Slovo medzi nami
Domov2019december

Tak ako sv. Alfonz, náš zakladateľ, redemptoristi sú pozvaní šíriť úctu k Panne Márii podľa podmienok doby: „Preblahoslavenú Pannu Máriu si vezmú za vzor a pomocnicu… Veľkodušne budú pestovať predovšetkým liturgickú úctu voči najsvätejšej Panne a jej sviatky budú sláviť so zvláštnou horlivosťou. Podľa alfonziánskej tradície všetci spolubratia budú každodenne uctievať najsvätejšiu Pannu.” (Konštitúcia 32) Hovoriť o Panne Márii znamená hovoriť s veľkou nehou o milosrdnom kroku Boha voči ľuďom. Rozpoznávame jeho veľkosť v pokore tej, ktorá slúži nie ako otrok, ale ako stvorenie, ktoré prijíma Božiu vôľu a tým dovoľuje, aby sa jeho milosrdenstvo dostalo k všetkým ľuďom. „Nech sa

Čítať ďalej

Každý rok nás liturgia vedie prostredníctvom troch vodcov: Izaiáša, Jána Krstiteľa a Márie. Vedie nás prostredníctvom proroka, Pánovho predchodcu a Matky. Prvý ohlasuje Mesiáša z diaľky, druhý na neho ukazuje v prítomnosti a Mária ho nesie vo svojom lone. Prorok Izaiáš nám ukazuje premenený svet. Niekedy sa nám obrazy, ktoré používa, zdajú ako vystrihnuté z tých najkrajších rozprávok. Tieto obrazy nás chcú zobudiť,  nielen aby sme snívali, ale aby sme niečo konkrétne urobili, aby sa náš svet aspoň trochu viac podobal na ten zázračný svet, ktorý je v Izaiášovej vízii. Izaiáš jasne povedal, že tento svet môže premeniť Mesiášova prítomnosť a jeho pôsobenie. No v dnešnom evanjeliu máme úplne iný obraz. Vidíme Jána Krstiteľa,

Čítať ďalej

V Aule Pavla VI. a v Aule požehnania vo Vatikáne sa od 28. do 30. novembra konalo medzinárodné stretnutie „Evangelii Gaudium: Prijatie a perspektívy“. Na tejto konferencii bolo prítomných aj 12 účastníkov z Litvy, medzi nimi i slovenskí redemptoristi P. Peter Hertel a P. Rastislav Dluhý, ktorí už vyše roka pôsobia v Kaunase. Z redemptoristickej rodiny sa konferencie zúčastnil P. Miguel Castro z provincie Madrid a P. Jacek Dubel z varšavskej provincie. Jednu z najinšpiratívnejších prednášok mal Timothy Radcliff, O.P., teológ a bývalý generálny predstavený dominikánov, ktorý hovoril o Duchu Svätom ako o protagonistovi novej evanjelizácie. S ďalším silným príhovorom

Čítať ďalej

Po dvoch rokoch od konania misií vo farnosti Preseľany v októbri 2017 majú teraz veriaci možnosť zúčastniť sa obnovy misií.Táto farnosť združuje obce Preseľany, Belince, Hrušovany a Koniarovce. Farnosť patrí do Nitrianskej diecézy a dekanátu Topoľčany. Na jej území sa nachádzajú štyri chrámy: Chrám sv. Alžbety v obci Preseľany, Chrám sv. Martina v obci Hrušovany, Chrám sv. Cyrila a Metoda v obci Belince a Chrám Sedembolestnej Panny Márie v obci Koniarovce. Správcom farnosti je vdp. Milan Krajčo. Program obnovy sa koná od stredy večera 4. novembra každý deň vo farskom kostole, a zároveň

Čítať ďalej

Slovo medzi nami na Advent hovorí o čase ticha a putovaní – Márie i mudrcov. Čitatelia v ňom nájdu aj ďalší text o modlitbe oslobodenia a úryvok z Vianočnej novény sv. Alfonza. Vydavateľ americkej verzie časopisu Jeff Smith na začiatku svojho úvodníka vyjadruje radosť, že k adventnému putovaniu so Slovom medzi nami  sa pripája jeden a pol milióna ľudí, ktorí ho v rôznych jazykových verziách čítajú po celom svete. Všetkých pozýva, aby každý deň tohto Adventného obdobia sedeli pri Pánových nohách. Editor slovenského vydania Lukáš Vaník píše, že Boh sa stal jedným z nás, a teda prežíva všetko spolu s nami. Cieľom Adventu je pripraviť sa na príchod Spasiteľa, ktorý môžeme najmä vďaka Eucharistii prežívať spolu s Ním. Pozorujme a čakajme so Zachariášom – to

Čítať ďalej