Domov2018apríl (Stránka 7)

Ako sa to už stalo peknou tradíciou, aj v tomto roku mali mladí z rôznych častí Slovenska možnosť prežiť Veľkonočné trojdnie v kláštore sestier redemptoristiek v Kežmarku. Počas slávenia liturgie hodín, ktorej sa v hojnom počte zúčastnili aj veriaci z Kežmarku a okolia, P. Miloš Miloslav Pizovka CSsR vo svojich príhovoroch všetkým prítomným priblížil biblickú osobnosť vodcu izraelského národa, Mojžiša. Pre všetkých, počnúc sestrami, to bola vynikajúca možnosť konfrontovať vlastný život s výzvami, pred ktoré ho postavil Boh a odpoveďami na ne. Putovanie s Mojžišom a Božím ľudom po púšti sa tak krásne, nerušivo prelínali s prežívaním liturgie Veľkého piatku, Bielej

Čítať ďalej

Ulf a Birgitta Ekmanovci Veľký objav Naša cesta do Katolíckej cirkvi   ISBN 978-80-8193-007-2, formát A5, str. 216, brožovaná, 7,30  € plus poštovné a balné Nová kniha vydavateľstva redemptoristov Veľký objav prináša príbeh Ulfa a Birgitty Ekmanovcov. Ulf Ekman v roku 1983 založil vo Švédsku evanjelikálny zbor Slovo života, ktorý dodnes vyvíja veľmi plodnú misionársku činnosť najmä v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu a má spoločenstvá aj na Slovensku. Kniha je mapovaním dlhej cesty spoznávania a objavovania, ktorá priviedla zakladateľa mimoriadne živého a aktívneho spoločenstva spolu s jeho manželkou k rozhodnutiu vstúpiť  do Katolíckej cirkvi, ktoré uskutočnili v roku 2014. Objednať: slovo@smn.sk Tlačová správa TKKBS   Príbuzné články: Otcovo srdce - Neal Lozano Veľký objav - Ulf a Birgita Ekmanovci Kráčanie

Čítať ďalej

Počas jednej noci vtrhli príslušníci bezpečnostných orgánov do 56 mužských kláštorov. O pár mesiacov došlo aj k násilnému sústredeniu ženských reholí. „Barbarskou nocou“, ktorou nazývame udalosti noci z 13. na 14. apríla 1950, keď príslušníci bezpečnostných orgánov vtrhli do 56 mužských kláštorov, rehoľných domov a farských úradov, sa začala „Akcia K“. Bola zameraná na likvidáciu mužských kláštorov a internáciu rehoľníkov. V tom čase už v Československu mala všetku moc v rukách Komunistická strana Československa (KSČ), pod ktorej ideologickou záštitou sa akcia uskutočnila. V roku 2017 odvtedy prešlo 67 rokov. Po Akcii K nasledovala Akcia R (Rehoľníčky), keď 28. – 31. augusta 1950 došlo k násilnému

Čítať ďalej

7. apríla 2018 bol za nového biskupa pred diecézu Chinhoyi (Zimbabwe) vysvätený P. Raymond Mupandasekwa, C.Ss.R. Na slávnosti za zúčastnil aj biskup diecézy Hallam z Veľkej Británie, P. Ralph Heskett CSsR, provinciál jednotky Londýn P. Ronald McAintsh a jeho vikár a rektor komunity z Londýna, P. Richard Reid. Raymond Mupandasekwa, C.Ss.R., sa narodil 28. apríla 1970 v Tamirepi (diecéza Masvingo). V roku 1996 vstúpil k redemptoristom. Doživotné sľuby zložil v roku 2001 a 4. augusta toho istého roku bol vysvätený za kňaza v Hatcliffe (Harare). V roku 2014 získal licenciát z morálnej teológie na Pápežskej Alfonziánskej Akadémii. Pracoval vo viacerých farnostiach. V

Čítať ďalej