Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2018september

1.októbra slávime spomienku svätej Terézie z Lisieux, ktorá sa narodila 2. januára 1873 a zomrela 30. septembra 1897. Ponúkame vám článok o tejto svätici z knihy Svätci v milosrdenstve, ktorá vyšla v našom vydavateľstve Slovo medzi nami. Pri našom štúdiu svätosti by sa nám mohlo zdať logické, že o téme milosrdenstva budú rozprávať tí, ktorí prežili dlhú a ťažkú cestu obrátenia, alebo tí, ktorí sa osobitným spôsobom venovali konaniu dobročinných diel. A predsa je sväticou, ktorá mimoriadne systematicky rozprávala o milosrdenstve, tá, ktorej život a posolstvo boli osobitne zasvätené „duchovnému detstvu“: svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša (1873 – 1897). Svoju vlastnú nevinnosť prežívala ako prejav milosrdenstva.

Read More

V sobotu, 22. septembra, sa vo farnosti Zlaté Moravce začali konať ľudové misie, ktoré viedol tím p. Michala Zamkovského. Misie trvali do 29. septembra 2018.     [caption id="attachment_20026" align="alignnone" width="683"] "NEBO JE OTVORENÉ. AJ NAD MORAVCAMI."[/caption]   [caption id="attachment_20028" align="alignnone" width="1024"] "

Read More

(Rím) Tlačová kancelária Svätej stolice zverejnila zoznam účastníkov XV.  mimoriadneho valného zhromaždenia biskupskej synody, ktoré sa uskutoční od 3. do 28. októbra 2018. Medzi účastníkmi budú títo spolubratia redemptoristi: Za viceprezidenta Únie generálnych predstavených zvolený Fr. Michael BREHL, C.SsR., generálny predstavený Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (Redemptoristi) Veľkú Britániu (Anglicko a Wales) zastupuje Jeho Excelencia P. Msgr. Ralph HESKETT, C.Ss.R., biskup Hallam (Anglicko) Za synodu ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Jeho Excelencia P. Msgr. Bryan J. BAYDA, C.Ss.R., biskup Ukrajinskej Katolíckej eparchie zo Saskatoonu Ako konzultant Rev. Fr. Sabatino MAJORANO, C.Ss.R., emeritný profesor systematickej morálnej teológie z Accademia Alfonsiana v Ríme Člen Pápežskej nominácie Jeho Eminencia kardinál Joseph William TOBIN, C.Ss.R.,

Read More

„Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka“ (Jn 1, 51). Ako sa cítiš, keď myslíš na budúcnosť? Ak sa práve tešíš na nejakú svadbu v rodine alebo príchod nového dieťatka na svet, asi sa nevieš dočkať. Ak si nie si istý tým, či budeš mať budúci mesiac dosť peňazí na zaplatenie účtov alebo ak  čakáš na výsledky nejakého dôležitého  vyšetrenia, máš možno obavy. Náš pohľad na budúcnosť totiž často ovplyvňuje to, čo prežívame v prítomnosti. Naša nádej na budúcnosť s Bohom v nebi je ovplyvnená tiež tým, čomu veríme v tejto chvíli. Keď Natanael vyhlásil, že Ježiš

Read More

Pobaltské štáty majú tú milosť, že sú medzi krajinami, ktoré sa v roku 2018 rozhodol navštíviť pápež František. Len pár hodín po tom, čo Svätý Otec odišiel z Kaunasu, mali sme možnosť reflektovať túto návštevu spolu s kňazom Kazlauskasom, arcidiecéznym ceremoniárom, zodpovedným za prípravu liturgie počas slávení v Kaunase a hlavnou koordinátorkou pápežovej návštevy v arcidiecéze Kaunas Vaidou Spangelevičiūtė-Kneižienė.     Zázrak počasia na počesť Svätého Otca To, čo všetci považujú za zázrak, bolo napriek predpovediam počasie. Počas tlačovej konferencie, ktorá sa konala pár dní pred príchodom pápeža, vyzval arcibiskup Vilniusu Gintaras Grušas k modlitbe za dobré počasie. Predpoveď bola zúfalá, po neobvykle krásnych a

Read More

V živote a apoštoláte sv. Alfonza de Liguori, zakladateľa redemptoristov, nachádzame také postoje, ktoré Svätý Otec František silne zdôrazňuje vo svojom učení. Zdá sa, akoby mnohé témy, ktorých sa súčasný pápež dotýka vo svojich katechézach, vychádzali z pera alebo úst nášho zakladateľa. Z učenia Svätého Otca Františka, tak ako aj z učenia sv. Alfonza de Liguori vyplýva, že obrátenie má korene v obnovenej skúsenosti Božieho milosrdenstva. Redemptoristi si ho spájajú s mottom svojho ohlasovania, ktorým je „hojné vykúpenie,“ uskutočňované v evanjelizácii. Túto tému vo svojom článku rozobral taliansky redemptorista P. Alfonzo V. Amarante, profesor na Akadémii Alfonsiana v Ríme. Ak encykliku

Read More

Svätý Vincent de Paul (1581 – 1660) Na 27. september pripadá spomienka na sv. Vincenta de Paul. Pri tejto príležitosti uverejňujeme krátky text z knihy Svätci v milosrdenstve, ktorú sme vydali v Roku milosrdenstva v našom vydavateľstve. Svätý Vincent vo svojom rodnom Francúzsku ustavične vyhľadával chudobných, nachádzajúcich sa v zúfalých situáciách. Veril, že k tomu, aby sa o nich staral, ho povolal Pán. Kvôli tomu je známy ako „svätec dobročinnej lásky“. Svätý Vincent taktiež otvoril ženám možnosť vstúpiť do „kláštorov sveta“ v dobe, keď bol vstup do kláštora otvorený len pre rehoľníčky. Pre svoje Sestry kresťanskej lásky Vincent vytýčil nový spôsob života slovami, ktoré sú dnes slávne práve

Read More

ÚVOD Kto je blahoslavený Gašpar Stanggassinger? Je na ňom niečo, čo by nás mohlo fascinovať, strhnúť, nadchnúť? Čo nám táto postava hovorí? Mohli by sme si položiť mnoho podobných otázok. Gašpar bol mladý Bavor, ktorý od detstva miloval Krista a vždy mu chcel zostať verný. Aj keď nebol najlepším žiakom, zvládol celú intelektuálnu formáciu, ktorá sa vyžadovala pre prijatie kňazskej vysviacky. Stanggassinger bol kresťanom, ktorý hľadal to, „čo je hore“, a ktorý vnímal aj to, čo sa dialo okolo neho: miloval rodinu, vlasť, Cirkev. Nadchýnal sa Alpami, ktoré opustil, aby stúpal k svätosti. Gašpar bol vynikajúcim vychovávateľom, prednášateľom, priateľom mladých, sprievodcom

Read More

V dňoch 21.-23.9.2018 sa v kláštore v Podolínci uskutočnila duchovná  obnova pre mladých mužov, ktorí hľadajú svoje povolanie na tému ODVAHA. Túto obnovu viedol P. František Skonc CSsR, zodpovedný za pastoráciu povolaní provincie Bratislava-Praha. Pri obnove mu vypomáhal aj br. Stanislav Marcin CSsR. Na pozvanie rozmýšľať a modliť sa o rozoznávanie  svojho povolania na tejto obnove prijali štyria muži. Program obnovy pozostával z prednášok, vzájomného zdieľania a času na modlitbu, či spoločnú (svätá omša, liturgia hodín, adorácia), alebo individuálnu. Čas sa našiel aj na oddych ako film či dokument, výlet alebo aj na dobrú pizzu :) Veríme, že tento čas bol požehnaním pre všetkých zúčastnených a prosíme aj naďalej

Read More

Apoštolská cesta pápeža Františka do Litvy, Lotyšska a Estónska v dňoch  22. do 25. septembra 2018 pokračuje. V Litve, kde máme od 1. septembra svoju komunitu, bol pápež František v sobotu  22. septembra a v nedeľu 23. septembra. Následne sa presunul do Lotyšska a  Estónska. Denník Postoj uverejnil krátky rozhovor s P. Rastislavom Dluhým, ktorý spolu s P. Petrom Hertelom od 1. septembra pôsobia v Litve: V Litve pôsobia od začiatku septembra aj dvaja slovenskí redemptoristi, Peter Hertel, misionár milosrdenstva a bývalý rektor komunity Kostolná - Záriečie a Rastislav Dluhý, bývalý člen komunity Bratislava - Puškinová, dlhoročný šéfredaktor vydavateľstva Slovo medzi nami a mediálny koordinátor

Read More
close

Zdieľajte príspevok..