Domov2018máj (Stránka 5)

17. mája si pripomíname svätorečenie Terézie z Lisieux (17. máj 1925). Ponúkame vám článok o tejto svätici z knihy Svätci v milosrdenstve, ktorá vyšla v našom vydavateľstve Slovo medzi nami. Pri našom štúdiu svätosti by sa nám mohlo zdať logické, že o téme milosrdenstva budú rozprávať tí, ktorí prežili dlhú a ťažkú cestu obrátenia, alebo tí, ktorí sa osobitným spôsobom venovali konaniu dobročinných diel. A predsa je sväticou, ktorá mimoriadne systematicky rozprávala o milosrdenstve, tá, ktorej život a posolstvo boli osobitne zasvätené „duchovnému detstvu“: svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša (1873 – 1897). Svoju vlastnú nevinnosť prežívala ako prejav milosrdenstva. A to až tak, že na konci svojho života

Čítať ďalej

Vydavateľstvo Slovo medzi nami prichádza s novou knihou, biblickou príručkou o nadväzovaní priateľstva s Božími svätými. Svetoznámy autor Scott Hahn, ktorý sa na Slovensku teší veľkej obľube pokračuje vo svojom objavovaní a odhaľovaní Katolíckej cirkvi. V tejto knihe sa venuje jej nebeskej tvári – anjelom a svätým. Jasné biblické argumenty a teologická hĺbka spracovávanej témy je v prvej časti podaná jazykom prístupným každému, kto chce Cirkev, najmä tú oslávenú, lepšie poznať.  Druhú časť knihy tvoria krátke pohľady na životy konkrétnych svätcov, ku ktorým má autor osobnejší vzťah. Po ich prečítaní mnohí čitatelia určite zatúžia lepšie poznať svojich obľúbených obyvateľov neba

Čítať ďalej

Séria večerných čítaní z kníh európskych autorov sa bude odohrávať na štrnástich miestach v okolí Štefánikovej ulici v Bratislave. Ukážky z kníh súčasných európskych autorov prečítajú známi slovenskí herci. Pozýva: České centrum / Kostol Cyrila a Metoda, Puškinova 1 číta: Roman Blumaier Jan Kalfař: Kosmonaut z Čech Plus, 2017 Preklad: Veronika Volhejnová Knižný debut mladého českého autora, ktorý od pätnástich rokov žije v Amerike. Výborné recenzie v svetovej tlači chvália nápaditý príbeh s dávkou Švejkovho humoru, v ktorom odvážny Čech Jakub Procházka cestuje až na samotný Mars, aby v prázdnote vesmíru zistil, čo je v jeho živote dôležité. Kostol Cyrila a Metoda, Puškinova 1  Najmenší rímskokatolícky funkcionalistický chrám v hlavnom

Čítať ďalej