Domov2018január (Stránka 6)

DETSTVO A MLADOSŤ 27. október 1809 bol jedným z najkrajších dní v manželstve Arnolda a Petronelly Dondersovcov. V tento deň prišiel na svet ich prvý syn. Pre Arnolda to bolo už tretie dieťa, no dvaja synovia z druhého manželstva zomreli skôr ako ich matka a prvé manželstvo bolo bezdetné. Vdovec sa ešte raz rozhodol uzavrieť manželstvo s Petronellou van den Brekelovou. Boh vypočul modlitby nábožného a poctivého muža. Päťdesiatštyriročnému Arnoldovi dal syna, ktorý – ako dúfal – mu pomôže pri práci a v budúcnosti bude pýchou rodu. Chlapček bol pokrstený ešte v ten istý deň. Dali mu meno po veľkom kniežati

Čítať ďalej

Svätá stolica vymenovala komisára pre Sodalitium Christianae Vitae, peruánsku spoločnosť apoštolského života. Vatikánska Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života v stredu vydala dekrét, v ktorom vymenúva za apoštolského komisára – vyslanca – redemptoristu Noela Antonia Lodoña. Ten bude dohliadať na peruánsku spoločnosť apoštolského života Sodalitium Christianae Vitae. Toto spoločenstvo momentálne prežíva vnútornú krízu, pretože jej zakladateľ bol obvinený zo psychického a sexuálneho zneužívania. Vo vyhlásení Tlačového úradu Svätej stolice sa uvádza, že pápež František si pozorne všímal všetky informácie, ktoré už niekoľko rokov dostával o tomto spoločenstve. Vyhlásenie pokračuje slovami, že Svätý Otec „venoval osobitnú pozornosť závažným informáciám ohľadom

Čítať ďalej

12. januára si pripomíname narodenie blahoslaveného Gašpara Stanggassingera. Prinášame vám príbeh tohto blahoslaveného z knihy Svetlá pre biednych, ktorá vyšla v našom vydavateľstve Slovo medzi nami. Kto je blahoslavený Gašpar Stanggassinger? Je na ňom niečo, čo by nás mohlo fascinovať, strhnúť, nadchnúť? Čo nám táto postava hovorí? Mohli by sme si položiť mnoho podobných otázok. Gašpar bol mladý Bavor, ktorý od detstva miloval Krista a vždy mu chcel zostať verný. Aj keď nebol najlepším žiakom, zvládol celú intelektuálnu formáciu, ktorá sa vyžadovala pre prijatie kňazskej vysviacky. Stanggassinger bol kresťanom, ktorý hľadal to, „čo je hore“, a ktorý vnímal aj to, čo

Čítať ďalej

Pri príležitosti 199. výročia narodenia blahoslaveného Františka Xaverského vám prinášame jeho príbeh publikovaný v knihe Svetlá pre biednych, ktorá vyšla v našom vydavateľstve Slovo medzi nami. František Xaverský Seelos sa narodil 11. januára 1819 vo Füssene v Bavorsku ako syn Magnusa a Františky rod. Schwarzenbachovej. Mal ešte jedenásť súrodencov. Františka pokrstili v deň narodenia vo farskom Kostole svätého Magnusa. Otec, obchodník s textilom, bol v tomto kostole od roku 1830 kostolníkom. Františka poznali ako veselého chlapca, láskavého a milé- ho, ktorý rád žartoval v rodine aj s priateľmi. V čase karnevalu si füssenské deti nasadzovali masky a vystrájali obyvateľom dediny všelijaké

Čítať ďalej