Slovo medzi nami
Domov2018december

(Kanada) – Pápež vymenoval P. Guy Desrochersa C.Ss.R. za pomocného biskupa diecézy Alexandria-Cornwall, zjednotenej in persona episcopis s Ottawskou arcidiecézou. Otec Guy je v súčasnosti duchovným správcom svätyne Sainte-Anne-de-Beaupré a kazateľom duchovných cvičení v Kanade a v Spojených štátoch. Je tiež titulárnym biskupom Melzi. Guy Desrochers sa narodil 23. mája 1956 v Hull v Quebecu, v súčasnej arcidiecéze Gatineau. Absolvoval štúdium na Collège Saint-Alexandre des Pères du Saint-Esprit v Limboure a získal špecializáciu vo výtvarnom a priemyselnom umení na Algonquin College v Ottave. V rokoch 1972 až 1979 bol karikaturistom ottawských novín Le Droit.     V auguste 1983 vstúpil do noviciátu otcov redemptoristov v Sainte-Anne-de-Baupré. O rok neskôr zložil dočasné a 29. augusta 1987

Čítať ďalej

Vydavateľstvo Slovo medzi nami ponúka Modlitbový denník i na nadchádzajúci rok 2019. Témou myšlienok na každý deň je Medový plást. Metafora využíva obraz prinášania nektáru, peľu či vody do plástu, čo znamená starostlivosť o celú včeliu rodinu, nielen vytváranie zásob pre seba samého. Téma na rok 2019 – Medový plást –  je ladená osobnejšie a je určená väčšmi na prehĺbenie vnútorného života jeho používateľa. Autorom myšlienok je včelár, a preto používa obrazy zo života včiel, aby podnietil duchovný život – ten rovnako ako život včiel nie je individualistický, ale žitý v spoločenstve. „Včely a ich práca sú pre náš život nenahraditeľné. A podobne

Čítať ďalej

(Ariccia, Taliansko) Otec Michael Brehl, generálny predstavený Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, bol zvolený za viceprezidenta Únie generálnych predstavených (USG). Za nového prezidenta USG bol zvolený otec Arturo Sosa Abascal, generál Spoločnosti Ježišovej – jezuitov. Voľby sa uskutočnili počas 91. zhromaždenia generálnych predstavených venovanom téme „Mladí, viera a rozlišovanie“.     Ďalšími účastníkmi stretnutia boli P. Pedro Aguado, Scolopio (generálny predstavený piaristov), P. Mauro Leopori (opát cisterciánov), P. Laurentius Tarpin (generálny predstavený rádu Sv. kríža), P. Alejandro Moral (generálny prior Rehole sv. Augustína), P. Ángel Fernández (hlavný predstavený saleziánov), Tesfaye Tadesse Gebresilasie (generálny predstavený Misionárov komboniánov Srdca Ježišovho), P. Valdir José de Castro (generálny prestavený Spoločnosti Sv.

Čítať ďalej

  Na konci adventného obdobia zmenila Bazilika Nanebovzatia Panny Márie na Svatej Hore v správe redemptoristov dizajn svojej webstránky. Návštevníci tohto mariánskeho pútnického miesta, ktorého história siaha až do 13. storočia, nájdu na stránke všetky potrebné informácie o histórii, prehliadkach, bohoslužbách či programe duchovných cvičení v exercičnom dome. Nový dizajn má modernú štruktúru a je optimalizovaný aj pre mobilné zariadenia. Veriacim je k dispozícii i priamy prenos z bohoslužieb v bazilike či emailová adresa, na ktorú môžu posielať svoje prosby k P. Márii Svatohorskej, prednášané každý týždeň v sobotu po sv. omši o 9:00. Svatú Horu dostali redemptoristi do správy v roku 1861, pôsobili

Čítať ďalej