Domov2018február (Stránka 2)

Redemptoristi v spolupráci so spoločenstvom Shekinah organizujú vo farnosti Radvaň v Banskej Bystrici počas pôstu kurz Nasleduj Krista, ktorého cieľom je prehĺbiť svoj vzťah s Bohom. Na kurz sa prihlásilo 80 účastníkov vo veku od 19 do 78 rokov z rôznych farností aj z okolia Banskej Bystrice. Po spoločnej modlitbe a prednáške sú účastníci rozdelení do 10 skupiniek podľa veku, aby mohli diskutovať na danú tému. Asi polovica účastníkov absolvovala minulý rok v pôste kurz Objav Krista, ostatní sú noví. Stretávame sa každý pondelok večer v kostole v Radvani a už teraz sa tešíme na celodennú duchovnú obnovu, ktorá bude v

Čítať ďalej

Dnes, 22. februára, slávime sviatok Katedry sv. Petra. Pripomíname si tak deň, kedy sa Peter ujal správy rímskeho biskupstva. V minulom roku prinieslo februárové číslo Slovo medzi nami aj článok o prekvapujúcom obrátení vojaka a apoštola. O obrátení, ktoré závisí od nášho ľudského rozhodnutia, ale nebolo by možné bez úžasnej a veľkej Božej milosti. Je to príbeh o Kornéliovi, ktorý sa obrátil pri kázaní sv. Petra.

Čítať ďalej

8. februára zaplnilo Aulu Jána Pavla II. približne 200 študentov KU. Prednášky a semináre, čiže vysokoškolskú rutinu, vystriedala duchovná obnova. Študentom prišlo slúžiť spoločenstvo Rieka Života pod vedením pátra Rastislava Dluhého, ktorý je mimochodom bývalým úspešným doktorandom Katedry žurnalistiky FF KU. „Ako kráčať s Bohom uprostred tohto sveta? Kým je pre mňa Pán Boh a prečo stojí za to žiť život spolu s ním?“ Na túto tému odznelo niekoľko svedectiev, ktoré, verím, boli pre poslucháčov povzbudením. Mladí mali ďalšiu šancu rozhodnúť sa v srdci pre Krista. Svoje otázky, trápenia, sny a túžby mohli Bohu vyspievať pri modlitbe chvál. „Chvála hudbou?“ Hudobníci z Rieky

Čítať ďalej

Dnes, v prvú pôstnu nedeľu, môžeme na sv. omšiach v druhom čítaní počuť tieto slová z 1. Petrovho listu: "Milovaní, Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený. V ňom prišiel a kázal aj duchom, čo boli vo väzení. Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody len niekoľkí, celkom osem ľudí. To je predobraz krstu, ktorý teraz vás zachraňuje. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, ktorý vystúpil do neba, je po Božej pravici a podriadení

Čítať ďalej