Domov2018marec (Stránka 7)

15. marca slávime spomienku svätého Klementa Hofbauera. Ponúkame vám článok o tomto svätcovi a redemptoristovi. Vlastnosti laickej spirituality podľa sv. Klementa Kresťanská zrelosť má určité vlastnosti. Klement Hofbauer vo svojej myšlienke spolupráce s laikátom videl tiež okamih formovania základných vlastností kresťanskej spirituality u laikov. Pri pozorovaní, ako sa Klement stretal s laikmi, akým spôsobom ohlasoval evanjelium a aké formy činnosti používal, si môžeme všimnúť, že Klement zdôrazňoval vieru, modlitbu, sviatosti, prežívanie „sentire cum Ecclesia“, plnenie Božej vôle, apoštolskú horlivosť a zapájanie sa do apoštolátu tlače. Trochu si tieto vlastnosti kresťanskej spirituality priblížime. 1. Rozvoj viery Pre sv. Klementa podstatným prvkom kresťanského života bola viera.

Čítať ďalej

Od 10. marca prebiehajú týždňové misie v obci Omšenie, v okrese Trenčín. V pondelok dopoludnia sa na základnej škole uskutočnil evanjelizačný program pre žiakov. Program viedlo spoločenstvo Calvary z Bratislavy spolu s redemptoristami. Ďakujeme za prijatie zo strany obce, aj zo strany základnej školy. Autor článku a fotografií: Klára Živčáková Príbuzné články: Misie milosrdenstva Fatimské misie Misie Horné Obdokovce

Čítať ďalej

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa oslavuje 93 rokov prítomnosti redemptoristov misionárov vo Venezuele. Dňa 14. marca 1925, Otcovia Alvarez Palacios, Esteban Arce a brat Rafael Nebot Robles začali so zriaďovaním, do  24-ho  marca bývali v Arcibiskupskom paláci. Od 24. marca 1925 až do 3. februára 1927, žili v prenajatom dome v blízkosti kostola San José. Prvým vizitátorom, alebo viceprovinciálom  zriadenia vo Venezuele bol Otec Andrés Alvarez (1925-1927), nazývalo sa Venezuelská Viceprovincia. DNES Máme redemptoristov prítomných v Caracase (Svätyňa Coromoto - Pedro Donders a Brisas del Paraíso); Valencii (farnosť La Purísima); Barquisimete (farnosť San José), San Cristobal (Svätyňa Perpetual Socorro), Barinase (farnosť Medalla Milagrosa) a Maracaibe (farnosť sv.

Čítať ďalej

(Pápež František schválil promulgáciu dekrétu o hrdinských čnostiach misionára redemptoristu Bernarda Łubieńskeho (1846-1933), kňaza provincie Varšava.) Bernard Łubieński sa narodil 9. decembra 1846 v Guzówe neďaleko Varšavy ako druhý z dvanástich synov šľachticov Tomasza and Adelajdy Łempických. Bol pokrstený 15. decembra, už v mladosti prejavil túžbu po kňazstve. V roku 1858 odišiel študovať do Anglicka. Vďaka dobrému vplyvu študijného prostredia fakulty Sv. Cuthberta v Ushaw prijal tonzúru v roku 1862. 7. septembra 1864 vstúpil do Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. 7. mája 1866 zložil rehoľné sľuby a 29. decembra 1870 bol v Aachene (v Nemecku) vysvätený za kňaza. V Anglicku ostal jedenásť rokov, pôsobil ako misionár a pomáhal provinciálovi ako sekretár. V roku 1883 sa vrátil naspäť

Čítať ďalej