Domov2018január (Stránka 2)

Od 20. januára 2018  do 28. januára 2018 sa vo farnosti Spišské Hanušovce konali ľudové misie, ktoré vedol tím p.Michala Zamkovského. Ľudové misie, ktoré sa vo farnosti Spišské Hanušovce konali  znovu po trinástich rokoch, začali svätou omšou večer 20.01.2018 v kostole svätého Ondreja. Pátri  Michal Zamkovský a Martin Zanovit v sprievode miestneho kňaza vdp. Ondreja Želonku a miništrantov vstúpili do chrámu a umiestnili obraz Matky ustavičnej pomoci na popredné miesto. Nasledovalo svätenie vody, vzývanie Ducha Svätého a svätá omša, kde sa počas homílie veriacim prihovoril otec Michal Zamkovský. Nedeľné dopoludnie patrilo sláveniu svätých omší vo farskom kostole, ale aj vo filiálke Potok

Čítať ďalej

Rodina v Božom pláne Štvrté prikázanie nás učí, aby sme „ctili svojho otca i matku“. Koľkokrát sme sa v puberte priznali, že sme vo veľkom i malom neposlúchali rodičov? Ešte lepšie toto prikázanie chápeme, keď uvažujeme, že sa týka aj celého Božieho plánu pre manželstvo a rodinný život. Keď som rástol, považoval som za samozrejmosť, že rodičmi dieťaťa sú otec a matka. Dnes nám obhajcovia homosexuálneho manželstva a iné hlasy hovoria, že štvrté prikázanie, ktoré hovorí o matke a otcovi, je zastarané a je produktom starodávnej kultúry. Takýto pohľad nám však bráni dozvedieť sa o spásonosnej biblickej pravde a bráni nám počúvať,

Čítať ďalej

Tím Návrat domov pod vedením pátra Jozefa Mihoka organizuje Školu služby - formačný program, ktorý pozostáva zo šiestich víkendových stretnutí. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 19. až 21. januára v exercičnom dome redemptoristov na Motyčkách pri Starých Horách a témou bola Nová evanjelizácia. Prednášať prišli tentokrát manželia Adamczykovci z Varšavy, ktorí sú členovia spoločenstva Missio Christi, partnerského spoločenstva redemptoristov Varšavskej provincie, a majú bohaté skúsenosti s vedením evanjelizačných škôl. Účastníci školy, medzi ktorými sú aj redemptoristi vo formácii, sa venovali v rámci workshopov praktickému nácviku svedectiev a ohlasovaniu kerygmy. Počas ďalších víkendov nás čakajú ešte tieto témy: misie, zvelebenie, tvorivosť v

Čítať ďalej

Kniha CIVILIZÁCIA LÁSKY s odporúčaním pápeža Benedikta XVI. Pápež poznamenal, že kniha prišla v prozreteľnostnom momente dejín. www.acivilizationoflove.com Ak nerátame Sväté písmo a kresťanských klasikov, pápeži zriedkakedy veriacim odporučia nejakú knihu. Benedikt XVI. však urobil výnimku a dal nám do pozornosti knihu A Civilization of Love (Civilizácia lásky) od veľmajstra bratstva Kolumbových rytierov Carla Andersona. Na Slovensku už vyšli 3 knihy od tohto autora. Okrem Civilizácie lásky sú to knihy Panna Mária Guadalupská a Povolaní Milovať. Civilizácia lásky je knihou, ktorá je odpoveďou na výzvu k novej evanjelizácii. V telegrame, ktorý v pápežovom mene poslal štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone, Benedikt XVI. vyjadruje nádej,

Čítať ďalej