Domov2018marec (Stránka 2)

"Vy dnes máte viac šťastia ako prorok Izaiáš. V Eucharistii a v iných sviatostiach zakusujete dôvernú blízkosť Ježiša, lahodnosť a účinnosť jeho prítomnosti. Nestretávate Ježiša sediaceho na nedosiahnuteľnom vysokom a vznešenom tróne, ale v eucharistickom chlebe a víne, a jeho slovo nerozochvieva prahy dverí, ale struny srdca. Tak ako Izaiáš, aj každý z vás objavuje, že Boh, aj keď sa stal v Ježišovi blízkym a s láskou sa k vám sklonil, zostáva vždy nekonečne väčší a presahujúci naše schopnosti porozumieť vnútornú podstatu. Tak ako Izaiáš, aj vy zakusujete, že iniciatíva prichádza vždy od Boha, pretože je to on, kto vás

Čítať ďalej

Návšteva Mozambiku 31. marec – 20. apríl 2017 Moja nedávna návšteva misie redemptoristov v Mozambiku bola mimoriadne pozitívnou a obohacujúcou skúsenosťou. 31. marca som sa na letisku v Johannesburgu stretol s O. Domingosom, viceprovinciálom Fortalezy a O. Ramonom, provinciálom Buenos Aires.  Odtiaľ sme leteli do Maputy, hlavného mesta Mozambiku. Ďalšie týždne sme spoločne  navštevovali tri komunity redemptoristov v krajine. Mozambik, s počtom obyvateľov 27 miliónov, je mimoriadne chudobná a nedostatočne rozvinutá krajina, ktorá sa stále iba zotavuje z dôsledkov veľmi deštruktívnej a surovej občianskej vojny. V súčasnosti v krajine pôsobí 10 redemptoristov, šesť z Argentíny, dvaja z Brazílie a dvaja z Írska;  sú

Čítať ďalej

Prinášame vám rozhovor s generálnym predstaveným redemptoristov p. Michaelom Brehlom. Rozhovor vyšiel v roku 2012, v augustovom čísle časopisu Zrno. P. Michael Brehl hovorí o svojej duchovnej ceste, návšteve Slovenska, ako aj o stále aktuálnych otázkach v Cirkvi, o ohlasovaní radostnej zvesti, povolaní redemptoristu, ale i povolaní misionára laika. Príbuzné články: Prezentácie partnerov v misii na XXV. generálnej kapitule v Thajsku (10. november 2016) Laickí misionári v zranenom svete (jún 2017) Sv. Klement Hofbauer a formácia laikov, oblátov LAICKÁ SPIRITUALITA PODĽA SV. KLEMENTA OBLÁTI – PRVOTNÁ FORMA APOŠTOLÁTU LAIKÁTU V KONGREGÁCII APOŠTOLÁT PERA A SV. KLEMENT HOFBAUER

Čítať ďalej

(Santa Cruz, Bolívia) Mons. Sergio Gualberti, arcibiskup arcidiecézy Santa Cruz, sa slávením Eucharistie pripojil k jubilejným oslavám 25. výročia farnosti Najsvätejšieho Vykupiteľa. V homílii zúčastnených poprosil, aby aj naďalej budovali Cirkev zo živých kameňov – Cirkev, spoločenstvo spoločenstiev, ktoré sú skutočne misionárskymi. Páter Estanislao, súčasný farár tejto komunity, hovorí, že na slávenie jubilea farnosti sa pripravovali približne rok, modlili sa jubilejnú modlitbu a v priebehu roka zorganizovali 37 katechetických programov pre farnosť. Týždeň pred začatím osláv sa veriaci spoločne modlili ruženec na troch pastoračných miestach vo farnosti – začali ráno o 5:30. Počas modlitby prechádzali z jednej kaplnky do druhej a celé stretnutie zakončili slávením Eucharistie. Počas trídua sviatku boli usporadúvané

Čítať ďalej