Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

„Musím sa stať tým, čím je Mária.“ Touto stručnou vetou uvádza Gisbert Greshake jeden prvých duchovných záverov mariológie, ktorú rozvinul vo svojej monografii z roku 2014 s titulom Maria-Ecclesia. Takýto prístup vychádza z Druhého vatikánskeho koncilu, konkrétne z poslednej kapitoly dogmatickej konštitúcie o Cirkvi (Lumen Gentium), ktorá je venovaná Panne Márii. Koncil nazval Božiu Matkou „predobrazom a najosvedčenejším vzorom vo viere a v láske“ (porov. LG 53). Kým Mária už dokonalosť dosiahla (LG 65), veriaci v Krista, ktorí sa ešte stále nachádzajú v stave putovania, sa majú a musia usilovať napodobňovať tento vzor. Táto výzva stojí aj pred tými, ktorí si Máriu ctia pod titulom Matka ustavičnej pomoci.

Read More

Milostná soška Panny Marie Svatohorské byla korunována před 287 lety. Hlavním celebrantem slavnostní mše svaté v neděli 30. června bude kardinál Dominik Duka OP za spoluúčasti českých biskupů a apoštolského nuncia v Česku. Slavnost korunovace je zároveň hlavní poutí české církevní provincie k 120. výročí narození kardinála Františka Tomáška. Program 287. výročí Korunovace se začne v sobotu 29. června gregoriánskými zpěvy v bazilice, bude pokračovat modlitbou posvátného růžence při Korunovačním oltáři a vigilní mší svatou, kterou bude celebrovat emeritní pražský pomocný biskup Karel Herbst. Po slavnostní mši svaté v neděli 30. června s hlavním celebrantem kardinálem Dominikem Dukou OP za spoluúčasti českých

Read More

Dňa 27. júna v liturgickom kalendári slávime spomienku Matky ustavičnej pomoci. Redemptoristi ju na celom svete slávia ako sviatok. Tento sviatok bol ustanovený v roku 1876, čím bola potvrdená rýchlo sa šíriaca úcta k ikone Matky ustavičnej pomoci po tom, čo ju pápež Pius IX. zveril redemptoristom so slovami: „Urobte ju známou po celom svete.“ Pre celé generácie ctiteľov Matky ustavičnej pomoci na Slovensku je úcta k nej úzko spojená so známou mariánskou piesňou K nebesiam dnes zaleť pieseň. Môžeme smelo povedať, že snáď u nás nenájdeme mariánskeho ctiteľa, ktorý by sa s ňou nestretol. Príbeh obľúbenej piesne sa začal uprostred prvej svetovej vojny v roku 1916, na 50. výročie prenesenia

Read More

Poslednú obnovu misií pred školskými prázdninami začali dnes pátri redemptoristi viesť vo farnosti Považská Teplá, kam sa vrátili presne po roku. Tím P. Ivana Flimela otvoril obnovu večernými svätými omšami vo Farskom kostole a vo filiálke Záskalie. Súčasťou programu budú sväté omše s misijnými príhovormi, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, novéna k Matke ustavičnej pomoci  a obnova manželských sľubov. Obnova skončí v nedeľu, 30. júna. Príbuzné články: Misie vo farnosti Považská Teplá Ľudové misie sa budú v roku 2019 konať v 25 mestách a obciach Misijný plán redemptoristov na rok 2019 Duchovné programy na Svatej Hore v roku 2019 Čo sú to “ľudové misie”? – P. Michal Zamkovský    

Read More

Úvodník Jeffa Smitha, vydavateľa americkej verzie Word Among Us, je venovaný jednej z jeho obľúbených biblických tém – zmluve. Táto zmluva sa zakladá na Božej bezpodmienečnej láske k nám, nie na na­šich výkonoch. Boh nepovedal, že dodrží svoju zmluvu len s tými, ktorí budú doko­nalí; jeho zmluva je vytvorená práve pre hriešnikov. Editorovi slovenského vydania Lukášovi Vaníkovi znelo slovo zmluva najskôr trochu chladne a právnicky. Keď sa však zamyslel nad zmluvou, ktorú dobre poznajú mnohí – nad zmluvou manželskou, uvedomil si, že v zmluve ide v prvom rade o lásku, ktorá je opakom chladu či právnickej sterility. Práve taká je Božia láska k nám:

Read More

V piatok 28. júna 2019 na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorému je zasvätený náš kostol i naša farnosť na bratislavských Kramároch, všetkých pozývame po sv. omši o 18:30 na agapé. Až do 27. júna vždy o 18:30 pozývame na modlitbu novény k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Read More

„Musím sa stať tým, čím je Mária.“ Touto stručnou vetou uvádza Gisbert Greshake jeden prvých duchovných záverov mariológie, ktorú rozvinul vo svojej monografii z roku 2014 s titulom Maria-Ecclesia. Takýto prístup vychádza z Druhého vatikánskeho koncilu, konkrétne z poslednej kapitoly dogmatickej konštitúcie o Cirkvi (Lumen Gentium), ktorá je venovaná Panne Márii. Koncil nazval Božiu Matkou „predobrazom a najosvedčenejším vzorom vo viere a v láske“ (porov. LG 53). Kým Mária už dokonalosť dosiahla (LG 65), veriaci v Krista, ktorí sa ešte stále nachádzajú v stave putovania, sa majú a musia usilovať napodobňovať tento vzor. Táto výzva stojí aj pred tými, ktorí si Máriu ctia pod titulom Matka ustavičnej pomoci.

Read More

Už túto nedeľu 23. júna 2019 všetkých pozývame na Deň rodín vo farnosti Kramáre. Program sa začína o 14:30. Pri sv. omši o 10:30 poďakujeme slávnostným Te Deum za končiaci sa školský rok. Pri sv. omši o 18:30 bude spievať spevácky zbor Chorus Seraphicus.

Read More

Ranná svätá omša otvorila dnes ľudové misie vo farnosti Veľké Zálužie. Vedie ich tím P. Michala Zamkovského a potrvajú do nedele 23. júna. Súčasťou programu budú utorkové programy na škole, sväté omše s misijnými príhovormi, detská svätá omša, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, katechéza pre mužov i pre ženy, Eucharistická slávnosť s adoráciou, Novéna k Matke ustavičnej pomoci, stretnutie s mládežou a modlitba chvál, udelenie sviatosti pomazania chorých a obnova manželských sľubov.     Príbuzné články: Ľudové misie sa budú v roku 2019 konať v 25 mestách a obciach Misijný plán redemptoristov na rok 2019 Duchovné programy na Svatej Hore v roku 2019 Čo sú to “ľudové misie”? – P. Michal Zamkovský

Read More

„Musím sa stať tým, čím je Mária.“ Touto stručnou vetou uvádza Gisbert Greshake jeden prvých duchovných záverov mariológie, ktorú rozvinul vo svojej monografii z roku 2014 s titulom Maria-Ecclesia. Takýto prístup vychádza z Druhého vatikánskeho koncilu, konkrétne z poslednej kapitoly dogmatickej konštitúcie o Cirkvi (Lumen Gentium), ktorá je venovaná Panne Márii. Koncil nazval Božiu Matkou „predobrazom a najosvedčenejším vzorom vo viere a v láske“ (porov. LG 53). Kým Mária už dokonalosť dosiahla (LG 65), veriaci v Krista, ktorí sa ešte stále nachádzajú v stave putovania, sa majú a musia usilovať napodobňovať tento vzor. Táto výzva stojí aj pred tými, ktorí si Máriu ctia pod titulom Matka ustavičnej pomoci.

Read More