Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2018január

(Aparecida, Brazília) 29. januára 2018 sa v brazílskom meste São Paulo začal misionársky kongres. Témou je “Svätá misia: redemptoristická identita v Cirkvi, ktorá “vychádza”.” Kongres začal slávením Eucharistie v národnej svätyni Panny Márie z Aparecidy. Hlavným celebrantom bol generálny konzultor, P. Rogério Gomes. Vo svojej homílii reflektoval nad evanjeliom (Mk 5, 1-20): "Ježiš sa stále ocital v situácii, keď vychádzal k ľuďom, konal exodus, aby hľadal, aby sa dotkol a aby uzdravoval. My žijeme v inej dobre avšak kontext sa až tak nelíši…vyžaduje sa od nás, aby sme začínali stále odznova, aby sme sa ako osoby aj ako komunity stále obrátili,

Read More

14. januára sa v Tilburgu slávila slávnosť Petra Dondersa s množstvom aktivít, z ktorých prvá a posledná mali svoju premiéru. Témou, ktorá sa už opakovala, bola diskusia o soche v parku Wilhelminapark, pričom všetci rečníci poukázali na to, že táto socha nie je jeho vlastnou podobizňou, ale dobové znázornenie zo začiatku 20. storočia. Ráno slávil biskup De Korte svätú omšu v nádherne zreštaurovanom kostole Goirkese, hlavnom kostole farnosti Peerke Donders, ktorá pred troma rokmi vznikla zlúčením. Tu bol Peter Donders pokrstený a tu slávil aj svoju primičnú svätú omšu. Na svätej omši sa okrem iného spievala aj Missa Petrus Donders. Poobede sa

Read More

(Brazília) Desiatky mladých ľudí z farnosti Panny Márie Matky ustavičnej pomoci vo ‘Vale da Floresta,’ sa zúčastnili letného tábora, ktorý trval od 12-teho do 14-teho januára v ‘Casa de Retiros Seminário da Floresta,’ v Juiz de Fora (MG). Účastníci vo veku od 12 do 18 rokov zažili čas chválenia Boha, prednášky, aktivity, kázne, šport a spoločenstvo. Podujatia sa zúčastnil farský kňaz Fr. Vanderlei Sousa, C.Ss.R., a viedol ho koordinátor farskej mládeže Elieser Cabral spolu so svojim tímom. Letný tábor skončil svätou omšou celebrovanou Fr. Vanderleiom v kostole sv. Sebastiána, sprevádzanou a animovanou účastníkmi a organizátormi udalosti. www.provinciadorio.org.br Zdroj: cssr.news © Preklad redemptoristi Bratislava – Praha

Read More

(Legazpi, Filipíny, 25. január 2018) Počas skoro dvojtýždňovej erupcie sa vylievala láva z filipínskeho vulkánu, ktorý vypúšťal do vzduchu oblaky popolu, ktoré zahalili do šedej poľnohospodársku pôdu a mestá. Filipínsky vulkán: láva vybuchla z vrchu Mayon a popol pokryl mestá Viac ako 74 000 ľudí zostáva v desiatkach núdzových prístreškoch potom, čo opustili nebezpečnú zónu okolo vrchu Mayon. Úradníci sú ustarostení, že erupcia môže trvať mesiace a prerušiť životy a živobytia ľudí svojím tieňom. Redemptoristi prostredníctvom svojej PCSMA (Permanent Commission on Social Mission Apostolate /Stála komisia apoštolátu sociálnej misie) a redemptoristov v misijnej komunite Legazpi (viceprovincia Manily) okamžite odpovedali pomocou núdzovej komunitnej kuchyne

Read More

Od 20. januára 2018  do 28. januára 2018 sa vo farnosti Spišské Hanušovce konali ľudové misie, ktoré vedol tím p.Michala Zamkovského. Ľudové misie, ktoré sa vo farnosti Spišské Hanušovce konali  znovu po trinástich rokoch, začali svätou omšou večer 20.01.2018 v kostole svätého Ondreja. Pátri  Michal Zamkovský a Martin Zanovit v sprievode miestneho kňaza vdp. Ondreja Želonku a miništrantov vstúpili do chrámu a umiestnili obraz Matky ustavičnej pomoci na popredné miesto. Nasledovalo svätenie vody, vzývanie Ducha Svätého a svätá omša, kde sa počas homílie veriacim prihovoril otec Michal Zamkovský. Nedeľné dopoludnie patrilo sláveniu svätých omší vo farskom kostole, ale aj vo filiálke Potok

Read More

Rodina v Božom pláne Štvrté prikázanie nás učí, aby sme „ctili svojho otca i matku“. Koľkokrát sme sa v puberte priznali, že sme vo veľkom i malom neposlúchali rodičov? Ešte lepšie toto prikázanie chápeme, keď uvažujeme, že sa týka aj celého Božieho plánu pre manželstvo a rodinný život. Keď som rástol, považoval som za samozrejmosť, že rodičmi dieťaťa sú otec a matka. Dnes nám obhajcovia homosexuálneho manželstva a iné hlasy hovoria, že štvrté prikázanie, ktoré hovorí o matke a otcovi, je zastarané a je produktom starodávnej kultúry. Takýto pohľad nám však bráni dozvedieť sa o spásonosnej biblickej pravde a bráni nám počúvať,

Read More

Tím Návrat domov pod vedením pátra Jozefa Mihoka organizuje Školu služby - formačný program, ktorý pozostáva zo šiestich víkendových stretnutí. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 19. až 21. januára v exercičnom dome redemptoristov na Motyčkách pri Starých Horách a témou bola Nová evanjelizácia. Prednášať prišli tentokrát manželia Adamczykovci z Varšavy, ktorí sú členovia spoločenstva Missio Christi, partnerského spoločenstva redemptoristov Varšavskej provincie, a majú bohaté skúsenosti s vedením evanjelizačných škôl. Účastníci školy, medzi ktorými sú aj redemptoristi vo formácii, sa venovali v rámci workshopov praktickému nácviku svedectiev a ohlasovaniu kerygmy. Počas ďalších víkendov nás čakajú ešte tieto témy: misie, zvelebenie, tvorivosť v

Read More

Kniha CIVILIZÁCIA LÁSKY s odporúčaním pápeža Benedikta XVI. Pápež poznamenal, že kniha prišla v prozreteľnostnom momente dejín. www.acivilizationoflove.com Ak nerátame Sväté písmo a kresťanských klasikov, pápeži zriedkakedy veriacim odporučia nejakú knihu. Benedikt XVI. však urobil výnimku a dal nám do pozornosti knihu A Civilization of Love (Civilizácia lásky) od veľmajstra bratstva Kolumbových rytierov Carla Andersona. Na Slovensku už vyšli 3 knihy od tohto autora. Okrem Civilizácie lásky sú to knihy Panna Mária Guadalupská a Povolaní Milovať. Civilizácia lásky je knihou, ktorá je odpoveďou na výzvu k novej evanjelizácii. V telegrame, ktorý v pápežovom mene poslal štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone, Benedikt XVI. vyjadruje nádej,

Read More

Od 18. do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pri tejto príležitosti vám ponúkame článok p. Rastislava Dluhého, ktorý zverejnil denník Postoj.  20. storočí prešla Katolícka cirkev od postoja hlboko zakoreneného nepriateľstva k iným cirkevným spoločenstvám (ktoré boli považované jednoducho za schizmatické a heretické, teda odtrhnuté a žijúce v blude), k postoju prijatia týchto kresťanských bratov a sestier ako niekoho, kto ku nám patrí. Táto transformácia je jedným z najúchvatnejších príbehov 20. storočia. Bez Ducha Svätého by tento príbeh neexistoval. Nie je to o prechode od menej k viac ekumenickému postoju Katolíckej cirkvi. Je to príbeh o prechode od principiálneho odmietnutia vzťahov s inými cirkevnými spoločenstvami k hlbokému a neodvolateľnému záväzku k zmiereniu a jednote. Magistérium a ekumenické

Read More

17. januára 2018 Pán Donald J. Trump Prezident Spojených štátov amerických Biely dom Washington D. C.     Pán prezident, sme skupina katolíckych misionárov z Kongregácie redemptoristov, konkrétne členovia provincie San Juan, ktorú tvoria ľudia z Portorika, Dominikánskej republiky a Haiti. Obraciame sa na vás s cieľom pripomenúť vám negatívny vplyv vašich znevažujúcich slov, ktoré ste vyslovili vo štvrtok, 11. januára 2018, v prítomnosti niektorých členov Kongresu Spojených štátov amerických. Konkrétne máme na mysli to, keď ste Haiti, Salvádor a chudobné africké štáty nazvali „špinavými dierami“. Povolaním našej Kongregácie je evanjelizovať chudobných. Súčasťou tohto povolania je otvorené ohlasovanie evanjelia, prejavovanie solidarity a presadzovanie základných práv na spravodlivosť a slobodu tých, ktorí sú v najväčšej núdzi. Láska k tomuto poslaniu už pred sto

Read More
close

Zdieľajte príspevok..