Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2019február

Pôstne číslo mesačníka Slovo medzi nami, slovenskej verzie amerického časopisu Word Among Us, hlbšie rozoberá, aký dobrý je Boh, ktorý sa nás nikdy nevzdal. Čitatelia tu nájdu aj pozvánky na duchovné obnovy pre ženy i mužov v kláštore redemptoristov v Kostolnej – Záriečí. Vydavateľ americkej verzie Word Among Us Jeff Smith v úvodníku hovorí, ako Boh svoju dobrotu k nám dokazuje vždy, keď stvorí nového človeka – dá si záležať na tom, aby mu dal neopakovateľné odtlačky prstov, jeho osobný podpis, ktorý hovorí: „Toto je moje dieťa.“ A editor slovenského vydania Lukáš Vaník sa vo svojom úvodnom slove priznáva, že Pôst doteraz nebol jeho najobľúbenejším obdobím. No

Read More

Pozývame vás na duchovnú obnovu o rozpoznaní a prijatí Božej vôle. Spolu s prorokom Jonášom vstúpime do svojho vnútra a Božou optikou nazrieme na rôzne situácie v našom živote. Duchovná obnova sa uskutoční v dňoch 5. - 7. apríla 2019 v Kostolnej-Záriečí. Prihlásiť sa môžete na emailovej adrese cssrkostolna@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0902 777 099.

Read More

Po stopách Svätého Pavla – skutočného muža Autor Stephen Ray sa snaží, aby postava apoštola a jeho posolstvo ožili pred našimi očami. Preto to nie je len prednáška, ale dynamická cesta po miestach plná obrazov a nových objavov. Katolícka viera je nielen o premýšľaní, no aj o putovaní, preto Stephen Ray spolu s nami putuje v „Pavlových sandáloch“ po Pavlových cestách. Na púti lepšie zažiari historická a teologická pravda Katolíckej cirkvi. Video bolo natočené v šiestich krajinách na všetkých kľúčových miestach spájaných so sv. Pavlom. Sephen Ray chcel aj týmto videom pomôcť mládeži a mladým dospelým, ktorí strácajú záujem o vieru. Pomáha im vidieť bohatstvo viery v širšom spektre, v ktorom nechýba

Read More

Redemptoristi na celom svete dnes oslavujú 270. výročie schválenia svojej kongregácie Apoštolskou stolicou. V marci 1748, keď boli vhodné podmienky na to, aby sa obrátil na Apoštolskú stolicu kvôli uznaniu inštitútu, náš zakladateľ sv. Alfonz de Liguori (1696 – 1787) napísal list pápežovi so žiadosťou, aby mohol predložiť návrh reguly novej kongregácie. Po kladnej odpovedi spolu s pátrami Sportellim, Mazzinim a Villanim pripravil „Prehľad regúl“ a v prvom článku myšlienku Kongregácie opísal takto: „Jediným cieľom bude nasledovať príklad nášho Spasiteľa Ježiša Krista v ohlasovaní Božieho slova chudobným, ako sám o sebe povedal: poslal ma hlásať evanjelium chudobným.“ Na začiatku novembra

Read More

Jan Kuník pochádza z Písku v južných Čechách, má 51 rokov a kňazom je od roku 1995. Dvojročný prenoviciát prežil v českom kláštore redemptoristov na Svätej Hore (Příbram). Najradšej má čítanie. Od augusta minulého roku je v noviciáte redemptoristov v Lubaszowej na juhu Poľska. Rozhovor s ním viedol spolubrat Damian Szymura.   Otec Jan, kedy sa zrodilo vaše povolanie nasledovať Pána? Verím, že Pán ma povolal v modlitbe, ktorá bola skúsenosťou autentického stretnutia s Bohom. Jeho slovo ku mne prišlo počas štúdia na Vysokej škole poľnohospodárskej v Českých Budejoviciach. To slovo zmenilo môj život a neľutujem, že som mu bol poslušný. Je to slovo Lásky.   Čo je pre vás v kňazskom povolaní najdôležitejšie? V každom povolaní vidím predovšetkým

Read More

V sobotu 9. februára 2019 o 11:30 v Sala Clementina v Apoštolskom paláci prijal Svätý Otec na audiencii profesorov a študentov Pápežskej Akadémie Alfonsiana. Stalo sa tak pri príležitosti 70. výročia jej založenia. PRÍHOVOR JEHO SVÄTOSTI, PÁPEŽA FRANTIŠKA, ADRESOVANÝ UČITEĽOM A ŠTUDENTOM VYŠŠIEHO TEOLOGICKÉHO INŠTITÚTU ALFONZIÁNSKEJ AKADÉMIE Sala Clementina, Sobota, 9. februára 2019 Otec generálny predstavený, drahí bratia a sestry, stretám sa s vami pri príležitosti sedemdesiateho výročia založenia Akadémie Alfonsiana. Ďakujem generálnemu predstavenému za jeho slová a všetkých vás vrúcne zdravím. Toto výročie vašej univerzity je chvíľou vďaky Pánovi za službu teologického výskumu a vyučovaniu, ktoré sa tu mohlo za tie roky konať. Akadémia Alfonsiana

Read More

Drahí spolubratia, drahé rodiny, drahí priatelia a laickí spolupracovníci celej Kongregácie, asi neviete, čo sa práve deje v západnej Afrike, kde žijú a pôsobia aj naši spolubratia zo Západoafrickej viceprovincie (fr. Afrique de l’Ouest). Úprimne môžem povedať, že už minimálne tri roky je táto oblasť naplnená veľkou nestabilitou a neistotou, spôsobenou vraždenými útoky a násilím páchaným teroristickými skupinami. V Burkina Faso alebo v susedných krajinách (Niger, Mali a Nigéria) sa zabíja takmer každý deň. Vo štvrtok 31. januára 2019 sme dostali správu, že boli zabití štyria príbuzní, vrátane tehotnej ženy, našich dvoch spolubratov - pátrov Justina a Evarista Ouedraogoovcov, pochádzajúcich z dediny Kongoussi v Burkina Faso. V mene otca generálneho predstaveného a v mene celého generalátu ich

Read More

Drahí spolubratia, študenti a absolventi, bratia a sestry v Kristovi, našom Vykupiteľovi! Alfonziánska akadémia a morálna teológia Pozdravujem vás pri príležitosti 70. výročia založenia Alfonziánskej akadémie. Už sedemdesiat rokov sa naša Akadémia venuje skúmaniu a vyučovaniu morálnej teológie v duchu nášho zakladateľa a otca, svätého Alfonza Mária de Liguoriho, morálneho teológa a duchovného pastiera, učiteľa Cirkvi a patróna spovedníkov a moralistov. Svätý Alfonz, morálna teológia a Alfonziánska akadémia Svätý Alfonz napísal, že sa svoju morálnu teológiu naučil najmä pri spovedaní chudobných vidiečanov. Práve jeho celoživotné odhodlanie venovať sa opusteným, a najmä chudobným, formovalo a stvárňovalo jeho misijného ducha. Toto odhodlanie ho podnecovalo k tomu, aby aj ako zakladateľ a generálny predstavený Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa a aj ako biskup diecézy Santa’Agata dei

Read More

„Oci, aký máme dnes plán?" pýta sa ma pri sobotňajších raňajkách Matúško. „Dnes poobede ideme do Radvane chváliť nášho Pána Ježiša," odpovedám zanietene. „Už zase?! Oci, veď sme tam boli nedávno!" Našim deťom sa nechce. Zlý sa vždy snaží prekaziť cestu tam, kde nás čaká veľa duchovného ovocia. Nebolo tomu inak ani v sobotu. Zima, neochota, mráz, neúprosne bežiaci čas, to všetko nás chce odradiť, ale Ježiš je „tá voda, čo nás drží nad vodou". Pri ceste na Hôrku nám rovná cesty, keď sa na ceste stane nehoda. V kostole nás počas modlitby upokojuje. Modlíme sa, aby sme počas tejto služby priniesli obetu chvály

Read More

Provinciálna kapitula provincie Viedeň – Mníchov zvolila 16. januára 2019 nové vedenie na nasledujúce štyri roky. Provinciálom sa stal P. Edmund Hipp, vikárom provincie P. Martin Leitgöb, radcami P. Jens Bartsch, P. Fritz Vystrcil a P. Kazimierz Starzyk. Na kapitule sa zúčastnilo 12 spolubratov, doterajší provinciál P. Alfons Jestl a koordinátor európskych provincií redemptoristov P. Johannes Römelt. Na kapitule sa diskutovalo o činnosti komunít počas nasledujúcich rokov. Koordinátor európskych provincií P. Johannes Römelt predložil koncept pastoračných priorít na nasledujúce roky. Doterajšie vedenie muselo robiť ťažké rozhodnutia a postaviť základy do budúcnosti. Znižujúci sa počet bratov viedol k zatváraniu komunít, čo je veľmi

Read More
close

Zdieľajte príspevok..