Domov2018október

V súvislosti so slávnosťou všetkých svätých odporúčame záznam relácie o svätosti, ktorú mal nedávno v TV LUX P. Michal Zamkovský. Reláciu si môžete pozrieť Tu. 9. apríla 2018 vyšiel nový pápežský dokument o svätosti pod názvom Gaudete et exsultate,  “Radujte sa a veseľte sa”. Podnadpisom pápežskej exhortácie je "O povolaní k svätosti v súčasnom svete." Určite si ho prečítajte, je nesmierne podnetný. Bl. Ivan Ziatyk (krátky životopis) Bl. Vasiľ Velyčkovskyj (krátky životopis) Bl. Mikuláš Čarneckyj (krátky životopis) Bl. Zynovij Kovalyk (krátky životopis) Príbuzné články: Blahoslavení španielsky mučeníci P. Mastiliak v procese blahorečenia Provincia Yorkton slávila bl. Vasiľa Veličkovského Bl. Vasiľ Veličkovský patrónom väzenskej služby na Ukrajine Výročie blahorečenia redemptoristu Petra Dondersa Sv. Ján

Čítať ďalej

Štyria redemptoristi boli vyhlásení za svätých a pätnásť ich je blahoslavených. Jedným z blahoslavených redemptoristov je Moravan Metod Dominik Trčka (1886 – 1959), ktorý zomrel v komunistickom väzení. Nedávno sa začal proces blahorečenia slovenského redemptoristu východného obradu Jána Ivana Mastiliaka (1911 – 1989), u ktorého viacerí naši pátri tajne študovali. Na začiatku Eucharistickej modlitby o svätých sa modlime: “Ich život nám dávaš za príklad, na ich orodovanie nám pomáhaš a v spoločenstve s nimi utváraš z nás jednu rodinu.” Príbeh redemptoristov Boh začal písať, keď sa mladý šľachtic v Neapolskom kráľovstve rozhodol počúvať jeho hlas. Alfonz Mária de Liguori (1696 – 1787)

Čítať ďalej

Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie vydala príručky, ktoré boli pomôckou pri lepšom prežívaní mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. Sedem z nich vydali redemptoristi v slovenskom preklade. Jednou z publikácií je kniha Svätci v milosrdenstve, ktorú veľmi odporúčame. Podobenstvá milosrdenstva nás pozývajú vnímať ich novým spôsobom, rozpoznaním seba samých v príbehoch. Titul Svätí v milosrdenstve obsahuje príbehy 27 svätých, blahoslavených a ctihodných, ktorí vydali svedectvo o viere nielen prostredníctvom skutkov milosrdenstva, ale aj životom v Božom milosrdenstve. Ďalších päť titulov nesie názvy: Žalmy milosrdenstva, Skutky milosrdenstva, Spoveď: sviatosť milosrdenstva, Cirkevní otcovia o milosrdenstve a Pápeži o milosrdenstve. Záujemcovia o všetkých 7 brožúr si

Čítať ďalej

V našom vydavateľstve Slovo medzi nami je už v ponuke Modlitbový denník 2019. Témou myšlienok na každý deň je Medový plást. Metafora využíva obraz prinášania nektáru, peľu či vody do plástu, čo znamená starostlivosť o celú včeliu rodinu, nielen vytváranie zásob pre seba samého. Téma na rok 2019 – Medový plást –  je ladená osobnejšie a je určená väčšmi na prehĺbenie vnútorného života jeho používateľa. Autorom myšlienok je včelár, a preto používa obrazy zo života včiel, aby podnietil duchovný život – ten rovnako ako život včiel nie je individualistický, ale žitý v spoločenstve. „Včely a ich práca sú pre náš život nenahraditeľné. A

Čítať ďalej