Slovo medzi nami
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Domov2019január

19. januára 2015 bola zriadená nová provincia redemptoristov. Vznikla fúziou provincie Viedeň a Mníchov. Má 114 členov a 11 domov. (Rakúsko, Južné Nemecko a Dánsko/ Odense). Počas provinciálnej kapituly, ktorá prebiehala v dňoch 20. a 21. januára, bolo zvolené nové vedenie. Provinciálom sa stal P. Alfons Jestl (niekdajší vikár provincie Viedeň).   Zástupcom provinciála sa stal P. Peter Renju (niekdajší zástupca mníchovského provinciála). Za ďalších členov provinciálnej rady boli zvolení P. Janusz Turek, P. Bernd Wagner a P. Friedrich Vystrcil. Sídlom provinciála je odteraz Mníchov. Druhé administratívno-riadiace centrum bude vo Viedni (Maria am Gestade). Na kapitule v Chame bolo generálne vedenie zastúpené v osobe P. Jaceka

Čítať ďalej

V sobotu 12. januára 2019 sa večernou svätou omšou o 18:00 začali prvé tohtoročné ľudové misie redemptoristov. Vedie ich P. Róbert Režný a trvať budú do nedele 20. januára. Všetkých srdečne pozývame.   Začiatok misií v Belej Dnes v sobotu 12.1.2019 privítal pán farár vdp. Ivan Pšenák na večernej sv. omši o 18.00 vo farskom kostole v Belej pátrov redemtoristov, ktorí symbolickým odovzdaním kňazskej štóle otvorili Ľudové misie - duchovné cvičenia vo farnosti Belá. Spolu koncelebrovali úvodnú misijnú sv. omšu ešte páter Václav Hypius CSsR, provinciál a P. Róbert Režný CSsR, predstavený komunity redemptoristov v Podolínci. Otcovia redemptoristi z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa prepožičali na

Čítať ďalej

Od pondelka 14. januára prebieha v Stropkove X. viceprovinciálna kapitula Michalovskej viceprovincie redemptoristov. Zišlo sa na nej 24 kapitulárov, medzi ktorými je ako riadny člen kapituly aj provinciál provincie Bratislava - Praha P. Václav Hypius. Práve on viedol predkapitulnú duchovnú obnovu, počas ktorej kapitulu navštívil a s jej účastníkmi slávil archijerejskú sv. liturgiu aj spolubrat vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Kapitula je najvyšším zákonodárnym a riadiacim orgánom viceprovincie. Táto kapitula je hodnotiaco-volebná, keďže na nej okrem hodnotiacich správ a príspevkov bola zvolená aj nová viceprovinciálna rada. Vikárom viceprovincie a prvým radným sa stal o. Jaroslav Štelbaský, za druhého radného

Čítať ďalej

Aj v decembri sme sa v Radvani stretli, aby sme oslávili pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka a prišlo na svet medzi nás. Vďaka tomu, sme sa my stali Božími deťmi. Deti spontánne vstúpili do chvál a spievali, že sú deťmi svetla a z tmy nemajú strach. O chvíľu zhasnú svetlá v celom kostole. Ale nebola to porucha, to sme len chceli upriamiť pozornosť na slovo: „Na neho hľaďme a budeme žiariť.“ Janko nám to ukáže na Lukáškovi, ako na nás žiari Ježiš ako svetlo. V tme zapaľuje malý reflektor, ktorým žiari na Lukáša. Ten sa aj otočí chrbtom, aby ukázal,

Čítať ďalej