Domov2018máj (Stránka 6)

Tých šesť týždňov po Veľkonočnej nedeli muselo byť pre Ježišových učeníkov celkom vzrušujúcich. Štyridsať dní sa im vzkriesený Ježiš zjavoval a pripravoval ich na to, že vyjdú do sveta a budú ohlasovať evanjelium. A potom – krátko predtým, ako vystúpil do neba – im sľúbil ešte čosi väčšie. „Vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým,“ povedal im. „Zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu“ (Sk 1, 5. 8). O desať dní, na židovský sviatok Letníc, tento prísľub aj naplnil. Uprostred ženúceho sa a hučiaceho vetra a tajomných ohnivých jazykov naplnil všetkých apoštolov „Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť“ (Sk 2, 4). Stalo sa niečo strhujúce – tak

Čítať ďalej

Dnes je výročie posviacky kostola sv. Alfonza v Ríme, kde je aj originál obrazu Matky ustavičnej pomoci. Kostol bol posvätený 3. mája 1871. Kostol sv. Alfonza v Ríme v ktorom je aj originálny obraz Matky ustavičnej pomoci je považovaný za neobjavený poklad v Ríme. Tento chrám je titulárnym kostolom londýnskeho kardinála Nicholsa. P. Nicholas Schofield, archivár londýnskej diecézy Westminster o ňom napísal krátky článok. Rímsky kostol Najsvätejšieho Vykupiteľa a Svätého Alfonza na Via Merulana bol v januári 2014 pridelený londýnskemu kardinálovi Vincentovi Nicholsovi. Stal sa jeho titulárnym chrámom. Kostol však nie je jednou zo starobylých bazilík, kam sa pútnici hrnú v tisícoch. V skutočnosti sa nachádza

Čítať ďalej

Dnes si pripomíname narodenie svätého Leopolda Mandića. Prinášame vám článok o tomto svätom z knihy Svätci v milosrdenstve, ktorá vyšla v našom vydavateľstve Slovo medzi nami. Svätý Leopold Mandić (1866 – 1942) Leopolda Mandića, kapucínskeho mnícha chorvátskeho pôvodu, ustavične obliehali kajúcnici prúdiaci do jeho spovednice. Približne tridsať rokov strávil desať až pätnásť hodín v ústraní svojej spovednice, ktorá sa podobala na kobku. Spovedal a v Božom mene odpúšťal hriechy. Kvôli jeho malej postave a pokornému prístupu ho niektorí podceňovali – vrátane jeho vlastných spolubratov kapucínov. Hovorievali o ňom: „Je to nevzdelaný spovedník, je príliš zhovievavý a rozhrešuje všetko bez akéhokoľvek rozlišovania.“ Niektorí ho dokonca posmešne volali: Frate assolve-tutti („Brat rozhreš-všetkých“). No

Čítať ďalej

Po posledných inštrukciách svojim učeníkom Ježiš vystupuje do neba (porov. Mk 16,19). Avšak «nenechal nás v našom biednom položení» (porov. pref.); vo svojej ľudskosti vzal so sebou ľudí do blízkosti Otca a tak poukázal na konečný cieľ nášho pozemského putovania. Sv. Lev Veľký vysvetľuje, že týmto tajomstvom «je zjavená nielen nesmrteľnosť duše, ale aj nesmrteľnosť tela. Dnes sme boli naozaj nielen potvrdení ako vlastníci neba, ale sme aj vstúpili v Kristovi do výšok» (De Ascensione Domini, Tractatus 73, 2.4: CCL 138 A, 451.453). Vystúpenie do neba nebolo akýmsi cestovaním v čase a priestore. Neznamenalo vzdialenie sa od zeme a nové prebývanie

Čítať ďalej