Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2019november

Počas Adventu sa budú v kostoloch pri komunitách redemptoristov konať rorátne sväté omše. Tu je ich prehľad s podrobnými informáciami: Banská Bystrica - Radvaň, Kostol Narodenia Panny Márie: počas prvých dvoch týždňov Adventu každý deň (okrem nedele) o 6.00 Bratislava - Kramáre, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho: od 2. do 16. decembra každý deň (okrem nedele) o 6.30 Bratislava - Puškinova, Kostol sv. Cyrila a Metoda: od 2. do 16. decembra každý deň (okrem nedele) o 6.00, v sobotu o 7.00 Frýdek, Farní kostel Sv. Jana Křtitele: každý deň (okrem nedele) o 6.30 Gaboltov, Kostol Krista Kráľa: každý utorok a sobotu o 6.00 Svatá Hora,

Read More

26. novembra Albánsko zasiahlo zemetrasenie so silou 6,4 stupňa na Richterovej škále. Epicentrum sa nachádzalo 30 kilometrov od hlavného mesta Tirana. Najviac zničené mestá Durrës a Thumanë sú v dekanátoch susediacich s našou misiou. Podľa najnovších údajov zahynulo 18 osôb, 42 bolo zachránených a vytiahnutých z ruín. Vyše 600 ľudí je zranených. Mnoho budov bolo zničených. Ďalšie sú poškodené natoľko, že sú pre ich obyvateľov ohrozením života. Naše kostoly a budovy boli mierne poškodené. V dôsledku zemetrasenia sme spozorovali niekoľko prasklín na stenách a opadnutú omietku. Ľudia žijú v strachu, noc trávia vonku, pretože sa boja vojsť do domov. Zem sa stále otriasa a bolo zaznamenaných vyše 300

Read More

Pred necelým rokom sa spojili do jednej Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) dve samostatné konferencie mužských a ženských reholí. Aj v oblasti formácie to prinieslo nové výzvy. Jednou z nich bolo premýšľať o forme stretávania sa formátorov v noviciátoch aj samotných formovaných novicov a noviciek. V minulosti sa takto stretali iba ženské rehoľné komunity. Členovia tímu pre internoviciát, ktorý je súčasťou Teologicko-spirituálnej komisie pri KVRPS a tvoria ho sestry Renáta Jamborová, SSS; Brigita Puchalová, SMVS; Laura Vlčáková, SSpS a páter Reginald Slavkovský, OP, oslovili všetky rehole a zorganizovali prvé stretnutie v Nitre u verbistov v dňoch 8. – 10. novembra 2019. Zišlo sa ich dvadsať,

Read More

V sobotu 23. novembra 2019 sa vo farnosti Skalité v Kostole sv. Jána Krstiteľa začali ľudové misie, ktoré vedie tím P. Michala Zamkovského. Súčasťou programu sú každodenné sväté omše s misijnými príhovormi, katechéza pre mužov a katechéza pre ženy, školská svätá omša a svätá omša pre deti, stretnutie s mládežou, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Matke ustavičnej pomoci, udelenie sviatosti pomazania chorých a obnova manželských sľubov. Po celý čas majú veriaci možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Misie potrvajú do nedele 1. decembra. Viac sa o ľudových misiách v Skalitom dočítate tu.

Read More

Tento týždeň prebieha druhé stretnutie Generálneho sekretariátu pre formáciu v rámci aktuálneho šesťročia (2016 – 2022). Stretnutie sa odohráva v Aparecide v Brazílii – dodržiava sa tak zvyk uskutočniť niektoré stretnutie v jednotke mimo Ríma, aby bolo možné navštíviť niektorý z domov prvotnej formácie. Pri tejto príležitosti Sekretariát navštívil dom formácie, kde sa formujú kandidáti, ktorí odpovedali na povolanie k zasvätenému životu v staršom veku, nižší seminár, formačný dom bratov, seminár a spoločný noviciát Konferencie. Prvý deň bol venovaný zdieľaniu s generálnym predstaveným pátrom Brehlom, ktorý zúčastneným pomohol zadefinovať problémy týkajúce sa prvotnej formácie. Predstavitelia rôznych konferencií mali možnosť podeliť sa s tým, ako sa menia rôzne podmienky prvotnej formácie po tom, čo v jednotlivých konferenciách

Read More

Obnova misií vo farnosti Sľažany, do ktorej patrí filiálka Martin nad Žitavou, začala spovedaním a slávením sv. omší v Sľažanoch aj Martine nad Žitavou v stredu večer 20. novembra. Obnova sa tu koná po roku a v Sľažanoch sú opäť tí istí pátri: P. Ivan Flimel z Kostolnej a P. Róbert z farnosti Banská Bystrica - Radvaň, ktorých srdečne privítal dekan a správca farnosti Gustáv Lutišan. Farský kostol je zasvätený Najsvätejšej Trojici. Farnosť má dohromady cca 2 500 obyvateľov, väčšina je katolíkov. V Sľažanoch je aj evanjelický kostol, ktorý sa však nepoužíva a chátra.  Vo

Read More

Kardinál Joseph William Tobin CSsR, arcibiskup americkej diecézy Newark, patrí medzi členov Pápežskej rady pre kultúru, ktorých vymenoval Svätý Otec 11. novembra 2019. Pápežská rada pre kultúru je dikastérium Rímskej kúrie, ktorá podporuje pápeža v oblasti prelínania evanjelia a kultúr a vzťahov Cirkvi a Svätej stolice so svetom kultúry. Jej cieľom je oživiť úprimný dialóg, vďaka ktorému by sa predstavitelia vedy, literatúry a umenia cítili byť Cirkvou uznaní ako autentickí hľadači pravdy, dobra a krásy. Pápežská rada pre kultúru je rozdelená do troch sekcií: Viera a kultúra, Dialóg s kultúrami a Kultúrne dedičstvo, ktoré napĺňajú úlohy troch predchádzajúcich orgánov. Členovia Rady,

Read More

Vo vydavateľstve Slovo medzi nami vychádza už 10. kniha Johna Eldredga. Rok obnovy ponúka sprevádzanie v modlitbe, pri čítaní Svätého písma, prebúdzaní túžob srdca i uzdravovaní rán. John Eldredge vo svojej knihe Rok obnovy sumarizuje podstatné prvky svojej duchovnej cesty a kladie dôraz na to, že na ceste s Bohom nie sú prázdniny. Čitateľovi ponúka svoje sprevádzanie na celý rok: v modlitbe ako reálnom rozhovore s Bohom, pri čítaní Svätého písma ako Veľkého príbehu, ktorého sme súčasťou, pri prebúdzaní nášho srdca pre túžby, ktoré sú v nás potlačené, ak v minulosti spôsobili bolestivé a hlboké zranenia. J. Eldredge v knihe sprevádza pri uzdravovaní týchto rán a je spoločníkom pri objavovaní krásy v tomto svete, aby sme sa tým pripravili na krásu obnovenej

Read More
close

Zdieľajte príspevok..