Slovo medzi nami
Domov2018september

1.októbra slávime spomienku svätej Terézie z Lisieux, ktorá sa narodila 2. januára 1873 a zomrela 30. septembra 1897. Ponúkame vám článok o tejto svätici z knihy Svätci v milosrdenstve, ktorá vyšla v našom vydavateľstve Slovo medzi nami. Pri našom štúdiu svätosti by sa nám mohlo zdať logické, že o téme milosrdenstva budú rozprávať tí, ktorí prežili dlhú a ťažkú cestu obrátenia, alebo tí, ktorí sa osobitným spôsobom venovali konaniu dobročinných diel. A predsa je sväticou, ktorá mimoriadne systematicky rozprávala o milosrdenstve, tá, ktorej život a posolstvo boli osobitne zasvätené „duchovnému detstvu“: svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša (1873 – 1897). Svoju vlastnú nevinnosť prežívala ako prejav milosrdenstva.

Čítať ďalej

V sobotu, 22. septembra, sa vo farnosti Zlaté Moravce začali konať ľudové misie, ktoré viedol tím p. Michala Zamkovského. Misie trvali do 29. septembra 2018.     [caption id="attachment_20026" align="alignnone" width="683"] "NEBO JE OTVORENÉ. AJ NAD MORAVCAMI."[/caption]   [caption id="attachment_20028" align="alignnone" width="1024"] "

Čítať ďalej

(Rím) Tlačová kancelária Svätej stolice zverejnila zoznam účastníkov XV.  mimoriadneho valného zhromaždenia biskupskej synody, ktoré sa uskutoční od 3. do 28. októbra 2018. Medzi účastníkmi budú títo spolubratia redemptoristi: Za viceprezidenta Únie generálnych predstavených zvolený Fr. Michael BREHL, C.SsR., generálny predstavený Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (Redemptoristi) Veľkú Britániu (Anglicko a Wales) zastupuje Jeho Excelencia P. Msgr. Ralph HESKETT, C.Ss.R., biskup Hallam (Anglicko) Za synodu ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Jeho Excelencia P. Msgr. Bryan J. BAYDA, C.Ss.R., biskup Ukrajinskej Katolíckej eparchie zo Saskatoonu Ako konzultant Rev. Fr. Sabatino MAJORANO, C.Ss.R., emeritný profesor systematickej morálnej teológie z Accademia Alfonsiana v Ríme Člen Pápežskej nominácie Jeho Eminencia kardinál Joseph William TOBIN, C.Ss.R.,

Čítať ďalej

„Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka“ (Jn 1, 51). Ako sa cítiš, keď myslíš na budúcnosť? Ak sa práve tešíš na nejakú svadbu v rodine alebo príchod nového dieťatka na svet, asi sa nevieš dočkať. Ak si nie si istý tým, či budeš mať budúci mesiac dosť peňazí na zaplatenie účtov alebo ak  čakáš na výsledky nejakého dôležitého  vyšetrenia, máš možno obavy. Náš pohľad na budúcnosť totiž často ovplyvňuje to, čo prežívame v prítomnosti. Naša nádej na budúcnosť s Bohom v nebi je ovplyvnená tiež tým, čomu veríme v tejto chvíli. Keď Natanael vyhlásil, že Ježiš

Čítať ďalej