Domov2018máj (Stránka 4)

Peruánsky redemptorista P. Walter Malca Rodas, C.Ss.R. dostal 11. novembra od peruánskej Komisie "Cirkev v dialógu so spoločnosťou", ktorá pôsobí pri biskupskej konferencii v Peru, novinársku cenu Kardinála Juan Landázuri Ricketts 2016, za jeho prácu v evanjelizácii na internete. Toto ocenenie sa udeľuje tým, ktorí šíria a prehlbujú ľudské hodnoty prostredníctvom médií. Jeho internetová stránka Súvisiace články: Matthew Meehan: majster náboženských médií Apoštolát pera sv. Klementa Hofbauera http://www.cssr.news/spanish/?p=2887  

Čítať ďalej

Sledujte Turíčnu novénu ONLINE. Každý deň od 17:00 do 21:00. Svätá omša s kázňou o Duchu Svätom, jeho pôsobení a daroch začína o 19:00. Od 10. do 20. mája 2018 sa v Gaboltove uskutoční tradičná turičná novéna. Vyvrcholí svätou omšou na Turíce v nedeľu 20. mája 2018. Svätú omšu o 10:30 h bude celebrovať P. Václav Hypius CSsR, bratislavsko-pražský provinciál a predseda Konferencie vyšších predstavených mužských reholí na Slovensku. V čase spoločného večerného programu je svätyňa každý deň zaplnená pútnikmi z celej arcidiecézy, ktorí sa modlitbou večeradla s ružencom pripravujú na Eucharistiu. Pátri redemptoristi a ostatní kňazi sú k dispozícii pútnikom vysluhovaním sviatosti zmierenia

Čítať ďalej

V sobotu 12. května 2018 v 16. hodin se uskutečnilo divadelní představení dětí v klášterním sále redemptoristů. Divadlo bylo rozděleno na tři části. První část byla pohádková, následovala část k zamyšlení ohledně naší modlitby a poslední část byla vtipným překvapením. Jednalo se o kvíz, ve kterém obecenstvo mělo uhodnout z ukázek, o jakou pohádku nebo film se jedná. Nejaktivnějším, stále se hlásícím divákem, byl "starší pán" Jarek Vašina, který v koprodukci s dětmi vytvořil nezapomenutelnou "šou". Chceme poděkovat Terezce Vašinové, která zorganizovala nacvičení divadla; dále maminkám dětí, které se podílely na pedagogickém dozoru a pomoci s kulisami. Také velké poděkování vinařům za

Čítať ďalej

Špecifickým formovaním nábožensko-morálnych postojov laikov, medzi ktorými pracoval Klement Hofbauer, bolo šírenie dobrých kníh a časopisov. Bola to jedna z foriem evanjelizácie s laikmi tak vo Varšave ako aj vo Viedni. Hoci sám sv. Klement nenapísal nikdy žiadnu knihu, snažil sa pastoračne pôsobiť tým, že rôznym spôsobom angažoval tých laikov, ktorí mohli písať alebo mali možnosť vydávať knihy a časopisy. Inšpiráciou pre začatie takejto činnosti bolo stretnutie s kňazom Diesbachom, zakladateľom spolku Kresťanské priateľstvo, ktorého jedným z hlavných úloh bolo šírenie dobrých kníh a časopisov. Zo začiatku sa tlačili knihy v tlačiarni pri Kostole sv. Benona vo Varšave. Slúžila predovšetkým na šírenie

Čítať ďalej