Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2019november (Page 2)

V dňoch 30. 10. – 11. 11. 2019 sme sa zúčastnili misijného výjazdu do mesta Taganrog v oblasť Rostov na Done v Rusku. Pozval nás tam o. Ondrej Slávik, ktorý pôsobí na misii v Rusku tretí rok. Cieľom výjazdu boli dve duchovné obnovy - pre mládež a pre rodiny (manželské páry s deťmi). Tím pozostával z Martina Dubjela, manžela, otca štyroch detí a člena spoločenstva Rieka života v Podolínci, P. Jozefa Jackanina, kňaza redemptoristu, a Jána Knieza, študenta - kandidáta redemptoristu. Duchovnej obnovy pre mladých sa zúčastnilo okolo 40 ľudí z dekanátu Rostov (tri veľké mestá a niekoľko menších filiálok). Zloženie

Read More

Dnes opäť oslavujeme Deň misijného povolania. Táto každoročná oslava je vždy druhú novembrovú nedeľu, v blízkosti výročia vzniku Kongregácie 9. novembra, od ktorého tento rok ubehlo 287 rokov. Pri tejto príležitosti prinášame list generálneho predstaveného, p. Michaela Brehla, CSsR. Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári a spolupracovníci, V čase, keď sa pripravujeme na oslavu Svetového dňa modlitieb za misijné povolanie redemptoristov 10. novembra, vás pozývam uvažovať v modlitbe nad slovami pápeža Františka: Poslanie v srdci ľudu nie je úsekom môjho života alebo ozdobou, ktorú môžem odložiť, nie je to prívesok alebo jeden z okamihov života

Read More

V západných Čechách vo farnosti Plzeň - Bory dnes začínajú ľudové misie. Prvé ľudové misie v tejto farnosti sa konali pred 11 rokmi. Tentokrát ich v Kostole sv. Jana Nepomuckého vedie tím P. Michala Zamkovského a potrvajú do nedele 17. novembra. Počas celého týždňa sa budú pátri redemptoristi prihovárať veriacim v misijných kázňach a bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia. Súčasťou bude i katechéza pre mužov a katechéza pre ženy, stretnutie s mladými, modlitba chvál, rôzne diskusie, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Panne Márii, sviatosť pomazania chorých, obnova manželských sľubov.

Read More

Čo môže jedno ľudské ÁNO Božiemu volaniu urobiť vo svete? Vďaka niekoľkým odvážnym ÁNO dnes vo farnosti Frýdek pôsobia redemptoristi. Viac v komikse z farského mesačníka Svatojánský hlas. Kresby tvorila Verča Bučková, autorkou textu je Kristína Štupáková.

Read More

Texty novembrového čísla časopisu Slovo medzi nami sú venované nebu, nášmu pravému domovu – ako nás vedie pri rozhodovaní, ovplyvňuje naše trápenia, posilňuje nás v skúškach, napĺňa naše vzťahy. Nechýba ani predstavenie dvoch nových kníh od osvedčených autorov Adama Szustaka a Johna Eldredgea. Ako píše vydavateľ americkej verzie časopisu Jeff Smith, v tomto čísle čitatelia nájdu bližší pohľad na prísľub, že sme všetci občanmi neba, ono je našou pra­vou vlasťou. Na skúsenostiach z vlastnej rodiny poukazuje na to, ako myšlienka na nebo dodáva silu jemu a jeho manželke a môže ju preto dodávať všetkým, ktorí stratili niekoho blízkeho. Editor slovenského vydania Lukáš Vaník opisuje svoje pocity pri oceňovaní darcov krvi, keď si pri odovzdaní plakety za sto odberov pre staršieho

Read More

Po získaní potrebných povolení z Posvätnej kongregácie pre kauzy svätých v Ríme a kompetentných úradov na Slovensku sa dňa 18. septembra 2019 uskutočnila exhumácia telesných pozostatkov Božieho služobníka Jána Ivana Mastiliaka CSsR. Súhlas na exhumáciu v eparchiálnej fáze procesu blahorečenia dali prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ a košický eparcha Mons. Milan Chautur CSsR. Oficiálne otvorenie procesu o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach Božieho služobníka rehoľného kňaza Jána Ivana Mastiliaka sa uskutočnilo 31. januára 2015 v Prešove. Exhumácia, prenesenie a uloženie jeho pozostatkov do chrámu svätých Cyrila a Metoda pri Kláštore redemptoristov v Stropkove sú

Read More

Vydavateľstvo Slovo medzi nami vydáva už štvrtú knihu poľského dominikána Adama Szustaka. #ešte5minút je netypická kniha: je to prepis jeho videí z YouTube od Adventu 2015 do mája 2016 a obsahuje zaujímavosti o ľuďoch, veciach a zvieratách doplnené o pohľad viery, ktorý nám umožní vidieť svet okolo seba inak a s úžitkom pre večnosť. Netradičný názov knihy #ešte5minút bol inšpirovaný faktom, že práve 5 minút denne človek prežmurká, čo by sa dalo považovať za stratený čas; bez žmurkania by však naše oči nefungovali správne. Autor túto paralelu využíva na poučenie, ako využívať svoj čas – aj dobre prežitých 5 minút, najlepšie s Ježišom, môže zmeniť svet či náš život. Nemusíme sa pokúšať o veľkolepé zmeny sveta alebo seba, no keď

Read More
close

Zdieľajte príspevok..