Slovo medzi nami

Ponúkame záznam prednášky P. Michala Zamkovského o Ježišovom zmŕtvychvstaní a jeho dosahu na každého z nás. Naozaj vstal zmŕtvych?  Ďalšie príhovory P. Michala z ARCHÍVU TV LUX. Kliknite na názov prednášky a spustí sa vám video zo záznamu. Potrebuje dnešný človek Boha?  Prečo ľudia veria? Prečo sú kresťania rozdelení? Boh Ježiša Krista Čo prináša pokoj? Zasvätený život Pokušenia dnešnej doby Milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom S Kristom ste boli vzkriesení Milosrdní ako matka Viera a srdce Je to naozaj Božia vôľa? Náš večný cieľ Otázky okolo pápeža Františka Sviatky Vianoc Ktorý Boh a ktorá Cirkev je tá pravá? Ako sa priblížiť k Bohu? Záleží na mne Bohu?

Čítať ďalej

  Obrady Veľkej noci v komunitách redemptoristov a redemptoristiek západného obradu v Čechách a na Slovensku   Bratislava - Kramáre    Bratislava - Puškinova   Farnost Frýdek (CZ) Svatá Hora (CZ) Farnost Tasovice (CZ) Kostolná - Záriečie Podolínec  Gaboltov   Sestry redemptoristky Kežmarok ZELENÝ ŠTVRTOK 19.00 SV. OMŠA 20.30 CELONOČNÉ BDENIE po sv. omši sa začína čas mlčania a bdenia s Ježišom v Getsemani   VEĽKÝ PIATOK 8.00 INVITATÓRIUM RANNÉ CHVÁLY S PRÍHOVOROM 12.00 MODLITBA NA POLUDNIE – UKRIŽOVANIE PRÍHOVOR Spoločná modlitba žalmami so sestrami v kostole 15.00 POSVÄTNÉ ČÍTANIE: JEŽIŠ UMIERA NA KRÍŽI spoločná modlitba so sestrami v kostole ( + korunka Božieho milosrdenstva) 17.00 OBRADY po obradoch je individuálna adorácia pri Božom hrobe do 19.15 BIELA SOBOTA 8.00 INVITATÓRIUM RANNÉ CHVÁLY S PRÍHOVOROM Spoločná modlitba v kostole 9.30 – 15.00 INDIVIDUÁLNA ADORÁCIA PRI BOŽOM HROBE 12.00 POSVÄTNÉ ČÍTANIE -

Čítať ďalej

  Pri každej svätej omši nám Ježiš dáva podiel na svojom zmŕtvychvstaní. Aleluja! Pán vstal z mŕtvych! Toto radostné zvolanie sa na Veľkonočnú nedeľu ozýva v majestátnych katedrálach i skromných kaplnkách. Ježiš z Nazareta vstal z mŕtvych. Hrob ho už nemohol zadržať a hriech nad ním nemohol zvíťaziť. Ježiš slávne vstal z mŕtvych a pozýva nás, aby sme mali podiel na jeho víťazstve. Vždy, keď slávime Eucharistiu, sme pozvaní „skúsiť a presvedčiť sa“ o Božej dobrote (Ž 34, 9). Vždy, keď jeme Kristovo telo a pijeme jeho krv, máme príležitosť nechať sa naplniť jeho milosťou, životom i láskou. Pri každej svätej omši sa

Čítať ďalej

"Vy dnes máte viac šťastia ako prorok Izaiáš. V Eucharistii a v iných sviatostiach zakusujete dôvernú blízkosť Ježiša, lahodnosť a účinnosť jeho prítomnosti. Nestretávate Ježiša sediaceho na nedosiahnuteľnom vysokom a vznešenom tróne, ale v eucharistickom chlebe a víne, a jeho slovo nerozochvieva prahy dverí, ale struny srdca. Tak ako Izaiáš, aj každý z vás objavuje, že Boh, aj keď sa stal v Ježišovi blízkym a s láskou sa k vám sklonil, zostáva vždy nekonečne väčší a presahujúci naše schopnosti porozumieť vnútornú podstatu. Tak ako Izaiáš, aj vy zakusujete, že iniciatíva prichádza vždy od Boha, pretože je to on, kto vás

Čítať ďalej