Domov2018marec (Stránka 3)

Ponúkame článok o knihe Denníka Postoj od pátra Michala Zamkovského s názvom Spovedal som Slovensko. V našom vydavateľstve si ju môžete objednať na adrese slovo@smn.sk . Stojí 12, 20 plus poštovné a balné.  Spoznajte dušu Slovenska cez knižný rozhovor s Michalom Zamkovským, známym redemptoristom a ľudovým misionárom. Už pri svojej prvej publikácii – vlaňajšej knihe rozhovorov s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom – denník Postoj ukázal ambíciu prinášať na náš knižný trh knihy s inšpiratívnymi postavami slovenskej cirkvi. Jednou z nich je nepochybne kňaz z rehole redemptoristov Michal Zamkovský. Tento drobný rehoľník zo Spiša je veľkou postavou našej cirkvi. Za posledné dve desaťročia ako ľudový

Čítať ďalej

Dnes si pripomíname výročie narodenia a biskupskej vysviacky sv. Jána Nemopomuckého Neumanna, prvého svätorečeného amerického biskupa. Sv. pápež Ján Pavol II. o tomto svätom redemptoristovi povedal: "Tento veľký misionársky biskup a výnimočný priekopník Evanjelia v Severnej Amerike sa uprostred 19. storočia vydal pre Pána, pre Cirkev a pre ľudí zverených do jeho starostlivosti." Ján Neumann sa narodil v Prachaticiach v Českej republike 28. marca 1811. Navštevoval školu v Budějoviciach, kde v roku 1831 vstúpil aj do seminára. Mal byť vysvätený za kňaza už v roku 1835, ale práve vtedy sa jeho biskup rozhodol, že kvôli veľkému počtu kňazov už nevysvätí ďalších.

Čítať ďalej

  28. marca 2018 slávime 207. výročie narodenia Jána Nepomuka Neumanna.   Pri tejto príležitosti si pripomíname list, ktorý na 200. výročie jeho narodenia napísal generálny predstavený redemptoristov P. Michael Brehl.   Drahí spolubratia, sestry a laickí spolupracovníci, Pozdravujem vás v mene Ježiša Krista, ktorý nás povoláva, aby sme s radosťou hlásali evanjelium opusteným a chudobným, stále novým spôsobom! Písem vám list, aby sme si pripomenuli 200. výročie narodenia Jána Nepomuka Neumanna. Narodil sa 28. marca 1811 v Prachaticiach, v Čechách. Pápež Pavol VI vo svojej kázni v deň blahorečenia Jána Neumanna zhrnul jeho život niekoľkými významnými slovami: Bol blízko chorých, vedel dobre pracovať s chudobnými, bol priateľom

Čítať ďalej

V júni 1927 zomrel v našom kláštore v Zbojiskach pokorný rehoľník. Je to prvý ukrajinský kvet, ktorý Pán vytrhol z duchovnej záhrady redemptoristov východného obradu na Ukrajine. Brat Izidor, svetským menom Anton Tokarčuk, sa narodil v Hlubyčku Veľkom pri Ternopole. Jeho rodičia boli veľmi chudobní, ale pobožní. Počas svätých misií, ktoré viedli pátri redemptoristi v Hlubyčku, sa v jeho srdci zrodila túžba byť rehoľníkom, lenže otec s tým jednoznačne nesúhlasil. Tento nesúhlas trval dlho. Po niekoľkých mesiacoch otec zomrel a Anton slobodne nasledoval hlas, ktorý ho volal. Nemal ešte ani 16 rokov. Chlapec bol vysoký a mal silnú postavu. Bol šikovný, mal

Čítať ďalej