Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2019 (Page 21)

Po prvom virtuálnom stretnutí sa v týchto dňoch koná v Madride ďalšie stretnutie Pracovnej skupiny pre Nové misijné iniciatívy (NMI). Skupinu tvoria: portugalský laický misionár José Silva Oliveira, ktorý sa spolu so svojou manželkou zaviazal pracovať ako LMHR (Laickí misionári Najsvätejšieho Vykupiteľa) a redemptoristickí misionári – P. Rastislav Dluhý z Provincie Bratislava – Praha (od septembra pôsobí na misijnom mieste v Kaunase v Litve s P. Petrom Hertelom), P. Charles Randall z provincie Londýn žijúci v Liverpoole, P. Daniele Carta z provincie Rím z komunity Francavilla al Mare a P. Miguel Castro z provincie Madrid, patriaci do komunity Granada, prezident misijného tímu Cesplam People’s Mission a

Read More

V utorok 27. novembra 2018 sa v meste Neustadt an der Weinstraße uskutočnila 5. provinciálna kapitula Provincie sv. Klementa, na ktorej bol zvolený provinciál a rada provincie pre štvorročné obdobie 2019 – 2022. P. Jan Hafmans bol za provinciála zvolený v prvom kole dvojtretinovou väčšinou. Za riadnych poradcov boli zvolení páter Winfried Pauly a páter Ludger Wolfert. Za vikára provincie zvolila kapitula pátra Winfrieda Paulyho. Za mimoriadnych poradcov boli zvolení pátri Jürgen Langer a Aloys Daniel. Voľbu provinciála a vikára potvrdilo aj generálne vedenie. Foto: zľava: P. Winfried Pauly (vikár), P. Aloys Daniel, P. Jan Hafmans (provinciál), P. Ludger Wolfert, P. Jürgen Langer Zdroj: www.stclemens.org Preklad: © Mediálny tím

Read More

Sv. Klement miloval vianočné sviatky. Jedno znázornenie ho sprevádzalo celý život. Tento príspevok bol uverejnený v Klementských listoch č. 4/2018. Klement zvlášť miloval Vianoce a vždy ich aj náležite slávil. Vo svojej rodine, neskôr aj vo svojom spoločenstve, predovšetkým vo Varšave so sirotami a neskôr vo Viedni v Sv. Uršule. Piesňami, dojemnou atmosférou so sviečkami, nápojmi a vianočným pečivom

Read More

Ľudových misionárov redemptoristov na budúci rok privíta 25 slovenských miest a obcí. Misie a obnovu misií budú konať misijné tímy P. Michala Zamkovského (komunita Podolínec), P. Ivana Flimela (komunita Kostolná – Záriečie) a tím Bratislava – Puškinova. Prvé misie v roku 2019 sa začnú 12. januára v Belej pri Varíne pod vedením P. Michala Zamkovského. Poslednou v roku bude obnova misií v Preseľanoch, vedená tímom P. Ivana Flimela, ktorá skončí 8. decembra. Misie sú mimoriadnou formou ohlasovania evanjelia v Cirkvi. Ich veľký význam pripomenuli aj Benedikt XVI., keď v Roku viery povzbudzoval k organizovaniu  ľudových misií alebo pápež František, ktorý vyzýval Cirkev ku konaniu ľudových misií v Roku milosrdenstva.

Read More