Domov2018marec (Stránka 6)

Od 15. do 22. februára 2018 organizovala provincia Ľvov kurz ľudových misií určený spolubratom a sestrám Misionárkam Najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorí pôsobia na Ukrajine od roku 2001. Kurz sa uskutočnil v rekolekčnom dome v ukrajinskej provincii Yaremche. O informačne nasýtené prednášky a zaujímavé workshopy sa postaral P. Andrzej Makowski CSsR, PhD., prefekt „Tirocinium Pastorale“ varšavskej provincie. Účastníci kurzu sa mohli naučiť viac o histórii a teológii ľudových misií či o typológii kázní. Taktiež vypracovali návrhy vlastných kázní založených na rôznych biblických textoch, viedli diskusie týkajúce sa jedinečnosti a aktuálnosti farských misií, ako aj ich obnovy v Ukrajine. Sr. Antonia poznamenala: „Počas tohto nádherného času mohlo moje srdce v bohatej miere zažiť misijnú a evanjelizačnú prácu redemptoristov

Čítať ďalej

Pri osobnej audiencii prefekta kongregácie kardinála Angela Amata SDB v utorok 6. marca, dal pápež František súhlas na vydanie šiestich dekrétov o hrdinských čnostiach Božích služobníkov z pomerne nedávnej doby. Je medzi nimi aj poľský redemptorista P. Bernard Łubieński (1846-1933). V ten istý deň Cirkev dekrétom uznala aj mučeníctvo Božej služobníčky Anny Kolesárovej, čím sa otvorila priama cesta k jej blahorečeniu. Božia služobníčka Anna Kolesárová sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej nad Uhom v okrese Michalovce a bola usmrtená z nenávisti k viere 22. novembra 1944 vo svojej rodnej obci, kde je aj pochovaná. Medzi viacerými dekrétmi Kongregácie pre kauzy svätých, ktoré 6. marca 2018 zverejnila Svätá stolica, je

Čítať ďalej

„Duch Pána ma poslal oznámiť zajatým, že budú prepustení“ (Lk 4, 18) – tieto slová z evanjelia motivovali mladých ľudí z Youth Academic Ministry v poľskom Toruni (provincia Varšava), ktorí sú inšpirovaní redemptoristickou spiritualitou, aby šli do väzenia a viedli Alfa kurz pre väzňov. Všetko sa to začalo v januári 2018, keď študenti zorganizovali vianočný koncert vo väzení v Inowrocławe (hodina cesty autom od mesta Toruň), počas ktorého väzňov pozvali na Alfa kurz. Zapísalo sa ich tridsať. O týždeň neskôr sa uskutočnilo prvé stretnutie a každý týždeň sme videli na účastníkoch zmeny. Sú úžasným dôkazom toho, že Boh chce, aby prostredníctvom Ježiša, ktorého poslal na zem, zažil každý Jeho veľkú

Čítať ďalej

Vatikán/Taliansko 7. marca – Služba stáleho diakona má charakter prahového kontaktu s ľuďmi, vďaka čomu má významný evanjelizačný potenciál. V tomto duchu hovoril prefekt Kongregácie pre klérus kardinál Beniamino Stella pri formačnom stretnutí so stálymi diakonmi talianskeho regiónu Kampánia 3. marca v Pompejach. Diakon preto významne prispieva k plneniu úlohy Cirkvi „vychádzať von k ľuďom“, ktorú často zdôrazňuje pápež František. Identita, formácia a poslanie trvalého diakona – do týchto troch hlavných tém zhrnul príspevok kardinála Stellu vatikánsky denník L´Osservatore Romano. Pri téme identita kardinál Stella zdôraznil potrebu upustiť od predstavy, že diakoni sú „napol kňazi a napol laici“. Citoval dokument vypracovaný Medzinárodnou teologickou komisiou z roku 2002, že

Čítať ďalej