží použiť metódy, ktoré boli vyskúšané a aplikované inde, čo sa však často pokazí. Alebo sa niekedy človek rozhodne ísť vpred sám. Bez kontaktu s druhými človeku zvyčajne trvá dlho, kým otvorí oči a je schopný vidieť rôzne situácie a skutočnosti. Klement Mária Hofbauer musel vo svojom živote čeliť mnohým takýmto výzvam - z mnohých sa vyvinulo veľa dobrého, čo nás môže inšpirovať dodnes - v neposlednom rade to bolo jeho prepojenie s mnohými ľuďmi, ktorí sa na misii podieľali. Nie sami – spolu Vo Varšave

Read More

Novici Samuel Opálka a Ján Kniez nás pozývajú modliť sa za nové povolania do Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristov. Noviciát je v našom rehoľnom živote výnimočným časom intenzívneho rozlišovania povolania, a zároveň časom prípravy na redemptoristický apoštolský život podľa sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti. Ročný noviciát strávia Ján a Samuel v komunite v talianskom Ciorani, na mieste, kde pred takmer 300 rokmi pôsobil sv. Alfonz a prví redemptoristi. Zverujeme Jána a Samuela do vašich modlitieb!

Read More