Slovo medzi nami
Domov2019november

Tento týždeň prebieha druhé stretnutie Generálneho sekretariátu pre formáciu v rámci aktuálneho šesťročia (2016 – 2022). Stretnutie sa odohráva v Aparecide v Brazílii – dodržiava sa tak zvyk uskutočniť niektoré stretnutie v jednotke mimo Ríma, aby bolo možné navštíviť niektorý z domov prvotnej formácie. Pri tejto príležitosti Sekretariát navštívil dom formácie, kde sa formujú kandidáti, ktorí odpovedali na povolanie k zasvätenému životu v staršom veku, nižší seminár, formačný dom bratov, seminár a spoločný noviciát Konferencie. Prvý deň bol venovaný zdieľaniu s generálnym predstaveným pátrom Brehlom, ktorý zúčastneným pomohol zadefinovať problémy týkajúce sa prvotnej formácie. Predstavitelia rôznych konferencií mali možnosť podeliť sa s tým, ako sa menia rôzne podmienky prvotnej formácie po tom, čo v jednotlivých konferenciách

Čítať ďalej

Obnova misií vo farnosti Sľažany, do ktorej patrí filiálka Martin nad Žitavou, začala spovedaním a slávením sv. omší v Sľažanoch aj Martine nad Žitavou v stredu večer 20. novembra. Obnova sa tu koná po roku a v Sľažanoch sú opäť tí istí pátri: P. Ivan Flimel z Kostolnej a P. Róbert z farnosti Banská Bystrica - Radvaň, ktorých srdečne privítal dekan a správca farnosti Gustáv Lutišan. Farský kostol je zasvätený Najsvätejšej Trojici. Farnosť má dohromady cca 2 500 obyvateľov, väčšina je katolíkov. V Sľažanoch je aj evanjelický kostol, ktorý sa však nepoužíva a chátra.  Vo

Čítať ďalej

Kardinál Joseph William Tobin CSsR, arcibiskup americkej diecézy Newark, patrí medzi členov Pápežskej rady pre kultúru, ktorých vymenoval Svätý Otec 11. novembra 2019. Pápežská rada pre kultúru je dikastérium Rímskej kúrie, ktorá podporuje pápeža v oblasti prelínania evanjelia a kultúr a vzťahov Cirkvi a Svätej stolice so svetom kultúry. Jej cieľom je oživiť úprimný dialóg, vďaka ktorému by sa predstavitelia vedy, literatúry a umenia cítili byť Cirkvou uznaní ako autentickí hľadači pravdy, dobra a krásy. Pápežská rada pre kultúru je rozdelená do troch sekcií: Viera a kultúra, Dialóg s kultúrami a Kultúrne dedičstvo, ktoré napĺňajú úlohy troch predchádzajúcich orgánov. Členovia Rady,

Čítať ďalej

Vo vydavateľstve Slovo medzi nami vychádza už 10. kniha Johna Eldredga. Rok obnovy ponúka sprevádzanie v modlitbe, pri čítaní Svätého písma, prebúdzaní túžob srdca i uzdravovaní rán. John Eldredge vo svojej knihe Rok obnovy sumarizuje podstatné prvky svojej duchovnej cesty a kladie dôraz na to, že na ceste s Bohom nie sú prázdniny. Čitateľovi ponúka svoje sprevádzanie na celý rok: v modlitbe ako reálnom rozhovore s Bohom, pri čítaní Svätého písma ako Veľkého príbehu, ktorého sme súčasťou, pri prebúdzaní nášho srdca pre túžby, ktoré sú v nás potlačené, ak v minulosti spôsobili bolestivé a hlboké zranenia. J. Eldredge v knihe sprevádza pri uzdravovaní týchto rán a je spoločníkom pri objavovaní krásy v tomto svete, aby sme sa tým pripravili na krásu obnovenej

Čítať ďalej

V dňoch 30. 10. – 11. 11. 2019 sme sa zúčastnili misijného výjazdu do mesta Taganrog v oblasť Rostov na Done v Rusku. Pozval nás tam o. Ondrej Slávik, ktorý pôsobí na misii v Rusku tretí rok. Cieľom výjazdu boli dve duchovné obnovy - pre mládež a pre rodiny (manželské páry s deťmi). Tím pozostával z Martina Dubjela, manžela, otca štyroch detí a člena spoločenstva Rieka života v Podolínci, P. Jozefa Jackanina, kňaza redemptoristu, a Jána Knieza, študenta - kandidáta redemptoristu. Duchovnej obnovy pre mladých sa zúčastnilo okolo 40 ľudí z dekanátu Rostov (tri veľké mestá a niekoľko menších filiálok). Zloženie

Čítať ďalej

Dnes opäť oslavujeme Deň misijného povolania. Táto každoročná oslava je vždy druhú novembrovú nedeľu, v blízkosti výročia vzniku Kongregácie 9. novembra, od ktorého tento rok ubehlo 287 rokov. Pri tejto príležitosti prinášame list generálneho predstaveného, p. Michaela Brehla, CSsR. Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári a spolupracovníci, V čase, keď sa pripravujeme na oslavu Svetového dňa modlitieb za misijné povolanie redemptoristov 10. novembra, vás pozývam uvažovať v modlitbe nad slovami pápeža Františka: Poslanie v srdci ľudu nie je úsekom môjho života alebo ozdobou, ktorú môžem odložiť, nie je to prívesok alebo jeden z okamihov života

Čítať ďalej

V západných Čechách vo farnosti Plzeň - Bory dnes začínajú ľudové misie. Prvé ľudové misie v tejto farnosti sa konali pred 11 rokmi. Tentokrát ich v Kostole sv. Jana Nepomuckého vedie tím P. Michala Zamkovského a potrvajú do nedele 17. novembra. Počas celého týždňa sa budú pátri redemptoristi prihovárať veriacim v misijných kázňach a bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia. Súčasťou bude i katechéza pre mužov a katechéza pre ženy, stretnutie s mladými, modlitba chvál, rôzne diskusie, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Panne Márii, sviatosť pomazania chorých, obnova manželských sľubov.

Čítať ďalej

Texty novembrového čísla časopisu Slovo medzi nami sú venované nebu, nášmu pravému domovu – ako nás vedie pri rozhodovaní, ovplyvňuje naše trápenia, posilňuje nás v skúškach, napĺňa naše vzťahy. Nechýba ani predstavenie dvoch nových kníh od osvedčených autorov Adama Szustaka a Johna Eldredgea. Ako píše vydavateľ americkej verzie časopisu Jeff Smith, v tomto čísle čitatelia nájdu bližší pohľad na prísľub, že sme všetci občanmi neba, ono je našou pra­vou vlasťou. Na skúsenostiach z vlastnej rodiny poukazuje na to, ako myšlienka na nebo dodáva silu jemu a jeho manželke a môže ju preto dodávať všetkým, ktorí stratili niekoho blízkeho. Editor slovenského vydania Lukáš Vaník opisuje svoje pocity pri oceňovaní darcov krvi, keď si pri odovzdaní plakety za sto odberov pre staršieho

Čítať ďalej