Slovo medzi nami
Domov2019október

"Buďte svätí, lebo ja som svätý." Povolanie k svätosti bolo hlavnou témou duchovnej obnovy pre kňazov, ktorá sa uskutočnila od 7. do 10. októbra 2019 v Badíne. Duchovnú obnovu viedli manželia Al a Patti Mansfieldovci z USA a zúčastnilo sa jej takmer 40 kňazov, medzi nimi aj niekoľkí redemptoristi. Patti Mansfield bola pri vzniku charizmatickej obnovy v Katolíckej cirkvi v roku 1967 a odvtedy slúži laikom i kňazom na konferenciách a duchovných obnovách po celom svete. Jej manžel Al vyštudoval teológiu a viac ako 50 rokov pracuje naplno v Katolíckej Cirkvi. Počas duchovnej obnovy sa Patti podelila so svedectvom o vyliatí Ducha

Čítať ďalej

Spolubratia a sestry, partneri a priatelia, pozdravujem Vás z Ríma v týchto prvých dňoch synody o Amazónii. Pokračujeme v modlitbách za našich piatich spolubratov redemptoristov, ktorí sa zúčastňujú synody, za pápeža Františka a všetkých účastníkov, aby synoda priniesla ovocie v nových cestách pre Cirkev a pre náš spoločný domov, zvlášť v týchto časoch klimatickej zmeny. Dnes som dostal list od vatikánskej Kongregácie pre inštitúty zasväteného života. Je určený najmä tým zasväteným mužom a ženám, ktorí sú na misii v Amazónii. Ale takisto vyzýva nás všetkých, aby sa synoda stala našou starosťou, a aby sme sa za ňu modlili. Prosím Vás o šírenie tejto výzvy, keďže celá Cirkev je zapojená do riešenia otázok, ktorým sa venuje synoda. Nech

Čítať ďalej

Októbrové číslo časopisu Slovo medzi nami prináša viacero textov o modlitbe, ktorá prehlbuje spojenie s Bohom. Jeff Smith, vydavateľ americkej verzie časopisu, v úvodníku hovorí o tom, že za 40 rokov každodenného hľadania Pána v modlitbe nikdy nepočul Boží hlas fyzicky, no častokrát sa mu Pán prihováral v tichu jeho srdca a mysle. Hovorí tiež, že práve takto sa najčastejšie Boh prihovára aj nám ostatným. Pánov hlas môžeme tiež počuť pri čítaní Písma. Editor slovenského vydania Lukáš Vaník pripomína známy výrok svätého Alfonza: „Kto sa modlí, určite sa spasí. Kto sa nemodlí, určite sa zatratí.“ Dodáva tiež, že modlitba je rozhovor, dialóg, preto by sme sa mali sústrediť

Čítať ďalej

V rozhovore pre The New Life generálny predstavený redemptoristov analyzuje svoju Kongregáciu, cirkev a Františkov pontifikát. V súčasnosti je vo viac ako 80 krajinách sveta prítomných takmer 5 000 členov tvoriacich Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa. „Na každom kontinente je situácia iná,“ vysvetľuje generálny predstavený Michael Brehl pre New Life. Kým v Ázii zvyšovaním počtu povolaní počet členov aktuálne narastá, v Európe a Severnej Amerike dochádza k ich úbytku. „Máme veľa starších spolubratov a málo mladých,“ hovorí. A v Latinskej Amerike ostáva číslo rovnaké. „Napríklad taká Brazília je krajinou s najvyšším počtom redemptoristov na svete,“ dodáva Brehl. „Čo však majú všetky kontinenty spoločné, je záväzok Kongregácie spolupracovať s laikmi, ženami aj mužmi, pripravenými a formovanými pre

Čítať ďalej