Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2019december

P. Michael Brehl, generálny predstavený redemptoristov, sa prostredníctvom videa prihovoril celej redemptoristickej rodine vianočným posolstvom a prianím. Ponúkame vám prepis jeho slov do slovenčiny: "Moji drahí bratia a sestry, spolubratia, laickí partneri v misii, sestry spriaznených kongregácií, a samozrejme, naše milované sestry redemptoristky, tlačová kancelária mi ponúkla príležitosť vysloviť vám svoje vianočné prianie touto cestou, a pre mňa je nesmiernou radosťou a veľkou poctou, že vám všetkým môžem osobne popriať veľmi požehnané a veľmi radostné Vianoce. Tento čas roka je pre nás všetkých veľmi výnimočný. Pripomíname si samotný začiatok tajomstiev Vykúpenia, ktoré nás robia tými, kým sme, ako nasledovníci sv. Alfonza, ktorí kráčajú

Read More

Už za dva dny oslavíme narození Krista. A všechno, co nám liturgie nabízí v posledních dnech před oslavou Kristova narození, nás uvádí k této slavnosti. Pomaličku a jistě jsme vedeni texty, které nám představují všechno, co se událo bezprostředně před Kristovým narozením. Celý Advent je nastavený tak, aby nám pomohl směrovat ke Kristu, k jeho narození, k tomu, co přineslo jeho narození do světa a do našeho osobního života. Celý Advent je nastavený tak, že nám pomáhá nějak napravit či upravit směr naší životní cesty. Advent je nastavený tak, že případně pomáhá něco změnit v  našem osobním příběhu, který zde na zemi prožíváme. A do toho nám pěkně zapadá i

Read More

(Kamëz, Albánsko) Ľudia na celom svete si v tomto čase zdobia domácnosti betlehemami, motivovaní aj pápežom Františkom, ktorý vo svojom liste Admirabile signum povzbudil všetkých vo zveľaďovaní tejto nádhernej katolíckej tradície. Aj katolíci v Albánsku udržiavajú túto tradíciu pamätajúc na zemetrasenia, ktoré zasiahli Balkán 26. novembra. V našej redemptoristickej farnosti sv. Alfonza Márie Liguoriho v Kamëz sme nasledovali príklad farnosti sv. Dominika v Durrës, jedného z najviac zemetrasením zasiahnutých miest. Komunita tamojšej farnosti postavila betlehem medzi ruinami čakajúcimi na rekonštrukciu po zemetrasení. Chceli ťažkú situáciu reflektovať vo svetle nového života, ktorý nám Kristus prišiel dať v tajomstve jeho narodenia. V Kamëz, pri vstupe do kostola, je možné vidieť svätú rodinu medzi hŕbami tehál, železa, dreva a prachu. Tam sa pastieri a mudrci klaňajú Vykupiteľovi.

Read More

Misijné tímy redemptoristov P. Michala Zamkovského (komunita Podolínec), P. Ivana Flimela (komunita Kostolná – Záriečie) a tím Bratislava – Puškinova v roku 2020 uskutočnia 20 misií, šesť obnov misií a jednu duchovnú obnovu. Prvé misie v roku 2020 sa začnú 11. januára v Radaticiach v okrese Prešov pod vedením P. Michala Zamkovského. Ľudové misie redemptoristov v roku 2020 ukončí 6. decembra obnova misií v Kanianke v okrese Prievidza, vedená tímom P. Ivanom Flimelom, a misie tímu P. Zamkovského v Sennom v okrese Michalovce. Misionári zavítajú aj na Moravu – v októbri budú viesť misie vo Vlčnove v okrese Uherské Hradiště v Zlínskom kraji. Páter Michal Zamkovský hovorí: „Cieľom misií je priviesť farníkov bližšie ku Kristovi

Read More

Tak ako sv. Alfonz, náš zakladateľ, redemptoristi sú pozvaní šíriť úctu k Panne Márii podľa podmienok doby: „Preblahoslavenú Pannu Máriu si vezmú za vzor a pomocnicu… Veľkodušne budú pestovať predovšetkým liturgickú úctu voči najsvätejšej Panne a jej sviatky budú sláviť so zvláštnou horlivosťou. Podľa alfonziánskej tradície všetci spolubratia budú každodenne uctievať najsvätejšiu Pannu.” (Konštitúcia 32) Hovoriť o Panne Márii znamená hovoriť s veľkou nehou o milosrdnom kroku Boha voči ľuďom. Rozpoznávame jeho veľkosť v pokore tej, ktorá slúži nie ako otrok, ale ako stvorenie, ktoré prijíma Božiu vôľu a tým dovoľuje, aby sa jeho milosrdenstvo dostalo k všetkým ľuďom. „Nech sa

Read More

Každý rok nás liturgia vedie prostredníctvom troch vodcov: Izaiáša, Jána Krstiteľa a Márie. Vedie nás prostredníctvom proroka, Pánovho predchodcu a Matky. Prvý ohlasuje Mesiáša z diaľky, druhý na neho ukazuje v prítomnosti a Mária ho nesie vo svojom lone. Prorok Izaiáš nám ukazuje premenený svet. Niekedy sa nám obrazy, ktoré používa, zdajú ako vystrihnuté z tých najkrajších rozprávok. Tieto obrazy nás chcú zobudiť,  nielen aby sme snívali, ale aby sme niečo konkrétne urobili, aby sa náš svet aspoň trochu viac podobal na ten zázračný svet, ktorý je v Izaiášovej vízii. Izaiáš jasne povedal, že tento svet môže premeniť Mesiášova prítomnosť a jeho pôsobenie. No v dnešnom evanjeliu máme úplne iný obraz. Vidíme Jána Krstiteľa,

Read More

V Aule Pavla VI. a v Aule požehnania vo Vatikáne sa od 28. do 30. novembra konalo medzinárodné stretnutie „Evangelii Gaudium: Prijatie a perspektívy“. Na tejto konferencii bolo prítomných aj 12 účastníkov z Litvy, medzi nimi i slovenskí redemptoristi P. Peter Hertel a P. Rastislav Dluhý, ktorí už vyše roka pôsobia v Kaunase. Z redemptoristickej rodiny sa konferencie zúčastnil P. Miguel Castro z provincie Madrid a P. Jacek Dubel z varšavskej provincie. Jednu z najinšpiratívnejších prednášok mal Timothy Radcliff, O.P., teológ a bývalý generálny predstavený dominikánov, ktorý hovoril o Duchu Svätom ako o protagonistovi novej evanjelizácie. S ďalším silným príhovorom

Read More

Po dvoch rokoch od konania misií vo farnosti Preseľany v októbri 2017 majú teraz veriaci možnosť zúčastniť sa obnovy misií.Táto farnosť združuje obce Preseľany, Belince, Hrušovany a Koniarovce. Farnosť patrí do Nitrianskej diecézy a dekanátu Topoľčany. Na jej území sa nachádzajú štyri chrámy: Chrám sv. Alžbety v obci Preseľany, Chrám sv. Martina v obci Hrušovany, Chrám sv. Cyrila a Metoda v obci Belince a Chrám Sedembolestnej Panny Márie v obci Koniarovce. Správcom farnosti je vdp. Milan Krajčo. Program obnovy sa koná od stredy večera 4. novembra každý deň vo farskom kostole, a zároveň

Read More

Slovo medzi nami na Advent hovorí o čase ticha a putovaní – Márie i mudrcov. Čitatelia v ňom nájdu aj ďalší text o modlitbe oslobodenia a úryvok z Vianočnej novény sv. Alfonza. Vydavateľ americkej verzie časopisu Jeff Smith na začiatku svojho úvodníka vyjadruje radosť, že k adventnému putovaniu so Slovom medzi nami  sa pripája jeden a pol milióna ľudí, ktorí ho v rôznych jazykových verziách čítajú po celom svete. Všetkých pozýva, aby každý deň tohto Adventného obdobia sedeli pri Pánových nohách. Editor slovenského vydania Lukáš Vaník píše, že Boh sa stal jedným z nás, a teda prežíva všetko spolu s nami. Cieľom Adventu je pripraviť sa na príchod Spasiteľa, ktorý môžeme najmä vďaka Eucharistii prežívať spolu s Ním. Pozorujme a čakajme so Zachariášom – to

Read More
close

Zdieľajte príspevok..