Domov2018apríl (Stránka 5)

Minulý týždeň sa štyria pátri redemptoristi vrátili z Ríma, kam pápež pozval všetkých misionárov milosrdenstva na spoločné stretnutie. Jeden z nich, P. Zamkovský takto opisuje a hodnotí stretnutie: "Stretnutie s pápežom je vždy veľká udalosť. A zvlášť, keď sme boli pápežom Františkom pozvaní ako misionári milosrdenstva, lebo sa chcel s nami stretnúť a povzbudiť nás. Na jeho pokyn Rada pre novú evanjelizáciu nám pripravila v Ríme od soboty 7. apríla do stredy 11. apríla malé duchovné cvičenia. Už samotné stretnutie cca 600 misionárov z celého sveta (z toho 17 redemptoristov) je duchovným povzbudením. Mnohí sa už poznáme a vieme prehodiť pár

Čítať ďalej

V stredu 18.4. sa začala obnova misií vo farnosti Pružina evanjelizačným programom na Základnej škole Štefana Závodníka. Program viedlo spoločenstvo Shekinah spolu s p. Jozefom Mihokom a zúčastnili sa ho žiaci 1. až 9. ročníka. Obnovu viedol tím P. Ivana Flimela a trvala do nedele, 22. apríla 2018. "Obnova misií prebieha veľmi úspešne. Je hojná účasť aj na sv. omšiach aj sviatostiach. Obnovu misií hodnotím veľmi pozitívne a som vďačný Pánu Bohu na prvom mieste a potom vašim pátrom, že  opäť oživili svojím pôsobením život viery v našej farnosti." Pavol Gavenda, hon. dekan - farár [caption id="attachment_17649" align="alignnone" width="1024"] Pružina program pre žiakov[/caption] [caption id="attachment_17650" align="alignnone" width="1024"] Pružina

Čítať ďalej

Cyril Axelrod sa narodil v roku 1942 ako nepočujúci do ortodoxnej židovskej rodiny v Južnej Afrike. Poslali ho do Školy sv. Vincenta pre nepočujúcich v Johannesburgu. V roku 1965 konvertoval na katolícku vieru. Vyštudoval filozofiu a psychológiu v Spojených štátoch. Z vlastnej skúsenosti poznal ťažkosti, ktorým čelia nepočujúci a rozhodol sa pre kňazstvo, aby im mohol pomáhať. V roku 1970 bol vysvätený za diecézneho kňaza. Svoju službu začal v Južnej Afrike s nepočujúcimi a nevidiacimi ľuďmi, ktorí používali osem rôznych domorodých znakových jazykov. Chcel sa stať redemptoristom a v roku 1975 vstúpil do noviciátu. V roku 1976 sa stal redemptoristickým kňazom. V roku 1979

Čítať ďalej

P. Petro Loza, redemptorista z provincie Ľvov, bol vymenovaný za pomocného biskupa pre diecézu Sokaľ-Žovkva. Pápež František 12. apríla potvrdil rozhodnutie synody. P. Petro študoval v rokoch 2001-2009 teológiu v Insbrucku a je úzko spojený aj s redemptoristami v Rakúsku. P. Petro sa narodil v roku 1979 a v roku 1998 vstúpil k redemptoristom v Ľvove (Ukrajina). Po noviciáte a úvodnom roku prišiel do Innsbrucku, kde absolvoval štúdium teológie. Po kňazskej vysviacke (2007) ukončil štúdiá a pôsobil v rôznych funkciách na Ukrajine. Od roku 2014 pôsobil ako farár v novozaložených kláštoroch v Černihive a tiež ako väzenský duchovný. Diecéza Sokaľ-Žovkva sa nachádza na západnej Ukrajine a má približne 320 000 veriacich (66% obyvateľstva). Od roku 2006 je v nej biskupom redemptorista Mychael

Čítať ďalej