Slovo medzi nami
Domov2019august

Počas včerajšej slávnosti Nanebovzatia Panny Márie zložili v bazilike na Svatej Hore pri Příbrami novici br. Pavel Hudousek, P. Jan Kuník a br. Lukáš Michalovič do rúk provinciála Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa P. Václava Hypiusa dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa založil v roku 1732 v mestečku Scala pri Neapole sv. Alfonz Maria de Liguori. Z Talianska priniesol redemptoristov cez Alpy sv. Klement Maria Hofbauer, rodák z Tasovíc pri Znojme, v roku 1785. Vo svetle charizmy sv. Alfonza sa redemptoristi na Slovensku a v Česku venujú hlavne ľudovým misiám a exercíciám (Podolínec, Kostolná - Záriečie), ktoré sú zároveň prvými pastoračnými prioritami Kongregácie na Slovensku. Ďalšími prioritami sú

Čítať ďalej

Svätou omšou včera na obed sa ukončili duchovné cvičenia našich novicov, ktorí zajtra zložia dočasné sľuby. Prosíme o vaše modlitby za br. Pavla Hudouska, P. Jana Kuníka a br. Lukáša Michaloviča.   Pane Ježišu Kriste, ty si formoval svätého Alfonza v duchu apoštolskej lásky a urobil si z neho vo svojej Cirkvi pastiera chudobných a tých, ktorí potrebujú duchovnú pomoc. Prosíme ťa, daj, nech má na jeho príhovor naša krajina hojnosť povolaní ku kňazskému, zasvätenému a misionárskemu životu. Obdar Kongregáciu redemptoristov, založenú sv. Alfonzom, novými zástupmi mladých ľudí, ktorí budú dnes i v budúcnosti prinášať zvesť o hojnom vykúpení chudobným a opusteným. Lebo

Čítať ďalej