Domov2018október

Projev Jana Pavla II. při audienci pro účastníky 23. generální kapituly redemptoristů Důstojnému Pateru Josefu Tobinovi, generálnímu představenému Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele 1. Generální kapitula vašeho institutu, která nyní probíhá, vytváří radostnou příležitost, abych mohl srdečně pozdravit Vás, všechny delegáty i všechny spolubratry. Přidávám také srdečné a vroucí blahopřání, drahý otče, při příležitosti vašeho znovuzvolení do úřadu generálního představeného a přeji Vám i nové generální konzultě, aby vaše práce byla plodná. Během těchto dní intenzivní modlitby a společného zamyšlení chcete nabrat energii, abyste sobnovenou horlivostí hlásali „copiosa redemptio“ chudým, což je podstatou charismatu Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Červenou nití generální kapituly je zamyšlení nad

Čítať ďalej

V sobotu, 20. októbra, sa v Tepličke nad Váhom a v neďalekej obci Mojš začali ľudové misie. Vedie ich tím P. Ivana Flimela a budú trvať do nedele, 28. októbra. Všetkých srdečne pozývame.   PROGRAM MISII: Sobota - 20. 10. 2018 T: 18.00 Svätá omša, zahájenie svätých misií Nedeľa - 21. 10. 2018 T: 7.00 Svätá omša s misijnou kázňou M: 8.30 Svätá omša s misijnou kázňou T: 10.30 Svätá omša s misijnou kázňou T: 14.00 Katechéza pre mužov T: 15.30 Katechéza pre ženy Pondelok - 22. 10. 2018 T/M: od 10.00 spovedanie chorých doma T: 18.00 Svätá omša s misijnou kázňou Utorok - 23. 10. 2018 T: evanjelizačný program pre žiakov ZŠ M: 17.00 Svätá omša

Čítať ďalej

Dnes, keď slávime v cirkvi na celom svete Misijnú nedeľu, prosíme o vaše modlitby za naše misijné aktivity. Apoštolské dielo redemptoristov sa vyznačuje misionárskym dynamizmom. Hybnou silou pre akúkoľvek misijnú činnosť je silné vedomie o bezhraničnej Božej dobrote – tá sa prejavuje v hojnom vykúpení, ktoré Boh ponúka ľuďom vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. S týmto posolstvom prichádzajú redemptoristi ako poslovia predovšetkým k ľuďom a spoločenstvám, ktoré sú v Cirkvi a v spoločnosti opustenejšie a chudobnejšie. Redemptoristi neustále hľadajú prostriedky, ktoré slúžia poslaniu spásy. Keďže ich povinnosťou je vždy vyhľadávať pod vedením zákonitej autority nové apoštolské aktivity, snažia sa neustrnúť v podmienkach a štruktúrach, v ktorých

Čítať ďalej

Ponúkame vám piaty diel série s podtitulom Boh ma omilostí? Veď som hriešny! https://www.youtube.com/watch?v=UPUI5q8XGV4 Séria desiatich video zamyslení Keď ťa Boh vracia do hry, ktorú predstavili redemptoristi, je venovaná otázkam existencie človeka, zmyslu jeho života či vzťahu s Bohom, ktoré zaujímajú aj dnešnú „digitálnu“ generáciu. Celú sériu videí nájdete postupne tu: http://bit.ly/KedtaBohvraciadohry.

Čítať ďalej