Domov2018december

V lete 2019 opustia redemptoristi svoj kláštor v Innsbrucku na ulici Maximilianstraße. Budova kláštora bude v budúcnosti slúžiť ako internát pre študentov pod správou združenia Akademikerhilfe. Kostol bude odovzdaný srbskej pravoslávnej cirkevnej obci. „Uzavreli sme partnerstvo s kláštorom Admont, aby sa budova dostala do dobrých rúk,“ zdôraznil provinciál redemptoristov P. Alfons Jestl a pokračoval: „Opustenie kláštora je riešením aktuálnych potrieb v rôznych oblastiach. Historicky zaujímavé a vedecky cenné knihy prevezme univerzita v Innsbrucku a archív kláštora sa preloží do archívu provincie vo Viedni. Obrazy a umelecké predmety presunieme do kláštorov redemptoristov v Rakúsku.“   [caption id="attachment_20994" align="alignnone" width="490"] P. Alfons Jestl[/caption]   P. Alfons Jestl sa teší, že kláštorný kostol bude používaný primeraným spôsobom:

Čítať ďalej

Študenti z provincie Bratislava - Praha sa v dňoch 14. a 15. decembra 2018 zúčastnili duchovnej obnovy, ktorú viedol P. Viktor Mišuth CSsR. Duchovná obnova začala v piatok večer adoráciou. V sobotu P. Viktor v prednáške priblížil advent a Vianoce z pohľadu sv. Alfonza, nášho zakladateľa. Advent je čas očakávania a prípravy na vianočné sviatky, kedy slávime vtelenie Večného slova. Sv. Alfonz približuje dialóg Boha Otca so Synom: “Moje dieťa, na zemi budeš musieť podstúpiť mnoho skúšok. Narodíš sa v jaskyni. Nebude pre teba miesto, iba v maštali, kde sa chodia kŕmiť zvieratá. Ako novorodenec budeš na úteku do Egypta, aby

Čítať ďalej

(Európa) Prvé stretnutie Sekretariátu pre nové misijné iniciatívy (NMI) sa uskutočnilo v nedeľu 4. novembra bezprostredne po zasadnutí Sekretariátu pre evanjelizáciu Konferencie Európa. Bolo to prvé virtuálne stretnutie prostredníctvom videohovoru a pomohlo k zdieľaniu našich očakávaní z novej úlohy, ktorá nám bola zverená, dozvedeli sme sa viac o pastoračnom poli aj o sebe navzájom. Skupinu tvoria: portugalský laický misionár José Silva Oliveira, ktorý sa spolu so svojou manželkou zaviazal pracovať ako LMHR (Laickí misionári Najsvätejšieho Vykupiteľa) a redemptoristickí misionári – P. Rastislav Dluhý z Provincie Bratislava – Praha (od septembra pôsobí na misijnom mieste v Kaunase v Litve s P. Petrom Hertelom), P. Charles

Čítať ďalej