Slovo medzi nami
Domov2019január

Keď patrón dnešného dňa – sv. Ján Bosco – v tridsiatych rokoch 19. storočia študoval teológiu, v Cirkvi sa stále viedol boj medzi prísnymi jansenistami, rigoristami, ktorí na ľudí kládli neúnosné požiadavky a prúdom teológov, ktorí viac zdôrazňovali nezaslúženú Božiu milosť a milosrdenstvo. Učiteľ dona Bosca, kňaz Jozef Cafasso a rektor kňazského konviktu v Turíne, bol ovplyvnený dielami sv. Alfonza de Liguori, veľkého bojovníka proti jansenizmu 18. storočia. Cafasso bol formovaný Alfonzovými dielami Cesta lásky, Vznešenosti Panny Márie (v slovenskom preklade Slávna si, Mária), Nevyhnutnosť modlitby, Návštevy Najsvätejšej Sviatosti, ale predovšetkým Alfonzovou veľkou Morálnou teológiou. To malo zásadný vplyv aj

Čítať ďalej

Na prelome januára a februára minulého roku sa vo farnosti Horné Obdokovce konali ľudové misie. Teraz, po roku, sa sem pátri redemptoristi vracajú a pod vedením P. Ivana Flimela budú viesť obnovu misií, ktorá sa uskutoční od 30. januára do 3. februára 2019. Program sa začal v stredu 30. januára privítaním misionárov a úvodnou svätou omšou. Súčasťou programu budú sväté omše s misijnými kázňami, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, Eucharistická slávnosť s adoráciou,  udelenie sviatosti pomazania chorých a obnova manželských sľubov. Všetkých srdečne pozývame.   Príbuzné články: Misie vo farnosti Horné Obdokovce (január/február 2018) Misie vo farnosti Belá (január 2019) Ľudové misie sa budú v roku 2019 konať v 25 mestách a

Čítať ďalej

Študenti z našej provincie mali minulý víkend pravidelnú duchovnú obnovu, ktorú viedol P. Jozef Jackanin CSsR. Duchovná obnova sa začala v piatok večer adoráciou a pokračovala sv. omšou v sobotu ráno. Ďalej nasledovali impulzy k úryvkom zo Svätého písma, ktoré sa čítali na sv. omšiach počas tejto nedele. P. Jackanin študentom pripomenul, že Ježišove slová "Dnes sa splnilo toto Písmo" (Lk 4, 21) platia aj teraz a povzbudil ich k hľadaniu toho Slova, ktoré sa teraz v ich životoch napĺňa.   Príbuzné články: Advent a Vianoce z pohľadu sv. Alfonza (duchovná obnova študentov) Duchovní obnova studentů – redemptoristů z Bratislavy

Čítať ďalej

  Ježíš vešel do domu a opět se shromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili; říkali totiž, že se pomátl. (Mk 3,20-21) Největší problém uvěřit v Ježíše jako mesiáše a Božího Syna měli farizeové, zákoníci a Ježíšovi příbuzní. Ti totiž viděli Ježíše vyrůstat, znali ho z běžného života a na první pohled se nelišil od ostatních. Vyučil se tesařem u svého otce Josefa, jak označovali jeho pěstouna. Najednou tento Ježíš se stává učitelem, teologem, uzdravovatelem. Koná velké divy, vymítá démony, uzdravuje nevyléčitelně nemocné. Označuje se za Syna člověka, a tak používá termín proroků,

Čítať ďalej