Domov2018február (Stránka 7)

Alfonziánska Akadémia (Accademia Alfonsiana) 9. februára 1949 generálny predstavený P. Leonardo Buys zriadil Alfonziánsku Akadémiu. Takto vznikol inštitút, ktorý bol právne súčasťou Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. 25. marca 1957 bola Akadémia oficiálne uznaná Kongregáciou pre inštitúty zasväteného života a spoločenstvá apoštolského života ako interná škola morálnej teológie s právom prináležiacim verejným školám. 2. augusta 1960 bola Alfonziánska Akadémia definitívne začlenená medzi fakulty Lateránskej univerzity. Akadémia pomenovaná po sv. Alfonzovi v Ríme je centrom štúdia morálnej teológie. Jej cieľom je vernosť duchu sv. Alfonza, ktorý je učiteľom Cirkvi a patrónom teológov a moralistov. Preto chce slúžiť Cirkvi a byť verná Učiteľskému úradu Cirkvi. Akadémia, ktorú založili redemptoristi, ponúka štúdium

Čítať ďalej

Dnes pripadá spomienka na svätého Hieronyma Emilianiho. Ponúkame vám úryvok z knihy Svätci v milosrdenstve o tomto svätom, ktorý je univerzálnym patrónom sirôt a opustenej mládeže. Svätý Hieronym Emiliani (1481 – 1537) Svätý Hieronym Emiliani nie je veľmi známy. Cirkev mu však dala výnimočný titul: Univerzálny patrón sirôt a opustenej mládeže. Bol benátskym šľachticom. Žil v čas, keď jeho rodné mesto i celú Európu ničili hlad a mor. Namiesto toho, aby Hieronym využil svoje šľachtické postavenie a výhodný spoločenský status, započúval sa do „nekonečného náreku chudobných“, v ktorom rozpoznal dar „ľúbeznej Božej príležitosti“ dať už konečne ukrižovanému Ježišovi všetko, čo má. Počas nasledujúcich dní predal všetky svoje gobelíny, koberce

Čítať ďalej

V utorok sa začal 6–dňový liečebno-oddychový pobyt spojený s duchovným programom, ktorý organizuje televízia LUX v spolupráci s kúpeľmi Nimnica. Súčasťou pobytu s ubytovaním v  kúpeľných domoch, vstupnou lekárskou prehliadkou, liečebnými procedúrami  a stálym lekárskym dohľadom sú aj sväté omše, prednášky s duchovnou tématikou, možnosť svätej spovede, modlitba posvätného ruženca či príjemné prechádzky v krásnom areáli kúpeľov.

Čítať ďalej

Od tých čias, kedy sa redemptoristi pred 182 rokmi usadili vo Witteme, sa ich kláštor stal vzácnym miestom výskumu a vzdelávania a už takmer storočie je obľúbeným pútnickým miestom. Vďaka veľkým priestorom sme sa mohli stať mnohostranným pastoračným centrom – pútnickým miestom v najširšom zmysle slova. Na toto môžeme byť hrdí. V súčasnosti nám to ale robí aj starosti. „Duša“ tohto všetkého, spoločenstvo, sa zmenšuje a starne.  V budove máme už veľmi veľa priestoru! Aj finančná stránka je neistá.  Sme vďační, že počas týchto rokov mnohí preukázali svoju lásku k Wittemu a až dodnes sú veľkorysými podporovateľmi kláštora. Správa takej veľkej budovy je ale spojená s veľkými nákladmi. Kvôli neustále

Čítať ďalej