Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2019august

Ve středu 28. srpna 2019 navštívili Tasovice - rodiště sv. Klementa - studenti redemptoristů se svými představenými. Tito řeholní "dorostenci" byli z různých zemí - z Ukrajiny, Polska, Británie, Španělska, Slovenska a Vietnamu. Na toto setkání přijel z Bratislavy také provinciál naší provincie Bratislava-Praha P. Václav Hypius. Společně jsme prožili mši svatou v 11:00 hodin v kostele sv. Klementa Hofbauera. Hlavním celebrantem byl P. Jan Sokulski, který také spolubratrům popovídal o sv. Klementovi, zvláště zajímavosti ohledně kostela a o duchovní formaci sv. Klementa na jeho životní cestě. Poté se naši hosté vybrali na prohlídku města Znojma, také navštívili místo, kde sv. Klement

Read More

So zosnulým P. Jánom Janokom sa rozlúčime v utorok 3. septembra 2019 svätou omšou o 11:30 v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Bratislave na Kramároch. Pohrebné obrady budú pokračovať na Martinskom cintoríne v Bratislave o 13:30, kde uložíme jeho telesné pozostatky k dočasnému odpočinku. Parte P. Janok - PDF Príbuzné články: Páter Ján Janok odovzdal svoju dušu Vykupiteľovi

Read More

Vo veku 90 rokov odovzdal dnes svoju dušu Vykupiteľovi P. MUDr. Ján Janok CSsR, kňaz – redemptorista. Copiosa apud eum redemptio P. Ján Janok sa narodil 2. marca 1929 v obci Dlhé Klčovo. Vo veku 11 rokov začal v Bratislave gymnaziálne štúdiá, v ktorých pokračoval v Podolínci, Kežmarku, Michalovciach a Rožňave. V roku 1946 vstúpil do noviciátu Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa v Českých Budějoviciach. Po zložení prvých rehoľných sľubov pokračoval vo formácii v Obořišti, tú však prerušilo prenasledovanie rehoľných spoločenstiev komunistickým režimom. V roku 1950 odmietol nastúpiť do štátom zriadeného seminára, a preto bol po internácii na Králikách odvedený do PTP v Komárne a Hájnikoch a neskôr vystriedal viaceré civilné zamestnania. V roku 1961 ukončil štúdium

Read More

Septembrové číslo časopisu Slovo medzi nami prostredníctvom blahoslavenstiev ukazuje, ako sa zrieknuť seba samého, aby nás mohol naplniť Ježiš, ako sa stať poslom milosrdenstva, i to, že každý z nás môže priniesť zmenu. Jeff Smith, vydavateľ Word Among Us, americkej verzie časopisu, v úvodníku vysvetľuje, že Ježiš nám v blahoslavenstvách dal definíciu šťastia. Grécke slovo, ktoré sa zväčša prekladá ako ‚blahoslavení‘, totiž možno preložiť aj ako ‚šťastní‘. Septembrové číslo je zamerané na tri blahoslavenstvá: chudobní v duchu, milosrdní a tí, čo šíria pokoj. Tvorcovia časopisu ich vybrali preto, lebo nás učia, ako máme pristupovať k Bohu (chudobní v duchu) a ako sa o druhých starať slovami a skutkami (milosrdní a tí, čo

Read More

Počas včerajšej slávnosti Nanebovzatia Panny Márie zložili v bazilike na Svatej Hore pri Příbrami novici br. Pavel Hudousek, P. Jan Kuník a br. Lukáš Michalovič do rúk provinciála Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa P. Václava Hypiusa dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa založil v roku 1732 v mestečku Scala pri Neapole sv. Alfonz Maria de Liguori. Z Talianska priniesol redemptoristov cez Alpy sv. Klement Maria Hofbauer, rodák z Tasovíc pri Znojme, v roku 1785. Vo svetle charizmy sv. Alfonza sa redemptoristi na Slovensku a v Česku venujú hlavne ľudovým misiám a exercíciám (Podolínec, Kostolná - Záriečie), ktoré sú zároveň prvými pastoračnými prioritami Kongregácie na Slovensku. Ďalšími prioritami sú

Read More

Prie Saulėtekio gatvės ir Nemenčinės plento sankryžos esantis šiuolaikiniame studentų miestelyje – įsikūrusiame buvusio Pospieškos palivarko vietoje – šiandien nėra jokių ženklų, liudijančių kadaise čia vykdytą plačią tėvų redemptoristų veiklą. Jų buvimas Vilniuje, nors trumpas, jei lygintume su kelių šimtų metų pranciškonų, dominikonų ar jėzuitų veikla, pasižymėjo gražiu darbu tarp sostinės priemiesčių ir aplinkinių kaimų gyventojų. Buvo pažymėtas ir kančios: karo metais vienuolių neaplenkė suėmimai ir Lukiškų kalėjimas, po karo nukentėjo nuo sovietų. Tačiau jų ganytojiškas darbas nebuvo pamirštas - seniausi amžiumi vilniečiai prisimena redemptoristus dar iš Pospieškos, o Naujosios

Read More

Svätou omšou včera na obed sa ukončili duchovné cvičenia našich novicov, ktorí zajtra zložia dočasné sľuby. Prosíme o vaše modlitby za br. Pavla Hudouska, P. Jana Kuníka a br. Lukáša Michaloviča.   Pane Ježišu Kriste, ty si formoval svätého Alfonza v duchu apoštolskej lásky a urobil si z neho vo svojej Cirkvi pastiera chudobných a tých, ktorí potrebujú duchovnú pomoc. Prosíme ťa, daj, nech má na jeho príhovor naša krajina hojnosť povolaní ku kňazskému, zasvätenému a misionárskemu životu. Obdar Kongregáciu redemptoristov, založenú sv. Alfonzom, novými zástupmi mladých ľudí, ktorí budú dnes i v budúcnosti prinášať zvesť o hojnom vykúpení chudobným a opusteným. Lebo

Read More

Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie - 15. augusta 2019 - zložia pri svätej omši o 17:00 v bazilike na Svatej Hore do rúk provinciála Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa P. Václava Hypiusa dočasné sľuby novici br. Pavel Hudousek, P. Jan Kuník a br. Lukáš Michalovič. Priamy prenos zo sv. omše môžete sledovať tu.

Read More