Od pondelka 16. júla do piatku 20. júla v Čičmanoch prebieha formačná škola zameraná na históriu a vývoj katolíckej charizmatickej obnovy, krst v Duchu Svätom, modlitbu príhovoru a učeníctvo. Prednášky vedie Michelle Moran, bývalá prezidentka ICCRS (Medzinárodná služba katolíckej charizmatickej obnovy), jej manžel Peter Moran a laický misionár Noel Chircop z Malty, ktorý sa dlhodobo angažuje v službe katolíckej charizmatickej obnovy. Michelle Moran, zakladateľka evanjelizačnej komunity Sion, je poverená pápežom Františkom, aby dohliadla na reštrukturalizáciu služby katolíckej charizmatickej obnovy. Prednášajúci a účastníci školy sa v utorok poobede presunú na konferenciu Nové svitanie na Skalke pri Trenčíne, kde budú spoločne viesť workshop

Čítať ďalej

Rannou svätou omšou dnes začala Arcidiecézna púť v Gaboltove, ktorá sa na tomto mariánskom pútnickom mieste koná každý rok. Večernú svätú omšu o 18.00 bude celebrovať p. Michal Zamkovský. Online prenosy z púte nájdete na stránke farnosti gaboltov.rimkat.sk Pri tejto príležitosti vám ponúkame krátke video o púti, v ktorom správca farnosti p. Martin Huk CSsR rozpráva o pútnickom mieste Gaboltov, jeho histórii a samotnej púti.   https://www.youtube.com/watch?v=Pj3eDG0hFr4

Čítať ďalej

Najbližšie Svetové dni mládeže s pápežom Františkom sa uskutočnia v roku 2019 v Paname. „Cinta Costera 1“ sa stane hlavným dejiskom hlavného programu SDM 2019, ktoré sa uskutočnia 22.-27. januára 2019 v Paname. Počas Svetových dní mládeže sa uskutoční aj tzv. "Alfonziánsky deň", na ktorom budú participovať predovšetkým mladí, ktorí spolupracujú s redemptoristami na celom svete. Organizáciu podujatia má na starosti Sekretariát pre prácu s mladými Strednej Ameriky. Mladí, ktorí pricestujú na toto podujatie, budú bývať v redemptoristických farnostiach Asunción a San Gerardo Mayela v Paname. Viac Slovenská stránka Svetových dní mládeže v Paname

Čítať ďalej

Ponúkame príhovor generálneho predstaveného P. Michaela Brehla. Odznel pred koncom XXV. generálnej kapituly, v posledný deň Roku milosrdenstva, na slávnosť Krista Kráľa v Bangkoku. Ponúkame prepis príhovoru aj videozáznam s titulkami. https://www.youtube.com/watch?v=W1unXjOj_PU Drahí bratia a sestry v Kristovi, som nesmierne rád, že spoločne slávime svätú omšu na záver tohto nádherného Jubilejného roka milosrdenstva tu, v Bangkoku,  v Kostole najsvätejšieho Vykupiteľa. Je s nami  aj pápežský nuncius, teda zástupca nášho Svätého Otca Františka. Sú tu mnohí bratia redemptoristi z celého sveta. Tiež naše sestry redemptoristky a veľké množstvo laických misionárov, ktorí s nami spolupracujú pri ohlasovaní dobrej noviny milosrdenstva a vykúpenia. My, redemptoristi misionári, kňazi, bratia, sestry, laici vieme, že milosrdenstvo a vykúpenie sú

Čítať ďalej